Välj sida

Skapa EPD:er på bara några veckor,
till en mycket lägre kostnad

One Click LCA:s För-verifierade EPD-Generator är ett automatiserat och prisvärt verktyg för att utveckla miljövarudeklarationer som uppfyller krav för ISO 14040, ISO 14044, EN 15804 + A1 + A2, ISO 21930 och ISO 14025. Dessutom kan EPD:er som skapats med generatorn användas för Klimatdeklaration

Godkänd av ledande EPD-programoperatörer

EPD:er genererad med One Click LCA

Allt du behöver för att producera tredjepartsverifierade EPD: er enligt EN & ISO-standarder

Få dina EPD:er enkelt och effektivt gjorda med en enda kontaktpunkt. Inget behov av att separat hantera och kontraktera leverantörer, LCA-verktyg, databaser, EPD-generering, tredjepartsverifiering eller publicering.

Samla in data med en skräddarsydd mall för din tillverkningsindustri. Överför automatiskt din materialförteckning till One Click LCA:s plattform, antingen med hjälp av en filöverföring (dvs. Excel) eller med API (Application Programming Interface).

Få anpassningsbara EPD: er och bakgrundsrapporter i Microsoft Word-format. EPD-resultaten enligt EN 15804 / ISO 21930, ISO 14040, ISO 14044 och ISO 14025. Programvaran stöder också skapandet av privata EPD-filer (även kallade projekt-EPD).

Tredjeparts aktörer kommer att granska EPD kritiskt. One Click LCA granskar EPD och skickar den sedan till en oberoende tredjepartsverifierare. Detta säkerställer EPD kvalitet och påskyndar tredjepartsverifieringsprocessen för att öka dina chanser att lyckas första gången.

Vi publicerar EPD med EPD International (Environdec) and the Building Information Foundation RTS, an Eco-Platform member EPD program. Benefit from lower EPD publishing rates with our Pre-Verified EPD Generator.

Ny e-bok

Hur man kan skapa en

Environmental Product Declaration

Hur kan företag dra nytta av EPD:er?

Säg adjö till räkningar med femisiffriga belopp
och evighetslånga EPD-projekt.

Att ta fram en EPD på ”traditionellt sätt” kräver mycket resurser och onödiga iterationer samt är kostsamt.

One Click LCA för-verifierad EPD-generatorn sparar tid och pengar. Vi utbildar dig och ge dig de verktyg du behöver för LCA-beräkningar så att du kan automatiskt skapa en EPD och en bakgrundsrapport. När dina EPD dokument är klara kommer vi att granska dem och skickar dem till kvalificerade, oberoende granskare och hjälper dig med EPD publicering. 

Skapa EPD:er med hög kvalitet

EPD:er kan vara billigare utan att behöva kompromissa med kvaliteten. Med One Click LCA generatorn kan du ta fram EPD:er enligt: ISO 21930, ISO 14044, ISO 14025, ISO 14067, EN 15804, EN 15804+A1, EN 15804+A2 och EN 15942.

EN 15804+A2

Standarden EN 15804 har blivit en hörnsten för EPD och har i stort sett antagits över hela världen. EN 15804+A2 är en omfattande ändring som väsentligt förändrar EPD:er. Den godkändes i juli 2019 och blir obligatorisk i juli 2022. Du kan läsa mer om how and why you need to get ready for EN 15804+A2 här.

 Rapportering enligt viktiga standarder

Med One Click LCA förverifierade EPD-generator beräknas alla resultatkategorier automatiskt från dina inmatade data i enlighet med såväl EN 15804+A2 som EN 15804+A1 och TRACI 2.1. Detta innebär i princip att din EPD har globala passrättigheter under hela sin femårsperiod. 

One Click LCA EPD-verktyg stöder också ISO 14067-kravet att rapportera fossila och biogena koldioxidutsläpp separat, samt rapportering av förändringar i markanvändning och separat rapportering av koldioxidlagring. Detta kräver att programvaran används i enlighet med EN 15804.

Varför är tredjeparts granskning av EPD viktigt?

Tredjeparts granskning av EPD är en nyckelfaktor för varför EPD värderas för sin standardiserade och jämförbara information. Det är viktigt del av den internationella standarden som definierar EPD:er, ISO 14025. Utan tredjeparts granskning kommer din EPD inte att erkännas av många certifieringsscheman, regler och upphandlingskrav.

När efterfrågan på EPD växer har en tillhörande ökning skett i företag som erbjuder deklarationer som kallas EPD, men utan tredjepartsverifiering. Att hoppa över verifiering kan verka frestande på kort sikt, men på lång sikt kan det göra EPD investering värdelös.

Automatisera EPD process för följande byggproduktkategorierna

One Click LCA för-verifierad EPD-generatorn stöder

 Nya produktkategorier läggs ständigt till och vi kan skapa dem på begäran.

Om du behöver någon annan kategori eller flera kategorier kan du också använda programvaran som den är utan den för-verifierad status. Detta kan vara lämpligt till exempel om du behöver leverera EPD för många olika typer av produkter.

Vanliga frågor

Kan One Click LCA förverifierad EPD-generator användas för andra produktkategorier?
Ja, i den utsträckning de LCA-uppgifter som din licens täcker är tillräckliga för att modellera de andra produkterna. De förverifierade EPD-publiceringspriserna gäller dock endast den kategori (er) som kunden och deras process är förverifierad för.
När är lämpligt att använda One Click LCA förverifierade EPD-Generator?

Se först till att din/dina nödvändiga produktkategori/er stöds.

This is an offering for the Customers, often product manufacturers, who want to deliver Type III Environmental Product Declarations in compliance with EN 15804, ISO 21930, ISO 14040, ISO 14044 and ISO 14025 in a streamlined, efficient manner while ensuring high quality of the deliverables. You buy the entire solution from us and we manage the entire delivery and publishing process.

 Välj det här alternativet om:

 • Du vill ha transparens, tydlighet och fast lågt pris för hela leveransprocessen av EPD:er,
 • Du vill erbjuda din egen leverantörskedja en prisvärd och lättanvänd lösning för att leverera produkt-EPD:er för dina projekt,
 • Du saknar eller har begränsad erfarenhet av EPD-processen och vill ha dina data granskade av en professionell person med erfarenhet av LCA,
 • Du vill att en professionell person med erfarenhet av LCA granskar ditt arbete innan det skickas till tredjepartsverifieraren,
 • Du vill ha en enda kontaktpunkt och någon som ansvarar för att resultaten och tidsfristerna följs, och
 • Du kan själv samla in, mata in och dokumentera tillverkningsdata och produktinformation för dina produkter.
När ska jag använda One Click LCA EPD Generator utan förverifierad status?

Generellt sett är detta tänkt för dig som arbetar med ett antal olika produktkategorier.

Detta är ett erbjudande för kunderna, ofta konsultföretag, som vill beräkna sina LCA och leverera typ III miljödeklarationer för olika typer av produkter, i enlighet med EN 15804 , ISO 21930, ISO 14040 och ISO 14044, eller andra standarder och kontrollera att de uppfyller ISO 14025. Detta erbjudande är vanligtvis lämpligt för kunder med kunskap av att beräkna och publicera EPD eller bra LCA-förkunskaper.

Välj det här alternativet om:

 • Du vill själv välja och hantera dina produktkategori-regler och din EPD-programoperatör,
 • Du vill själv välja och ta hand om din oberoende tredjepartsverifierare,
 • Du vill ta det fulla ansvaret för att resultaten följer dina uppsatta mål för PCR och standarder,
 • Du vill ägna tid åt att välja och köpa alla tjänster separat och hantera leveransen av dem, och
 • Du vill själv ta ansvar för efterlevnad, resultat, kostnader och tidsfrister.
Kommer detta hjälpa mig att följa EN 15804+A2?

EN 15804 has become the cornerstone standard for EPDs and has been broadly adopted worldwide. EN 15804+A2 is a major amendment which changes EPDs significantly. It was approved in July 2019 and became mandatory in July 2022. You can read more about how and why you need to get ready for EN 15804+A2 här.

Fortunately, with One Click LCA Pre-verified EPD Generator, all results categories are calculated automatically from your input data in line with both EN 15804+A2 as well as EN 15804+A1, and TRACI 2.1 . This basically means that your EPD has global passporting rights for its whole five-year validity.

Är det möjligt att förverifiera process senare om det behövs?

Ja det kan du. Du kan börja med One Click LCA EPD Generator, och när du känner dig redo kan du genomgå förverifieringsprocessen och börja använda de förverifierade EPD-publiceringspriserna. Om du har ytterligare frågor om detta, skriv till sales@oneclicklca.com.

Varför är tredjepartsgranskning av EPD:er viktigt?
Tredjepartsgranskning av EPD:er är en nyckelfaktor för varför EPD:er värderas så högt: De innehåller standardiserad och jämförbar information. Det här är kärnan i den internationella standarden som definierar EPD:er, ISO 14025.
Behöver jag publicera min EPD?

No, you can choose not to publish by creating a private EPD for tendering use only. Publishing is required for public EPDs and our team will support you through the process. You can benefit from lower EPD publishing rates with our Pre-Verified EPD Generator.

Where can I publish EPDs created with One Click LCA EPD Generator?

You can publish EPDs created with One Click LCA in virtually any EPD program.

One Click LCA is pre-verified for the International EPD System, EPD Hub, EPD Australasia EN RTS. This means the process is straightforward and documentation is aligned. One Click LCA is also approved by the Concrete Sustainability Council for achieving its sustainable concrete ratings.

One Click LCA is also used to publish FDES for the French INIES EPD program, with pre-generated INIES documentation.

One Click LCA is also used to publish EPDs in IBU, EPD Norge, UL EN PEP Ecopassport EPD programs.

Vi publicerar EPD med EPD International (Environdec) and the Building Information Foundation RTS, an Eco-Platform member EPD program.

 Environdec has a mutual recognition with other established Program Operators, including: AENOR GlobalEPD (Spain); IBU (Germany); EPD Norge (Norway) and SCS Global Services (USA).

Med vår expertplan andra programoperatörer ockå tillgängliga t.ex INIES, Nationale Milieudatabaase, EPD Norge, and UL EnvironmentObservera dock att för-verifierad-lösning inte är tillgänglig när du publicerar på dessa plattformar.

Vad One Click LCA databas innehåller?
The Pre-verified EPD Generator gives you access to One Click LCA’s extensive EPD database and up to 150 relevant Ecoinvent datasets, with the option to upgrade to access the entire Ecoinvent database.
Finns det fler alternativ och var hittar jag ytterligare information om dem?

Please write to us at sales@oneclicklca.com eller boka in en demo här.

Osäker på nästa steg?

Våra EPD-experter hjälper dig

EPD Kunskapsbank.

E-bok,guider & webbinarier

Altt du behöver att veta om EPD:er och livscykelanalys

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]