Välj en sida

Byggnadsplanering med hänsyn till klimatpåverkan

Med One Click LCA Site-designer kan du fatta koldioxidmedvetna beslut i den tidigaste fasen av ditt projekt - även innan något designarbete har påbörjats.

Minska klimatpåverkan redan i planeringstadiet

Med One Click LCA Site-designer kan du beräkna och jämföra klimatpåverkan på olika platser, energiförsörjning och transportscenarier. Ger dig möjlighet att ta koldioxidmedvetna val i redan det tidigaste skedet av projektet.

Med One Click LCA Site Designer kan du ta fram översiktliga koldioxidsiffror för varje potentiell projektplats genom att utvärdera faktorer kring allt från geotekniska förhållanden och förändring av markanvändning till operativa transporteffekter, baserat på färdiga scenarier. Resultaten kan användas som grund för såväl genomförbarhets-analyser som kolmedvetna platsval.

Med Site Designer kan du enkelt beräkna effekter från material och energi baserat på ett brett spektrum av riktmärken för olika byggtyper. Du kan också jämföra olika scenarier för hur du ska värma eller kyla dina byggnader och börja arbeta tidigare - och mer effektivt.

Vanliga frågor

Vilka stadier i livscykeln stöds av One Click LCA?
One Click LCA har stöd för beräkningar av alla stadier i livscykeln från vaggan till graven, och detta enligt EN 15978, inklusive byggnadsprodukter och byggnadsprocesser i A1-A5, byggnadsanvändning, underhåll, energi- och vattenförbrukning i B1-B7, slutförda effekter i C1-C4 och yttre påverkan i modul D.

 

I de flesta av våra verktyg som är till för LCA för hela byggnaden för olika certifieringar och beräkningsscheman är de tillgängliga stadierna i livscykeln dock begränsade till kraven i det aktuella schemat.

Vilka använder vanligtvis programvaran?
One Click LCA används i över 70 länder av gröna byggföretag, inklusive arkitekter, byggare, konstruktörer, konstruktionsingenjörer, miljökonsulter, CSR-specialister och lantmätare, samt tillverkare av byggprodukter och investerare, myndigheter och institutioner.
Kan jag få hjälp av One Click LCA att uppnå certifieringspoäng?
One Click LCA kan användas för och uppfyller kraven från BREEAM, LEED, DGNB, HQE och över 40 andra certifieringsscheman, standarder och krav.
Integrerar One Click LCA med andra designverktyg?
One Click LCA integrerar med byggnadsinformationsmodeller i IFC2x3, IFC4, Revit, ArchiCAD och Tekla Structures-format. Den integrerar med alla programvaror för energimodellering som har stöd för gbXML-format (inklusive DesignBuilder och IES-VE). Det integrerar även med Microsoft Excel och andra dataformat. Det finns också en direkt integrering i programvaran IES-VE.
Läs mer här
Vilka databaser ingår i One Click LCA och vilka standarder följer de?
Se listan med aktuella databaser här. Systemet innehåller också EPD-data som inte publiceras under någon av ovan nämnda databaser. EPD:er som matats in i One Click LCA databas innehåller detaljerade tekniska beskrivningar av byggprodukter och överensstämmer med standard hos EN15804 och/eller ISO 14025. Alla EU-databaser som ingår uppfyller EN 15804-standarden och nordamerikanska databaser uppfyller ISO 14040/44-standarden.

 

För flera europeiska och globala tillverkare av byggmaterial har One Click LCA tillgång till tillverkar-specifika data, vilket möjliggör mycket exakta beräkningsresultat.

 

För de som ännu inte vet vilken specifik byggnadsprodukt (tillverkarspecifika EPD:er) de kommer att använda har One Click LCA även landsspecifika genomsnittliga data (t.ex. Ökobaudat och INIES).

 

Om One Click LCA används i områden där det ännu inte finns någon mer omfattande lokal LCA-databas för byggnader har vi en lokal kompensationsmetod som gör det möjligt för oss att lokalisera data för att få fram resultat som överensstämmer med de lokala tillverkningsförhållandena i ett visst område.

Lär dig mer och börja använda

Site Designer?