Välj en sida

Carbon Designer 3D

Tidlig karbonoptimalisering ved hjelp av Carbon Designer 3D

Beregn iboende karbon bare basert på bygningstype og størrelse før du begynner å tegne. Optimaliser, sammenligne og visualiser karbonytelsen til ulike designalternativer.

Optimaliser med Carbon Designer 3D før du tegner en eneste strek

Du trenger verken ekspertise innen livssyklusvurderinger (LCA), informasjon om materialmengder eller bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Det eneste du trenger, er bygningstype og bygningsstørrelse.

Brukes av ledende arkitekter og bygningsteknikere

Visualiser karbonpåvirkningen fra de ulike designalternativene på noen få minutter ved hjelp av Carbon Designer 3D

Gjennomfør tidligfasevurderinger av karbonavtrykket, få tidlig tilbakemelding om utslippspunkter for karbon, finn ut hva du kan spare inn på, sett opp mål og vinn flere anbud ved å optimalisere karbonpåvirkningen i løpet av noen få minutter.

Gjennomfør tidligfasevurderinger

 • Konstruer referansebygg og sett opp scenarioer raskt og enkelt. 
 • Bruk lokalt tilpassede bygningsscenarioer, strukturelle systemer og standardkonstruksjoner. 
 • Bruk dine egne konstruksjoner og lag dine egne scenarioer.

Finn utslippspunkter for karbon

 • Få tilbakemeldinger om prosjektets utslippspunkter for karbon i løpet av få minutter.
 • Identifiser hvilke materialer og bygningsdeler som påvirker mest. 
 • Visualiser virkegraden med Carbon Viewer.
 • Visualiser karbonpåvirkningen ved ulike scenarioer for kundene dine

Gjennomfør virkningsfulle komparative analyser

 • Sammenligne fire scenarioer samtidig.
 • Sammenligne påvirkningene fra ulike strukturelle systemer, byggemetoder, sammenstillinger, produkter med mer.
 • Inkluder deler som fundamenter, systemer eller ferdigstillelser i analysene.
 • Sammenligne utslipp basert på materialer, bygningsdeler og totale utslipp. 
 • Sammenligne bygningsdeler basert på bygningsdelstabellen i NS3451

Hvem er dette for?

Arkitekter og Ingeniører

Miljørågivere og konsulenter

Byggherre, Utbyggere og produsenter

Spar tid ved å gjennomføre livssyklusvurderinger for sertifisering og samsvar

Raskere sertifiseringspoeng

Gjennomfør forhåndsvurdering og tidligfasevurdering av karbonavtrykket

 • Lag tidligfasevurderinger av klimagassutslipp for BREEAM-NOR og konstruer referansebygg i tråd med BREEAM 2016.
 • Beregn bundet karbon bare ut fra bygningstype og område.
 • Sett opp mål og analyser hvor store reduksjoner som er mulig, i tidligfasevurderingen.

Produktivitetsfremmende funksjoner som gjør arbeidsflyten raskere, og som gir deg mer kontroll

 • Tegn referansebygg i CD2D i henhold til kravene fra Statsbygg, basert på bygningstype, areal og etasjer.
 • Lag interne maler for bedriftsspesifikke referansescenarioer.
 • Bruk CD2D/3D til å utarbeide tidligfasevurderinger i tråd med kravene i KPA2018 fra Bergen kommune.
 • Svar på BREEAM NOR 0.6v-kravene til tidligfasevurderinger.

Virkningsfulle analyser for bedre utformingsbeslutninger

Hvilken innsikt kan man få fra Carbon Designer 3D?

Se den totale påvirkningen med en gang

Samlet karbonpåvirkning

Utslippspunkter for karbon

Samlet reduksjon eller økning i karbonavtrykket

 Fire måter å visualisere karbonpåvirkningen på

per bygningsdel

per klassifisering

per materiale

per komponent

Datadrevne utformingsbeslutninger

Bygge høyt eller lavt?

Valg av konstruksjonsmateriale

Bygge om eller renovere?

Valg av byggesystemer

Valg av leverandører

Hva brukere har sagt om oss (attest)

“The Carbon Designer tool is amazing. We can look into options for reducing carbon very early on in the design process when we don’t even know what the material profile would look like.” 
Judhajit (Jude) Chakraborty

Senior Sustainability Consultant/Associate, Stantec

Statsbygg er forpliktet til å redusere den norske regjeringens klimafotavtrykk gjennom våre prosjekter. Vi er veldig glade for å ha funnet en profesjonell og brukervennlig programvare på markedet som lett kan tilpasses våre behov. Vi ser frem til å ta i bruk en forbedret løsning som vil bringe våre nåværende klimagassberegninger til neste nivå.
Les mer om det her.
Harald Nikolaisen

Director General, Statsbygg

Vanliga frågor

Hvordan man får tilgang

Hvordan skaffer jeg meg Carbon Designer 3D?

Den er en del av de nye pakkene One Click LCA Carbon Strategy og Expert, i tillegg til andre utvalgte pakker, og er tilgjengelig som en tilleggsmodul til andre versjoner av One Click LCAs programvare for bygninger.

Fungerer Carbon Designer 3D for alle lisensnivåer?

Alle lisenser fra Business og høyere kan få tilgang til Carbon Designer 3D som en tilleggsmodul. I noen av pakkene er dette inkludert i hovedabonnementet, selv om funksjonaliteten som følger med Carbon Designer 3D, kan variere med lisensnivået. Snakk med teamet vårt for å finne ut hvilket alternativ som vil fungere best for deg.

Kan jeg bruke Carbon Designer til å generere referansebygg i samsvar med norske standarder?

Hvis du dokumenterer LCA for BREEAM 2016, er referansebygg som er generert med Carbon Designer 2D, fortsatt gyldige. Men hvis du vil overholde BREEAM v0.6, må du følge referansene som angis i BREEAM v6.0-håndboken og bruke Carbon Designer 2D/3D til tidligfasevurdering og sammenligning av scenarioer.

Du kan lese mer om dette her.

Slik fungerer det

Kan jeg bruke Carbon Designer 3D hvis jeg ikke vet materialmengden ennå?

Ja da. Det eneste du trenger å vite, er bygningstype, brutto gulvareal og antall etasjer. Til resten kan du enten tilpasse selv eller bruke standardverdier. Carbon Designer genererer et minstemål av materialer som kan omregnes til karbonpåvirkning.

Vil 3D-modellen bli en detaljert representasjon av bygningen?

Modellen er en nøyaktig representasjon av bygningen og viser f.eks. plasseringen av søyler og bjelker. Men den inneholder ikke bygningsdeler som trapper, balkonger og vinduer. Modellen er nøyaktig, men forenklet.

Kan Carbon Designer 3D bare brukes til begynnelsen av prosjektet?

Nei. Carbon Designer 3D støtter karbonoptimalisering og screening av livssyklusvurderinger i de tidligste fasene av prosjektet. Men den kan også brukes til å få fortgang i karbonvurderingene på senere stadier.

Hvilke strukturelle systemer kan man bruke Carbon Designer 3D til?

Carbon Designer 3D kan brukes sammen med en rekke strukturelle systemer, for eksempel prefabrikkerte søyle-bjelke-systemer uten tverrgående bjelker, plasstøpte søyle-bjelke-systemer med mer. Verktøyet gjør det også lett å endre strukturelle systemer i eksisterende tegninger.

Om Carbon Designer 3D

Hvem har utviklet Carbon Designer 3D?

Carbon Designer 3D er utviklet av One Click LCA. Forløperen, verktøyet Carbon Designer, ble opprinnelig utviklet av One Click LCA Ltd i samarbeid med norske myndigheter i 2018. Siden er det gradvis blitt utvidet med bygningsmodeller for flere land: Irland (Irish Green Building Council), Frankrike (FPI France), Finland (Föreningen för hustillverkare i Finland) og flere bransjeorganisasjoner.

Hva er forskjellen mellom det eksisterende Carbon Designer-verktøyet og Carbon Designer 3D?

Carbon Designer og Carbon Designer 3D har samme kjernefunksjonalitet, men den nye versjonen har flere forbedrede funksjoner – mange som følge av respons fra brukerne våre. Her er en oversikt over de viktigste forbedringene.

 • Forbedrede konstruksjonsberegninger – og dermed større presisjon.
 • Forbedringer av brukeropplevelsen for å gjøre arbeidsflyten raskere:
 • Brukervennlige søk.
 • Mulighet til å legge til materialer og konstruksjoner fra hele One Click LCAs omfattende database i stedet for bare å velge de som er oppført fra før.
 • Forenklet utformingsprosess.
 • Mulighet til å veksle mellom ulike strukturtyper.
 • Tilgang til alle detaljer om hver utforming man sammenligner, inkludert spesifikke materialer og samvirkeelementer.
 • Ubegrensede utforminger og mulighet til å sammenligne fire om gangen.

Forbedrede grunnfunksjoner:

 • En hvilken som helst utforming kan angis som grunnleggende.
 • Mulighet til å opprette og lagre tilpassede referansemaler og egne data til bruk i hele selskapet deres for eksisterende og fremtidige prosjekter.
 • Mulighet til å konstruere en referansebygning for en region eller et land som ikke har dette ennå.
 • Mulighet til å begrense maler til bestemte bygningsdeler eller spesifikke energiforbruksscenarioer – for å fokusere på de områdene du trenger.
 • Du får fleksibilitet til å endre grunnscenarioene som brukes til sammenligninger, og kan se alle detaljer for hver utforming, slik at du kan identifisere hvor de regionale virkningene kommer fra, og redigere dem direkte.

Avansert visualisering

 • 3D-modeller hjelper brukerne å forstå hvordan referansebygningene ser ut, og hvor virkningene kommer fra.
 • Flere visualiseringer – inkludert grafikk som viser resultater per materiale, del, klassifisering (f.eks. RICS med mer).
 • Prosjektbasert i stedet for designbasert verktøy. Du kan laste opp så mange utforminger du vil, og kan lagre og administrere dataene som du ønsker.

Usikker på hvor du skal begynne?

Våre lokale eksperter er her for å hjelpe deg.

Ressurshub

E-bok, guider og webinarer

Et enkelt samlingspunkt for alt du trenger å vite om livssyklusanalyse av bygg, relevant data og forretningsmuligheter rundt lavutslippsdesign og -anlegg.