Välj en sida

Miljöbyggnad

Använd One Click LCA för att uppfylla kraven för Miljöbyggnad 3.0/3.1. indikator 15. Vi hjälper dig att komma igång! 

Hur kan du använda One Click LCA för att uppfylla kraven för Miljöbyggnad 3.0/3.1 indikator 15?

One Click LCA gör det enkelt att skapa en LCA rapport och tjäna Miljöbyggnad indikator 15. poäng.

Spara tid och importera dina data via våra olika integrationer. One Click LCA stödjer Revit, Excel, SimpleBIM med mera. Du kan importera byggnads kostnadskalkyl eller BIM-modell direkt i One Click LCA. Läs mer om integrationer här.
Få tillgång till One Click LCA omfattande databas med generiska klimatdata samt EPD-­data. Ytterligare databas innehåller ett stort utbud av EPD:er från olika svenska och norska tillverkare. All data i One Click LCA databas har genomgått en tiopunktsverifiering.

 

Få skräddarsydda LCA-resultat som uppfyller Miljöbyggnad 3.0/3.1 krav. Det finns ett stort urval av diagram som görs automatiskt av verktyget. Dessutom kan du modifiera diagrammet beroende på vad du vill redovisa.

Med hjälp av resultaten kan du minska materialåtgången eller välja andra byggvaror som har en mindre påverkan på miljön.

Våra kunder

Vad är Miljöbyggnad indikator 15?

En ny byggnad som certifieras enligt Miljöbyggnad  måste uppfylla kraven i 15 indikatorer. Syftet med Miljöbyggnad indikator 15 är att öka kunskapen om livscykelanalyser, öka efterfrågan på EPD:er och minska byggnadens miljöpåverkan. Läs mer om Miljöbyggnad på SGBCs hemsida.

Betygskriterier:

Brons

Klimatpåverkan vid  produktion av byggvaror i stomme och grund.

Livscykelfaserna:A1-A3 med generiska data.

Silver

Brons+
Minst 50 % av klimatpåverkan för produktion av byggvarorna baseras på produktspecifika EPD:er.
Livscykelfaserna: A1-A4 med generiska data.
Klimatpåverkan från transporter beräknas med generiska uppgifter.

Guld

Silver +
Minst 70 % av klimatpåverkan för produktion av byggvarorna baseras på 
produktspecifika EPD:er.
Klimatpåverkan från A1-A4 ska vara 10 % lägre än Silver.

 Vill du lära dig mer om hur du kan nyttja One Click LCA miljöberäkningsverktyg?

Redo att börja?

Våra experter hjälper dig  att komma i gång!