Välj en sida
Vad är

Klimatdeklaration för byggnader?

Lär dig vad klimatdeklaration för byggnader omfattar. Vilka är konsekvenserna för byggherrar, arkitekter och projektörer samt produkttillverkare. Hur One Click LCA kan hjälpa till att möta nya krav.

Kort om Klimatdeklaration

Målet med klimatdeklarationer är att öka medvetenheten om miljöfrågor och stimulera ”gröna” produktval. Byggherrar och projektörer kan minska klimatpåverkan genom att välja miljövänligare byggmaterial, konstruktioner och byggteknik.
 • Ska träda i kraft 2022,  gäller dem som söker bygglov från 1 januari 2022
 • LCA-redovisningklimatdeklarationen redovisar byggnadens klimatbelastning
 • Det finns inga krav för förbättringar (ännu), men Boverket har föreslagit att gränsvärden för klimatutsläpp från byggnader införs 2027 för byggskedet
 • Gäller nya byggnader som uppförs och som kräver bygglov. Vissa byggnader är undantagna t.ex industrianläggningar och verkstäder

Vad kommer att krävas?

  Omfattning: klimatpåverkan under byggskedet

  • Hela byggnadens klimatskärm och byggnadens samtliga bärande konstruktionsdelar och innerväggar
  • Livscykelskede: (A1-A5) omfattar: råvaruförsörjning, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter

  Både generisk och specifik EPD-data i beräkningar

  • Om man använder generiska klimatdata måste man använda data ur Boverkets klimatdatabas; andra generiska klimatdata är inte tillåtet att använda.
  • Boverkets klimatdatabas EPD:er har ofta lägre CO2 än generiska värden i databasen. Generiska värdena är konservativa och cirka 25% högre än typiska värdet. 

  Byggherren är ansvarig för att lämna in klimatdeklarationen                                

  • Data sparas i Boverkets klimatdeklarationsregister och byggherren måste spara underlaget till klimatdeklarationen i 5 år.

  Vilka konsekvenser kan lagen om klimatdeklaration ha?

  Klimatdeklaration ställer nya krav speciellt på byggherrar, byggnadsentreprenörer och byggnadsägare

  Byggherranas beteende kommer att bli avgörande

  lagen i kraft i början av 2022, måste byggherrar förändra sitt sätt att planera byggprojekt och hur de upphandlar byggmaterial. 

  Redan under projektering måste en klimatkalkyl skapas, i detta skede kan man jämföra material och konstruktionslösningar samt välja de lösningar med lägre klimatpåverkan. Byggherren är ansvarig för inlämning av klimatdeklaration, men vem som tar fram deklarationen är inte reglerat. Klimatkalkyl ska uppdateras under hela byggskedet till exempel inköpta material ska uppdateras i klimatkalkyl.  

  Arkitekter och projektörer kan lättare utnyttja klimatdata 

  Arkitekter och projektörer medverkar vid val av material och kan minska materialanvändningen. Med hjälp av Boverkets klimatdatabas kan arkitekter och projektörer lätt utnyttja data när de utforskar olika utformningsalternativ och försöker att hitta optimeringsmöjligheter. Även om man använder bara generisk data i beräkningen kan man få en uppfattning om hur stora miljöförbättringar är möjliga genom specifika produktval. 

  Tillverkare måste anpassa sig efter nya krav från inköpare och byggherrar

  Byggherrar och inköpare kan minska klimatpåverkan genom att välja miljövänligare byggmaterial, konstruktioner och byggteknik. Byggprodukttillverkarna måste anpassa sig när inköpare börjar förändra sina krav. Speciellt kommer det att ställas nya krav  av byggprodukter. Tillverkarna måste anpassa sitt sätt att dokumentera byggprodukterna.

  Dessutom måste de värdera om deklarationerna också är lättillgängliga för inköparna. EPD:er ger möjlighet att lätt kommunicera produkters miljöprestanda för inköpare och det är lätt för inköparna att hitta produkt-EPD:er från EPD-databaser. Dessutom rekommenderar Boverket att de EPD:er som nyttjas i klimatdeklarationer bör vara kvalitetsgranskade avseende till exempel representativitet och noggrannhet.  

  En ökande konkurrens mellan produkttillverkare

  Om en byggprodukttillverkare väljer att inte dela sin produktinformation kommer tillverkaren att ha det svårare att konkurrera med andra företag som skapar EPD:er och anpassar sig till de nya kraven. Inköpare, byggherrar och entreprenörer kommer att bli mer medvetna om produkters- och byggnaders klimatpåverkan. Fördelen med transparens är att tillverkare som delar med sig av information kan bygga upp förtroende för sitt varumärke speciellt som transparens med all säkerhet kommer att få även större betydelse i byggbranschen.

   

  Hur vi på One Click LCA kan hjälpa till?

  Det går smidigt att skapa en Klimatdeklaration med One Click LCA mjukvaran. One Click LCA kombinerar intuitiva funktioner med världens största LCA-databas för snabba och effektiva automatiserade livscykelanalys.

  Lätt att använda

  Intuitivt gränssnitt och användarvänliga mallar, samt exceptionella integrationer t.ex med  för att snabbt importera materialförteckning för ett projekt. Miljödata kopplas till mängder från ekonomisk kalkyl eller CAD. 

  Världens största klimatdatabas

  • Vår databas innehåller klimatdata t.ex från International EPD System, EPD Norway, EPD Denmark och Ökobaudat. Läs mer om One Click LCA klimatdatabas här 
  • Dessutom inkluderar One Click LCA klimatdatabas byggresurser som är relevanta för den kommande lagkrav om Klimatdeklaration och t.ex. Miljöbyggnad
  • Boverkets klimatdatabas nu tillgänglig i One Click LCA 

  Kundsupport i världsklass

  • Förutom att ge teknisk support för vår programvara, har vårt team djupa kunskaper om byggsektorn och kan stödja i frågor om certifiering och lagkrav
  • Om du har funderat på att börja klimatdeklarera men inte är säker på var du ska börja kontakta en av våra experter.  Vårt team av LCA-experter hjälper dig att komma igång med LCA beräkning och klimatdeklaration

  Produkttillverkare 

  • Med One Click LCA EPD Generator kan du skapa EPD:er på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt
  • Tillverkare har även möjlighet att ta fram nya projektspecifika EPD:er som kan användas vid anbud och liknande. Projektspecifika EPD:er kan publiceras direkt via International EPD system
  • Läs mer om One Click LCA EPD generatorn

  Externa länkar

  • Boverkets klimatdatabas
  • Boverket: Frågor och svar om klimatdeklaration

  En kostnadsfri kurs

  Delta på vår kurs och lär dig hur du kan automatisera Klimatdeklaration med hjälp av BIM.

   

  Webbinarium

  Automatisering av Klimatdeklaration med BIM och EPD:er

   

  Vill du veta mer om One Click LCA ?

  Vårt team av LCA-experter hjälper dig att komma igång med LCA beräkning och klimatdeklaration.