Välj sida

Produkt LCA

Utforska One Click LCA-produktnivåverktyg som hjälper dig att skapa en EPD, beräkna produkters klimatpåverkan och utforma hållbara produkter. Välj ett verktyg nedan och lär dig mer.

Product Carbon-verktyg

Ett enklare sätt att visa upp din produkts hållbarhet

Med One Click LCA verktyg för koldioxidbedömning kan du beräkna koldioxidavtryck för en produkt (global uppvärmningspotential) enligt ISO 14040 och 14044 och EN 15804.

Ta reda på mer

För-verifierad EPD-generator

Skapa, verifiera och publicera EPD på bara några veckor till en mycket lägre kostnad.

One Click LCA Pre-verified EPD Generator is an automated and affordable tool for developing Environmental Product Declarations that comply with ISOs 14040, 14044, 14067, 21930 and 14025, and EN 15804+A1 and EN 15804 +A2. 

Learn more →

Flexibelt EPD-verktyg

Ta kontroll över framställning och publicering av EPD:er

One Click LCA Flexibelt EPD-verktyg hjälper erfarna professionella att ta fram EPD:er och LCA:er för alla sorts produktkategorier, inklusive kategorier som inte har några egna produktkategoriregler, med fullständig kontroll över programoperatör och tredjeparts verifierare. 

Ta reda på mer

Vad är en EPD?

EPD står för Environmental Product Declaration. Det är en externt verifierad och standardiserad beskrivning av produkts produkters miljöprestanda. Numera certifieringar, investerare och grönbyggare efterfrågar EPD:er. EPD data kan användas med andra hållbara designverktyg, t.ex. Livscykelanalys.

Med en EPD kan du på ett transparent sätt kommunicera din produkters miljöprestanda till dina kunder. Det ger dig den ”stora bilden” - översikt över din produktpotential - från vagga till grav.

Att sammanställa en EPD hjälper dig också att identifiera olika "hot-spots" för ekodesign i din produktdesign och hjälper dig att fatta mer hållbara beslut för att vinna ännu fler kunder. 

 

Osäker på nästa steg?

Våra EPD-experter är här för att hjälpa dig.