Välj en sida

Produkt LCA

Utforska One Click LCA:s verktyg på produktnivå som hjälper dig att skapa en EPD, beräkna produkters klimatpåverkan och utforma hållbara produkter. Välj ett verktyg nedan och lär dig mer.

Product Carbon-verktyg

Ett enklare sätt att visa upp din produkts hållbarhet

Med One Click LCA verktyg för klimatbedömning kan du beräkna koldioxidavtryck för en produkt (global uppvärmningspotential) enligt ISO 14040 och 14044 och EN 15804.

Läs mer →

För-verifierad EPD-generator

Skapa, verifiera och publicera EPD på bara några veckor till en mycket lägre kostnad.

One Click LCA:s För-verifierade EPD-generator är ett automatiserat och prisvärt verktyg för att utveckla miljövarudeklarationer (EPD:er) enligt ISO 14040, 14044, 14067, 21930 och 14025, samt EN 15804+A1 och EN 15804 +A2. 

Läs mer

Flexibelt EPD-verktyg

Ta kontroll över framställning och publicering av EPD:er

The One Click LCA Flexible EPD Tool helps experienced professionals create EPDs and LCAs for any product categories, including categories that do not have their own Product Category Rules, with complete control over Program Operator, and third-party verifier.

Läs mer

Vad är en miljövarudeklaration (EPD)?

EPD står för Environmental Product Declaration. Det är en externt verifierad och standardiserad beskrivning av produkters miljöprestanda. I allt högre grad kräver certifieringar, investerare och entreprenörer EPD:er för produkter. Produktspecifik data som EPD:er kan användas med andra hållbara designverktyg t.ex. Livscykelanalys.

Med en EPD kan du på ett transparent sätt kommunicera din produkters miljöprestanda till dina kunder samt framtidssäkra din produkt. Det ger dig en översikt över din produkts potentiella klimatpåverkan från vagga till grav.

Att sammanställa en EPD kan hjälpa dig identifiera ställen i din produktdesign som kan förbättras för att uppnå mer hållbara resultat och därmed vinna flera kontrakt. 

 

Osäker på nästa steg?

Våra EPD-experter är här för att hjälpa dig.