Välj sida

Importera data från BIM, IES-VE, Excel och flera andra verktyg

Oavsett vilket designverktyg du använder vi stödjer integration av din designdata med våra industriledande data integrationslösningar.

Excel eller CSV format

Lätt att importera quantity take-offs eller costing data

SketchUp Pro via IFC

Simplebim and Naviate Simple

BIM 5.0 och nyare

Skräddarsydda integrationer

från XML, JSON och flera andra

IFC — Industry Foundation Classes

En internationell standard för BIM. Stödjer IFC2×3 och IFC4

ArchiCAD

native 18-19, nyare versioner via IFC eller Excel

IDA ICE

version 4.8 SP1 och nyare

gbXML

Industristandard för informationsöverföring mellan energisimuleringsverktyg. Stödjer t.ex IES-VE

Solibri Model Checker

9.8 och nyare

→ Se hur det fungerar

Bentley AECOsim

via IFC

Tekla Structures

Tekla Structures 2016 — native plugin, nyare versioner via IFC

Excel take-off for Tekla Structures France 2020

DesignBuilder

The trademarks shown above are the property of their respective owners.

Vill du testa integration?

Boka en demo och vår lokal expert ge dig tillgång