Välj en sida

Skapa en klimatdeklaration, utan krångel

One Click LCA programvara är godkänd av Boverket och kombinerar intuitiva funktioner med världens största LCA-databas för snabba och effektiva automatiserade LCA.

Varför skapa en klimatdeklaration med

One Click LCA ?

Med One Click LCA automatiserad LCA verktyg kan du skapa en klimatdeklaration på ett mer simpelt och framförallt mindre tidskrävande sätt.

Integrera One Click LCA med ditt designverktyg och spara tid. Vi stödjer Revit, Excel, SimpleBIM med mera. Du kan importera byggnads kostnadskalkyl eller BIM-modell direkt i One Click LCA. Läs mer om integrationer här.

Få tillgång till One Click LCA:s omfattande databas med generiska klimatdata godkänd av Boverket samt EPD-­data. Vår databas innehåller mer än 100.000 datapunkter med klimatdata från t.ex. Boverkets klimatdatabas, International EPD System, EPD Norway, EPD Denmark och Ökobaudat. Läs mer om One Click LCA:s klimatdatabas här. Dessutom inkluderar One Click LCA:s klimatdatabas byggresurser som är relevanta för Klimatdeklaration.

 

Exportera en färdig LCA-rapport som uppfyller EN15978 krav. Du ha även tillgång till ett stort urval av diagram som görs automatiskt av verktyget. Dessutom du kan modifiera diagrammet beroende på vad du vill redovisa.

Våra kunder

Boverkets klimatdatabas är tillgänglig i One Click LCA

Fem saker du bör veta om Boverkets Klimatdatabas

Klimatdeklaration för byggnader, vad krävs?

Du kan läsa mer om kommande lagkrav på Boverkets hemsida

LCA-redovisning

Klimatdeklaration redovisar en byggnads klimatbelastning.

Beräkning enligt EN15978 standard

Byggnads miljöpåverkan ska beräknas enligt EN 15978 standard. 

Både generisk och specifik data

Man kan använda både generisk och specifik EPD-data i beräkningar.

Livscykelskede A1-A5

A1-A5 omfattar råvaruförsörjning, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter.

Efterfrågan på klimatberäkningar ökar

Numera miljöcertifieringssystemen som Miljöbyggnad, BREEAM och LEED kräver klimatberäning på olika sätt. Allt fler kommuner och privata aktörer ställer krav på klimatdeklaration för alla nyproducerade byggnader.

Ta fram en klimatdeklaration, utan förkunskaper

Vårt team av LCA-experter hjälper dig att komma igång med LCA beräkning och klimatdeklaration.

Artikel

Vad är klimatdeklaration för byggnader?

Lär dig vad klimatdeklaration för byggnader omfattar. Vilka är konsekvenserna för byggherrar, arkitekter och projektörer samt produkttillverkare. Hur One Click LCA kan hjälpa till att möta nya krav.

Vanliga frågor

Kan EPD:er skapade med den för-verifierade EPD-generatorn användas för Klimatdeklaration?
Ja. EPD:er publicerade i RTS eller International EPD System kan användas i Klimatdeklaration.
Jag är en tillverkare, måste jag skapa EPD:er för Klimatdeklaration?
Även om det inte är obligatoriskt enligt lag så uppmuntrar Klimatdeklaration tillverkare att producera EPD:er.
Kan den för-verifierade EPD-generatorn hjälpa mig att generera “Dotter-EPD:er”?
Ja, vår för-verifierade EPD-generator kan hjälpa dig att generera olika typer av EPD:er. 

Våra experter hjälper dig att komma i gång!