Välj en sida

Beräkna ditt företags GHG-utsläpp med några klick

Redovisa växthusgasutsläpp i hela värdekedjan. Sätt klimatmål och håll koll på din företags framsteg över tid.

Få resultat som följer

Säg adjö till komplicerad kalkylblad

One Click LCA GHG rapportering är enkelt att använda. Det har aldrig varit så lätt att hantera, beräkna och redovisa din organisations växthusgasutsläpp

Du väljer vad beräkningarna ska omfatta.Du kan granska status för datainsamlingen när som helst och var som helst och skicka påminnelser.

Välj emissionsfaktorer från vårvår uppdaterade, lokaliserade och verifierade miljödata. Exportera alla datakällor och förenkla granskningsprocesser.

Kommunicera resultat till intressenter och förstå vad som ska prioriteras. Analysera resultat på alla nivåer över tid, och med olika inställningar för att förenkla jämförelser.

Uppdaterad energi emissionsfaktorer

Vi uppdaterar all relevant data årligen. Du kan alltid få tillgång till de senaste lokala emissionsfaktorerna, inklusive nordiska fjärrvärmenätsspecifika utsläpp. Emission databasen innehåller alla växthusgasutsläppskällor, inte bara koldioxidutsläpp.

Världens största scope 3. databas inom byggindustri

Sätt klimatmål och börja beräkna

Vanliga frågor

Passar verktyget för alla typer av företag?
Verktyget möjliggör för alla typer av företag att rapportera GHG-data.
Vilka utsläppskällor kan rapporteras?
    • Du kan rapportera utsläppskällor enligt ISO 14069, GHG protocol, och CDP standardkategorier. Dessa inkluderar:
  • Scope 1: Direkta utsläpp från stationära och mobila förbränningskällor, flyktiga utsläpp, utsläpp från processer och biomassa
  • Scope 2: Indirekta utsläpp från elektricitet, uppvärmning och fjärrkyla
  • Scope 3: Inköpta varor och tjänster, kapitalvaror, avfall, affärsresor och pendling, investeringar, frakt, användning och slut-/avfallsskede (end-of-life) av sålda produkter, nedströms leasing av tillgångar och franchiser
Vilken utsläppsdata finns med?
One Click LCA integrerar utsläppsfaktorer för energi (IEA, lokala energimyndigheter och -leverantörer och One Click LCA:s egna dataset), varor och tjänster (DEFRA, WWF, Base Carbone), (extended capital goods) kapitalvaror från Carbon Heroes Benchmark Program, och ytterligare dataset. Du kan även lägga till din privata data för utsläppsfaktorer, eller be oss att lägga till data för din sektor om något saknas. All datakällor bryter inte ned data baserat på gaser och i sådana fall beaktas alla växthusgaser i bedömningen. Bedömningen beaktar minst alla gaser i Kyotoprotokollet (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 and NF3) på en tidsram av 100 år.

You can also add your private emission factor data or ask us to add compliant data for your sector if anything is missing.

Not all data sources break down data based on gases, and in such cases, the assessment considers all greenhouse gases. The assessment considers at a minimum all Kyoto Protocol gases (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 and NF3) on a 100-year timeframe.

Kan jag importera data från tidigare GHG-rapporteringsaktiviteter för att få allt i One Click LCA?
Du kan importera dina historiska beräkningar genom att använda vår mall för att lagra och hantera allt på samma plats.
Kan det här läggas till One Click LCA-licenser för Byggnader och Produkter?
Ja. One Click LCA GHG Reporting är tillgängligt som ett tillägg till alla One Click LCA-licenser, både för namngivna användare och flytande licensanvändare.
Passar det för konsulter?
Ja. Konsulter kan arbeta på så många kunduppdrag som behövs.

Lär dig mer och se verktyget i bruk

One Click LCA GHG Reporting in action?