Välj en sida

Skapa EPD:er på bara några veckor,
till en mycket lägre kostnad

One Click LCA För-verifierade EPD-Generator är ett automatiserat verktyg för att skapa miljövarudeklarationer snabbare och enklare än konkurrensen. Verktyget uppfyller krav för ISO 14040, ISO 14044, EN 15804 + A1 + A2, ISO 21930 och ISO 14025. EPD:er som skapats med verktyget kan dessutom användas för Klimatdeklarationer.

Godkänd av ledande EPD-programoperatörer

EPD Hub Eco platform member

EPD:er skapade med One Click LCA

Allt du behöver för att producera tredjepartsverifierade EPD: er enligt EN & ISO-standarder

Få dina EPD:er enkelt och effektivt gjorda med en enda kontaktpunkt. Inget behov av att separat hantera och kontraktera leverantörer, LCA-verktyg, databaser, EPD-generering, tredjepartsverifiering eller publicering.

Samla in data med en skräddarsydd mall för din tillverkningsindustri. Överför automatiskt din materialförteckning till One Click LCA:s plattform, antingen med hjälp av en filöverföring (dvs. Excel) eller med API (Application Programming Interface).

Få anpassningsbara EPD: er och bakgrundsrapporter i Microsoft Word-format. EPD-resultaten enligt EN 15804 / ISO 21930, ISO 14040, ISO 14044 och ISO 14025. Programvaran stöder också skapandet av privata EPD-filer (även kallade projekt-EPD).

En oberoende tredjepart kommer att granska EPD:n kritiskt. One Click LCA granskar EPD:n och skickar den sedan till en oberoende tredjepartsverifierare. Detta säkerställer EPD:ns kvalitet och påskyndar verifieringsprocessen för att öka dina chanser att lyckas första gången.

Publicera EPD med EPD HubEPD International (Environdec) and EPD Hub, as well as the Building Information Foundation RTS, an Eco-Platform member EPD program. Benefit from lower EPD publishing rates with our Pre-Verified EPD Generator.

Ny e-bok

Hur man kan skapa en

Miljövarudeklaration

Hur kan företag dra nytta av EPD:er?

Säg adjö till evighetslånga EPD-projekt
som ger dig hål i plånboken

Att ta fram en EPD på ”traditionellt sätt” kräver mycket resurser och onödiga iterationer samt är kostsamt.

One Click LCA för-verifierad EPD-generatorn sparar tid och pengar. Vi utbildar dig och ge dig de verktyg du behöver för LCA-beräkningar så att du kan automatiskt skapa en EPD och en bakgrundsrapport. När dina EPD dokument är klara kommer vi att granska dem och skickar dem till kvalificerade, oberoende granskare och hjälper dig med EPD publicering. 

Skapa EPD:er med hög kvalitet

EPD:er kan vara billigare utan att behöva kompromissa med kvaliteten. Med One Click LCA EPD generator kan du ta fram EPD:er enligt: ISO 21930, ISO 14044, ISO 14025, ISO 14067, EN 15804, EN 15804+A1, EN 15804+A2 och EN 15942.

EN 15804+A2

Standarden EN 15804 har blivit en hörnsten för EPD och har i stort sett antagits över hela världen. EN 15804+A2 är en omfattande ändring som väsentligt förändrar EPD:er. Den godkändes i juli 2019 och blev obligatorisk i juli 2022. Läs mer om hur och varför du måste förbereda dig för EN 15804+A2.

 Rapportering enligt viktiga standarder

Med One Click LCA:s För-verifierade EPD-generator beräknar alla resultatkategorier automatiskt från dina inmatade data i enlighet med såväl EN 15804+A2 som EN 15804+A1 och TRACI 2.1. Detta innebär i princip att din EPD kan användas globalt under hela femårsperioden som den är giltig. 

One Click LCA:s EPD-verktyg stöder också ISO 14067-kravet att rapportera fossila och biogena koldioxidutsläpp separat, samt rapportering av förändringar i markanvändning och separat rapportering av koldioxidlagring. Detta kräver att programvaran används i enlighet med EN 15804.

Varför är tredjeparts granskning av EPD viktigt?

Tredjepartsgranskning av EPD är en nyckelfaktor för varför EPD:er värderas för sin standardiserade och jämförbara information. Det är en viktig del av den internationella standarden som definierar EPD:er, ISO 14025. Utan tredjepartsgranskning kommer din EPD inte att erkännas av många certifieringssystem, regler (som Klimatdeklaration av byggnader) och upphandlingskrav.

När efterfrågan på EPD:er växer har en tillhörande ökning skett av företag som erbjuder deklarationer som kallas EPD, men utan tredjepartsverifiering. Att hoppa över verifiering kan verka frestande på kort sikt, men på lång sikt kan det göra investeringen i EPD:er värdelös.

Automatisera EPD-processen för flera olika byggproduktkategorier

One Click LCA:s För-verifierade EPD-generator stöder bl.a. följande kategorier

 Nya mallar för olika produktkategorier läggs ständigt till och vi kan skapa dem på begäran.

Om du behöver någon annan kategori eller flera kategorier kan du också använda programvaran som den är, utan för-verifierad status. Detta kan vara lämpligt till exempel om du behöver leverera EPD för många olika typer av produkter.

Vanliga frågor

Kan One Click LCA:s För-verifierade EPD-generator användas för andra produktkategorier?
Ja, så länge som din licens även täcker in den LCA-data som är relevant för att modellera de andra produkterna. Annars finns möjligheten att lägga till ytterligare data från Ecoinvent till din licens via One Click LCA. Priserna för publicering av EPD:er i produktkategorier som inte är för-verifierade kan dock skilja sig från priserna som gäller för den för-verifierade EPD generatorn som kunden använder.
När är lämpligt att använda One Click LCA:s För-verifierade EPD-Generator?

Se först till att de produktkategorier som du vill skapa EPD:er för stöds av verktyget.

Detta är ett erbjudande åt kunder, ofta produkttillverkare som vill leverera Typ III EPD:er i efterlevnad av EN 15804, ISO 21930, ISO 14040, ISO 14044 och ISO 14025 i en effektiv och fördefinierad process medan de upprätthåller toppkvalitet. Du köper hela lösningen av oss och vi sköter hela leverans- och publiceringsprocessen.

 Välj det här alternativet om:

 • Du vill ha transparens, tydlighet och fast lågt pris för hela leveransprocessen av EPD:er
 • Du vill erbjuda din egen leverantörskedja en prisvärd och lättanvänd lösning för att leverera produkt-EPD:er för dina projekt
 • Du saknar eller har begränsad erfarenhet av EPD-processen och vill ha dina data granskade av en erfaren EPD-specialist
 • Du vill att en erfaren EPD-specialist av LCA granskar ditt arbete innan det skickas till tredjepartsverifieraren
 • Du vill ha en enda kontaktpunkt och någon som ansvarar för att resultaten och tidsfristerna följs
 • Du kan själv samla in, mata in och dokumentera tillverkningsdata och produktinformation för dina produkter
När ska jag använda One Click LCA EPD Generator utan förverifierad status?

Generellt sett är detta tänkt för dig som arbetar med ett antal olika produktkategorier.

Detta är ett erbjudande för kunderna, ofta konsultföretag, som vill beräkna sina LCA och leverera typ III miljödeklarationer för olika typer av produkter i enlighet med EN 15804 , ISO 21930, ISO 14040 och ISO 14044, eller andra standarder och kontrollera att de uppfyller ISO 14025. Detta erbjudande är vanligtvis lämpligt för kunder med kunskap av att beräkna och publicera EPD eller bra LCA-förkunskaper.

Välj det här alternativet om:

 • Du vill själv välja och hantera dina produktkategori-regler och din EPD-programoperatör
 • Du vill själv välja och ta hand om din oberoende tredjepartsverifierare
 • Du vill ta fullt ansvar för att resultaten följer dina uppsatta mål för PCR och standarder
 • Du vill ägna tid åt att välja och köpa alla tjänster separat och hantera leveransen av dem
 • Du vill själv ta ansvar för efterlevnad, resultat, kostnader och tidsfrister
Kommer detta hjälpa mig att följa EN 15804+A2?

Standarden EN 15804 har blivit en hörnsten för EPD och har i stort sett antagits över hela världen. EN 15804+A2 är en omfattande ändring som väsentligt förändrar EPD:er. Den godkändes i juli 2019 och blev obligatorisk i juli 2022. Läs mer om hur och varför du måste förbereda dig för EN 15804+A2.

Med One Click LCA:s För-verifierade EPD-generator beräknar alla resultatkategorier automatiskt från dina inmatade data i enlighet med såväl EN 15804+A2 som EN 15804+A1 och TRACI 2.1. Detta innebär i princip att din EPD kan användas globalt under hela femårsperioden som den är giltig.

Är det möjligt att för-verifiera vår process senare - om det behövs?

Ja, det är möjligt. Du kan börja med One Click LCA EPD Generator, och när du känner dig redo kan du genomgå för-verifieringsprocessen och börja använda priserna för publicering av för-verifierade EPD:er. Om du har ytterligare frågor gällande detta, mejla oss gärna på sales@oneclicklca.com.

Varför är tredjepartsgranskning av EPD:er viktigt?
Tredjepartsgranskning av EPD:er är en nyckelfaktor för varför EPD:er värderas så högt: De innehåller standardiserad och jämförbar information. Det här är kärnan i den internationella standarden som definierar EPD:er, ISO 14025.
Behöver jag publicera min EPD?

Nej, du kan välja att inte publicera EPD:n genom att skapa en privat EPD för t.ex. anbudsgivning. Publicering krävs dock för offentliga EPD:er och vårt team kan stödja dig genom hela processen.

Var kan jag publicera EPD:er skapade med One Click LCA:s EPD programvara?

Du kan publicera EPD:er skapade med One Click LCA med så gott som vilket EPD-program som helst.

One Click LCA är för-verifierad för International EPD System, EPD Hub, EPD Australasia och RTS. Vilket betyder att processen är enkel. One Click LCA är också godkänt av Concrete Sustainability Council för att ha uppnått dess efterlevnad för hållbar betong.

Publicera FDES i det French INIES EPD programmet med för-genererat INIES dokumentation.

Publicera EPD:er i IBU, EPD Norge, UL och PEP Ecopassport EPD programs.

Publicera EPD med EPD HubEPD International (Environdec) och på Rakennustieto (RTS)

 Environdec har dessutom ömsesidigt erkännande med andra etablerade programoperatörer, bl.a. AENOR GlobalEPD (Spanien), IBU (Tyskland), EPD Norge och SCS Global Services (USA).

Med vår expertlicens är andra programoperatörer också tillgängliga t.ex. INIES, Nationale Milieudatabaase, EPD Norge, och UL Environment. Notera att för-verifierad lösning inte är tillgänglig när du publicerar på dessa plattformar.

Vad innehåller One Click LCA:s databas?
För-verifierade EPD Generatorn ger dig tillgång till One Click LCA:s omfattande EPD-databas och 150 relevanta Ecoinvent datasets med alternativet att uppgradera tillgång till hela Ecoinvent databasen.
Finns det fler alternativ och var hittar jag ytterligare information om dem?

Vänligen mejla oss: sales@oneclicklca.com eller boka in en demo .

Is EPD Hub a member of ECO Platform?

EPD Hub is a proud member of ECO Platform, in the Emerging Program Operator Category.

EPD Hub independently verifies and publishes Environmental Product Declarations (EPD). EPDs provide third-party verified, trusted carbon and environmental data about products, and they are used to compare, choose and report on the impacts of products by organizations worldwide, as well as to comply with regulations.

ECO Platform is an association of EPD program operators and associated organisations, and it authors additional rules for EPD creation to ensure consistency.

ECO Platform membership helps ensure continued comparability of EPD Hub’s EPDs and thus increases their value to manufacturers and the users of the data.

Osäker på nästa steg?

Våra experter är här för att hjälpa dig

EPD Kunskapsbank.

E-böcker, guider & webbinarier

Allt du behöver veta om EPD:er och livscykelanalys