Select Page
COMPANY NEWS

Sähköteknisen Kaupan Liitto ja One Click LCA yhteistyöhön EPD:eiden edistämiseksi

STK ry ja One Click LCA ovat aloittaneet yhteistyön, joka helpottaa liiton jäsenyritysten ympäristötietojen tuottamista ja samalla sähköteknisten tuotevalmistajien vihreää siirtymää. EPD eli ympäristöseloste on tehokas tapa esittää tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset.

– STK:n kehittämän Sähkönumerot.fi-tuotetietopalvelun kautta rakentamisen arvoketjussa on jo kauan voitu käyttää tuotetietoja valintoihin ja vertailuun sekä siirtää tuotedataa rajapintojen kautta ammattilaisten eri hyötyohjelmistoihin. Nyt tuotetietopalvelussa on kenttä myös tuotteen GWP-arvolle eli luvulle, joka kertoo tuotteen ja sen valmistamisen ominaislämmitysvaikutuksen (Global Warming Potential), STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen taustoittaa.

– Yhteistyömme suomalaisen One Click LCAn kanssa tekee pienemmillekin valmistajajäsenillemme EPD-ympäristöselosteiden laatimisen keskeisille tuotteilleen aimo askelen helpommaksi, Muhonen jatkaa.

One Click LCA on suomalainen ohjelmistoyritys, joka kehittää ja myy rakentamisen ja rakennustuotteiden elinkaariarvioinnin ohjelmistoja. Missiomme on tukea päästöttömän tulevaisuuden rakentamista maailmanlaajuisilla elinkaariarviointien (LCA), ympäristöselosteiden (EPD) ja muiden kestävyysratkaisujen avulla.

– Yhteistyö STK:n kanssa osoittaa, että sähköalan valmistajat ottavat ympäristöasioiden hallinnan tosissaan.” Panu Pasanen, One Click LCA:n toimitusjohtaja.

Panu Pasanen, CEO & Founder, One Click LCA

Panu Pasanen, CEO & Founder, One Click LCA. Photo credit: One Click LCA

Panu Pasanen, CEO & Founder, One Click LCA

Sallamaari Muhonen, Toimitusjohtaja, STK. Photo credit: STK

EPD:illä kohti vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta

Vuoden 2024 aikana, kun tulevan rakentamislain asetukset ilmastoselvityksestä ja materiaaliselosteesta valmistuvat, varmistuu myös, mitä tietoja rakennusluvan yhteydessä tullaan vaatimaan eri rakennusosien ilmastovaikutuksista. Helsingin kaupunki on jo päättänyt ottaa elinkaaren hiilijalanjäljen raja-arvon käyttöön talorakentamisen vähähiilisyyden ohjauksessa. Talotekniikan pääosat huomioidaan raja-arvon laskennassa.

Senaatti-kiinteistöjen talotekniikkaryhmän päällikkö Pasi Hyyppä sanoo heidän tahtotilansa olevan, että hiililaskenta tulee uudis- ja peruskorjaukseen.

– Se, mitä mittaat, yleensä myös kehittyy. Teemme jo investointivaiheessa vertailulaskelmia eri tuotevaihtoehtojen perusteella, ja rakentamisen jälkeen pitää tehdä koonti tosiasiallisesti käytetyistä tuotteista. Siksi hallittu tietojen keruu ja dokumentaatio ovat tärkeitä, Hyyppä kertoo.

Senaatti-kiinteistöille tuotetiedot ovat tärkeitä sekä hiilipäästöjen seuraamiseen ja niihin vaikuttamiseen. Toinen päämäärä on pystyä tulevaisuudessa tunnistamaan ja kierrättämään rakennusosia.

Yhteistyön edut yrityksille

EPD mahdollistaa A1-A3 vaiheessa päästöjen laskemista rakentamisen puolella tuotekohtaisilla yksityiskohtaisilla ympäristöarvoillaan, jonka ansioista EPD:llä varustetut tuotteet tulevat helpommin valituiksi raja-arvon alaisiin projekteihin ja kohteisiin, joihin haetaan mitä tahansa ympäristösertifikaattia.

STK:n jäsenyritykset saavat uuden yhteistyösopimuksen nojalla 50 prosentin edun ohjelmiston käyttöönoton koulutuksesta ja 12,5 prosentin pysyvän edun EPD Generaattori -lisenssistä. Jäsenyritykset saavat myös 20 prosentin hyödyn ensimmäisenä lisenssivuotena kaikista EPD Hub -tilauksista, mikäli ne tilataan yhdessä EPD Generator -lisenssin kanssa. EPD Hub on kolmas osapuoli, joka julkaisee ja verifioi One Click LCA:lla tuotetut EPD:t.

Lisätietoja:

STK:sta

Sähköteknisen kaupan liitto ry (STK) edustaa 120 sähköteknisten tuotteiden valmistajaa, maahantuojaa ja tukkuliikettä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa digitaalisia palveluja, kuten 600 000 sähköteknisen tuotteen vakioidut tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi. Lue lisää stkliitto.fi 

 

One Click LCA:sta

One Click LCA on suomalainen ohjelmistoyritys, joka pyrkii vähentämään rakennus- ja valmistusteollisuuden hiilijalanjälkeä maailman johtavalla, helppokäyttöisellä ja automatisoiduilla elinkaariarviointiohjelmistolla (LCA). Elinkaariarvioinnin avulla voidaan laskea ja vähentää rakentamisen, infrastruktuurin, saneeraushankkeiden sekä rakennusmateriaalien ja muiden valmistettujen tuotteiden ympäristövaikutuksia. Yritys mahdollistaa myös valmistajille kolmannen osapuolen verifioimien ympäristöselosteiden tuottamisen ja julkaisemisen sekä tarjoaa työkaluja kiertotalouden, elinkaarikustannusten ja pian myös biodiversiteetin arvioimiseen. Lisätietoja: oneclicklca.com

Building LCA Resource Hub

Ebook, Guides & Webinars

A one-stop hub explains the key concepts of building life cycle assessment, and help you master it.