Välj sida

Snabb guide till Miljövarudeklarationer

Hur man kan skapa en Environmental Product Declaration (EPD)? Hur företag kan dra nytta av EPD:er?

Vad är en EPD?

En Environmental Product Declarationeller på svenska miljövarudeklaration EPD är ett dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Miljövarudeklarationer typ III, eller EPD typ III är den mest omfattande formen av miljöredovisning.

EPD:er är tredjepartsgranskade och baseras på en livscykelanalys som är framtagen enligt de produktspecifika reglerna (PCR). Med hjälp av en PCR det är enklare att jämföra en EPD med andra EPD:er som tagits fram utifrån samma kriterier.

  • EPD:er ger dig möjlighet att lätt kommunicera era produkters miljöprestanda för inköpare och det är lätt för inköparna att hitta dina produkt-EPD:er från EPD-databaser.
  • Tillverkare kan optimera produkternas miljöprestanda

En EPD är vanligtvis giltig i fem år - såvida det inte sker stora förändringar i produktionsmetoder.EPD:er är baserad på ISO 14040/14044 och ISO 14025 standarder. EN 15804 or ISO 21930 standards.

EPDs help to achieve EPD and LCA credits in certification schemes, like LEED, BREEAM och många andra

What does an EPD look like?

Download these selected EPDs created with One Click LCA and published in EPD program operators for inspiration.

Hur företag kan dra nytta av EPD:er?

Allt fler kommuner och beställare kräver redan idag att deras leverantörer ska kunna leverera sina byggprodukter med en miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD, Environmental Product Declaration). Det kommer också en lag om krav på klimat-och miljödeklarationer från och med 2022. Även miljöcertifieringssystem som Miljöbyggnad, BREEAM och LEED inkluderar på olika sätt krav på användning av EPD:er.

  • Konkurrenskraften :Att ha en EPD kan avgöra om din produkt väljs för stora projekt. En EPD säkerställer att din produkt kommer att finnas i byggsektorns miljödatabaser och att produktinköpare kan hitta den.
  • Efterlevnadskrav :För att uppfylla efterlevnadskrav (till exempel kommande lagkrav om klimatdeklaration) och upphandlingskrav.
  • Miljöcertifiering :Med hjälp av EPD:er man kan tjäna certifieringskrediter, till exempel BREEAM SE, eller LEED. Dessutom uppmuntrar till exempel Miljöbyggnad till att använda EPD:er för de byggprodukter som används i projekt.

Läs mer business case for investing in EPDs.

Hur man kan skapa en EPD?

Steg 1. - Datainsamling including raw material, resource consumption and waste data for your product.  Your choice of program operator and PCR will determine the specific data you will need to collect, based on which stages of your product life-cycle and which impact categories your LCA will need to assess.

Steg 2. - Livscykelanalys Livscykelanalys eller life-cycle assessment (LCA) är en metod för att beskriva en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

Steg 3. En bakgrundsrapport ska beskriva detaljer om den LCA-metod som du har använt, dina antaganden och det tillvägagångssätt som du har använt för tredjepartsverifiering. Bakgrundsrapporten är ett viktigt tillägg till din offentliga EPD

Steg 4. Verifiering: every EPD needs to be verified by an independent third party verifier before it can be published. This ensures accuracy, reliability and ensures that the EPD conforms to the requirements of the relevant PCR.

Why is third-party verification important? See below.

Steg 5- Publicering: Once your EPD has been verified by an independent third party, it is ready to be put into the public domain via publication. To do this, you need to submit the EPD document for publication to the program operator, who will process, register and publish your EPD.  If you use the One Click LCA förverifierad EPD-generatorvi tar hand om publisering.

Varför är tredjeparts granskning av EPD viktigt?

Tredjeparts granskning av EPD är en nyckelfaktor för varför EPD värderas för sin standardiserade och jämförbara information. Det är viktigt del av den internationella standarden som definierar EPD:er, ISO 14025. Utan tredjeparts granskning kommer din EPD inte att erkännas av många certifieringsscheman, regler och upphandlingskrav.

När efterfrågan på EPD växer har en tillhörande ökning skett i företag som erbjuder deklarationer som kallas EPD, men utan tredjepartsverifiering. Att hoppa över verifiering kan verka frestande på kort sikt, men på lång sikt kan det göra EPD investering värdelös.

More on Why EPD verification transparency matters

EPD:er kan vara billigare utan att behöva kompromissa med kvaliteten. Med One Click LCA generatorn kan du ta fram EPD:er enligt: ISO 21930, ISO 14044, ISO 14025, ISO 14067, EN 15804, EN 15804+A1, EN 15804+A2 och EN 15942.

Ny e-bok

How to make an EPD & how it helps your business

EPD Kunskapsbank

E-bok,guider & webbinarier

Altt du behöver att veta om EPD:er och livscykelanalys

One Click LCA EPD Generator licensoptioner

Starter:Beräkna produktens koldioxidavtryck på ett enkelt sätt

För företag som vill beräkna sina produkters koldioxidavtryck enligt ISO 14040, 14044 och EN 15804.

Ta reda på mer

Business:Automatisera och effektivisera EPD-leverans

Skapa, verifiera och publicera EPD på bara några veckor till en mycket lägre kostnad.

Ta reda på mer

Expert: Ta full kontroll

För företag som behöver egna LCIA-dataset i sina beräkningar och vill jämföra produkter-EPD:er med befintliga EPD:er på marknaden.

Ta reda på mer

Osäker på nästa steg?

Våra EPD-experter hjälper dig

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]