Välj en sida

Ett enklare sätt att visa upp din produkts hållbarhet

Beräkna produktens koldioxidavtryck (PCF) enligt ISO 14040, 14044, 14067 och EN 15804 standarder, enklare och snabbare med One Click LCA Product Carbon Tool. För dig som inte behöver verifiera och publicera uppgifterna av en tredje part t.ex. endast för ett projekt.

Efterlevnad

ISOs 14040, 14044 and 14067, and EN 15804

Certifierad databas

Enkel datainsamling

Importera data via filuppladdning eller via vår API

Vi presenterar One Click LCA Product Carbon-verktyget

Mät och rapportera utsläppen på dina produkter från vagga till grav och framtidssäkra din verksamhet.

Beräkna din produkts klimatpåverkan 

Beräkna global uppvärmningspotential (GWP) av dina produkter och publicera dina resultat i One Click LCA:s databas för att nå en bred publik av entreprenörer och arkitekter.

Enkel datainsamling

Samla in data om råvaror och energiförbrukning med en skräddarsydd mall för din bransch. Vår plattform gör det enkelt att importera data antingen via en enkel uppladdning eller med vår API. Mer om dataintegrationer.

Utöka till en fullständig LCA

Du kan välja att utöka omfattningen för att skapa en fullständig produkt-livscykelanalys med One Click LCA:s team till hands för att guida dig genom processen.

Vilka produkter är Product Carbon-verktyget för?

Byggprodukter

Elektronik

Andra tillverkade produkter

Energi

Tjänster inom byggd miljö

Produkters koldioxidavtryck enkelt

Initiativ som EU:s Gränsjusteringsmekanism för koldioxid driver kundernas efterfrågan på insikter i produkternas koldioxidutsläpp. Product Carbon-verktyget låter dig mäta och rapportera utsläppen på dina produkter från vagga till grav på ett enkelt sätt.

Ingen erfarenhet behövs

Product Carbon-verktyget är gjort specifikt för tillverkare samt de som är nya inom koldioxidbedömningar. Vi hjälper dig igenom alla delar av beräkningen av koldioxidavtryck - från val av data till rapportering.

Vanliga frågor

Vad är skillnaderna mellan miljövarudeklarationer (EPD), produkt livscykelanalys (produkt-LCA) och produktens koldioxidavtryck (PCF)?

EPDs: En miljövarudeklaration behövs om du vill verifiera och publicera din produkts miljöprofil externt. Detta kan krävas för projekt som syftar till att uppnå certifieringspoäng som LEED, BREEAM, m.m.

Produkt-LCA: En produkt-livscykelanalys (LCA) behövs om du vill göra en miljöbedömning av din produkt, men där det inte krävs att uppgifterna verifieras eller publiceras av en tredje part. Till exempel specificeras en LCA endast för ett projekt.

Produktens koldioxidavtryck (PCF) eller koldioxidbedömning: Detta är liknande som en Produkt-LCA p.g.a. att den inte är externt verifierad eller publicerad. Dock omfattar den endast koldioxidavtrycket (koldioxidekvivalenter) av din produkt.

Läs mer om olika typer av EPD:er i e-boken: Hur kan man skapa en Miljövarudeklaration.

One Click LCA erbjuder PCF i enlighet med ISO 14067. Produkt-LCA Produkt-LCA erbjuder efterlevnad med ISOs 14044 och 14040, samt kan hjälpa dig skapa EPD i enlighet med EN 15804.

Varför borde jag skapa PCF - produktens koldioxidavtryck?

Kunder och investerare värdesätter transparens av koldioxidavtrycket när de väljer produkter. Initiativ som EU:s Gränsjusteringsmekanism för koldioxid och Taxonomiförordningen såväl som flera certifieringar för grönt byggande driver växande kundkrav på transparens av koldioxidavtrycket. 

Att mäta och marknadsföra miljöpåverkan från din produkt PCF eller EPD kan vara en viktig konkurrensfördel för tillverkande industrier.

One Click LCA erbjuder PCF i enlighet med ISO 14067Produkt-LCA erbjuder efterlevnad med ISOs 14044 och 14040, samt kan hjälpa dig skapa EPD i enlighet med EN 15804.

Behöver jag göra en koldioxidbedömning (PCF), en produkt-LCA eller miljövarudeklaration (EPD)?

Vi kan hjälpa dig att avgöra vilket alternativ som passar dig bäst. Kontakta oss på sales@oneclicklca.com. The Product Carbon Tool also comes with an option to upgrade to a full life cycle assessment and we can also support you to create an Environmental Product Declaration ( EPD).

One Click LCA erbjuder PCF i enlighet med ISO 14067Produkt-LCA erbjuder efterlevnad med ISOs 14044 och 14040, samt kan hjälpa dig skapa EPD i enlighet med EN 15804.

Vilka produktkategorier och branscher har koldioxidbedömnings-verktyget stöd för?

Product Carbon-verktyget var ursprungligen designat för byggbranschen men stöder också bedömningar av produktens koldioxidutsläpp i ett brett spektrum av branscher. Om du har frågor om en specifik produkt eller bransch, kontakta sales@oneclicklca.com.

Vad innehåller One Click LCA:s databas?

Få tillgång till One Click LCA:s omfattande EPD-databas och upp till 150 relevanta Ecoinvent-datauppsättningar. Det finns också möjlighet att uppgradera för att komma åt hela Ecoinvent-databasen.

Finns det fler alternativ och var hittar jag ytterligare information om dem?

Kontakta oss via sales@oneclicklca.com eller boka in en demo .

Se hur du kan skapa produktens koldioxidavtryck med

One Click LCA Product Carbon-verktyget

EPD Kunskapsbank.

E-böcker, guider & webbinarier

Allt du behöver veta om EPD:er och livscykelanalys