Välj sida

Ett enklare sätt att visa upp din produkts hållbarhet

Med One Click LCA verktyg för koldioxidbedömning kan du beräkna koldioxidavtryck för en produkt (global uppvärmningspotential) enligt ISO 14040 och 14044 och EN 15804.

Ny e-bok

Hur man kan skapa en

Environmental Product Declaration

Hur kan företag dra nytta av EPD:er?

Slipp stressen och kostnaden när du beräknar en produkts koldioxidavtryck

Med One Click LCA Verktyg för koldioxidbedömning kan alla göra beräkningar av global uppvärmningspotential (GWP).

Utför obegränsade GWP-beräkningar för din produkt. Jämför utformningar för att hitta den mest hållbara lösningen. Publicera dina resultat i One Click LCA databas för att nå en bred publik av byggföretag och designers.

Samla smidigt in data om råvaror och energiförbrukning med en mall som skräddarsytts för din bransch. Med One Click LCA plattform är det enkelt att importera data antingen via filöverföring eller med hjälp av vårt API.

Du kan välja att utöka för att skapa en fullständig produktlivscykelanalys med One Click LCA:s team till hands för att guida dig genom processen.

Förenkla transparensen för koldioxidutsläpp

När allt fler kunder och investerare väljer produkter efter transparens för koldioxidutsläpp, kan verktyget för koldioxidbedömning underlätta när det gäller mätning och övervakning av dina produkters koldioxidutsläpp.

Ingen erfarenhet behövs

Verktyget är utformat för tillverkare och lämpar sig för alla som inte tidigare gjort koldioxidanalyser. One Click LCA-teamet guidar dig genom samtliga steg när du beräknar din produkts koldioxidavtryck, inklusive dataval och dokumentation.

Vanliga frågor

Vad är skillnaderna mellan EPD, LCA och koldioxidbedömning?

EPDs: En miljövarudeklaration behövs om du vill verifiera och publicera din produkts miljöprofil externt. Detta kan krävas för projekt som syftar till att uppnå certifieringspoäng som LEED, BREEAM, m.m.

Produkt-LCA: En produkt-livscykelanalys (LCA) behövs om du vill göra en miljöbedömning av din produkt, men där det inte krävs att uppgifterna verifieras eller publiceras av en tredje part. Till exempel specificeras en LCA endast för ett projekt.

Koldioxidbedömning: Detta liknar en produkt-LCA genom att den inte verifieras externt eller publiceras, men den täcker endast koldioxidavtrycket (koldioxidekvivalenter) av din produkt. Det här kan vara det enda som krävs för ditt ändamål.

Read more about different types of EPDs in this ebook.

Varför behöver jag göra koldioxidbedömningar för mina produkter?
Koldioxidtransparens är en allt viktigare faktor för investerare och kunder när de väljer produkter. Att mäta och marknadsföra din produkts koldioxidavtryck kan hjälpa dig att sticka ut på en marknad där det är många som vill synas.
Behöver jag göra en koldioxidbedömning eller en fullständig livscykelanalys?
Vi kan hjälpa dig att avgöra vilket alternativ som passar dig bäst. Kontakta oss på sales@bionova.fi. Verktyget för koldioxidbedömning kommer även med en möjlighet att uppgradera till en fullständig livscykelanalys och vi kan också hjälpa dig att ta fram en miljövarudeklaration (EPD).
Vilka produktkategorier och branscher har koldioxidbedömnings-verktyget stöd för?
Koldioxidbedömnings-verktyget har stöd för koldioxidbedömningar av alla produkter i alla branscher. Om du har frågor kring någon specifik produkt eller bransch, kontakta sales@bionova.fi.
Vad One Click LCA databas innehåller?

Få tillgång till One Click LCAs omfattande EPD-databas och 150 Ecoinvent-dataset. Med möjlighet att uppgradera för åtkomst till hela Ecoinvent-databasen.

 

Finns det fler alternativ och var hittar jag ytterligare information om dem?
Kontakta oss genom att skriva till sales@bionova.fi eller boka in en demo här.

Är du redo att leverera en koldioxidbedömning med

One Click LCA Product Carbon-verktyg?

EPD Kunskapsbank.

E-bok,guider & webbinarier

Altt du behöver att veta om EPD:er och livscykelanalys