Välj sida

Snabb guide till Miljövarudeklarationer

Hur man kan skapa en Environmental Product Declaration (EPD)? Hur företag kan dra nytta av EPD:er?

Vad är en EPD?

En Environmental Product Declarationeller på svenska miljövarudeklaration EPD är ett dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Miljövarudeklarationer typ III, eller EPD typ III är den mest omfattande formen av miljöredovisning.

EPD:er är tredjepartsgranskade och baseras på en livscykelanalys som är framtagen enligt de produktspecifika reglerna (PCR). Med hjälp av en PCR det är enklare att jämföra en EPD med andra EPD:er som tagits fram utifrån samma kriterier.

  • EPD:er ger dig möjlighet att lätt kommunicera era produkters miljöprestanda för inköpare och det är lätt för inköparna att hitta dina produkt-EPD:er från EPD-databaser.
  • Tillverkare kan optimera produkternas miljöprestanda

En EPD är vanligtvis giltig i fem år - såvida det inte sker stora förändringar i produktionsmetoder.EPD:er är baserad på ISO 14040/14044 och ISO 14025 standarder. EN 15804 or ISO 21930 standards.

Med hjälp av EPD:er man kan tjäna LCA poäng: LEED, BREEAM och många andra

Hur företag kan dra nytta av EPD:er?

Allt fler kommuner och beställare kräver redan idag att deras leverantörer ska kunna leverera sina byggprodukter med en miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD, Environmental Product Declaration). Det kommer också en lag om krav på klimat-och miljödeklarationer från och med 2022. Även miljöcertifieringssystem som Miljöbyggnad, BREEAM och LEED inkluderar på olika sätt krav på användning av EPD:er.

  • Konkurrenskraften :Att ha en EPD kan avgöra om din produkt väljs för stora projekt. En EPD säkerställer att din produkt kommer att finnas i byggsektorns miljödatabaser och att produktinköpare kan hitta den.
  • Efterlevnadskrav :För att uppfylla efterlevnadskrav (till exempel kommande lagkrav om klimatdeklaration) och upphandlingskrav.
  • Miljöcertifiering :Med hjälp av EPD:er man kan tjäna certifieringskrediter, till exempel BREEAM SE, eller LEED. Dessutom uppmuntrar till exempel Miljöbyggnad till att använda EPD:er för de byggprodukter som används i projekt.

Läs mer business case for investing in EPDs.

Hur man kan skapa en EPD?

Steg 1. - Datainsamling Datainsamlingsfasen för en LCA ses ibland som ett hinder. Företag oroar sig för att de kommer att behöva spendera mycket tid på att få fram detaljer från sina leverantörer – detaljer som kan vara svåra att hitta. Faktum är att den information som krävs för en LCA vanligtvis redan är tillgänglig som en del av ditt processhanteringssystem. Men i vissa fall måste du fylla i uppgifterna med genomsnittliga data. Ditt val av programoperatör och PCR kommer att avgöra vilken specifik information som ska samlas in, baserat på vilka produktlivscykelsteg som din LCA behöver bedöma.

Steg 2. - Livscykelanalys Livscykelanalys eller life-cycle assessment (LCA) är en metod för att beskriva en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

Steg 3. En bakgrundsrapport ska beskriva detaljer om den LCA-metod som du har använt, dina antaganden och det tillvägagångssätt som du har använt för tredjepartsverifiering. Bakgrundsrapporten är ett viktigt tillägg till din offentliga EPD

Steg 4. Verifiering: Varje EPD måste verifieras av en oberoende tredje part innan den kan publiceras. Detta säkerställer noggrannhet, tillförlitlighet och att EPD:en uppfyller kraven i relevanta PCR:er.

Steg 5- Publicering: När din EPD har verifierats av en oberoende tredje part är den redo för publicering. För att kunna publicera måste du skicka EPD-dokumentet för publicering till programoperatören, som kommer att behandla, registrera och publicera din EPD. Om du väljer One Click LCA förverifierad EPD-generatorvi tar hand om publisering.

Ebook

How to make an EPD & how it helps your business

EPD Kunskapsbank

E-bok,guider & webbinarier

Altt du behöver att veta om EPD:er och livscykelanalys

One Click LCA EPD Generator licensoptioner

Starter:Beräkna produktens koldioxidavtryck på ett enkelt sätt

För företag som vill beräkna sina produkters koldioxidavtryck enligt ISO 14040, 14044 och EN 15804.

Ta reda på mer

Business:Automatisera och effektivisera EPD-leverans

Skapa, verifiera och publicera EPD på bara några veckor till en mycket lägre kostnad.

Ta reda på mer

Expert: Ta full kontroll

För företag som behöver egna LCIA-dataset i sina beräkningar och vill jämföra produkter-EPD:er med befintliga EPD:er på marknaden.

Ta reda på mer

Har du funderat på att börja skapa EPD:er men inte är säker på var du ska börja?

Våra EPD-experter hjälper dig