Beräkna ditt företags GHG-utsläpp med några klick

Redovisa växthusgasutsläpp i hela värdekedjan. Sätt klimatmål och håll koll på din företags framsteg över tid.

Få resultat som följer

Säg adjö till komplicerad kalkylblad

One Click LCA GHG rapportering är enkelt att använda. Det har aldrig varit så lätt att hantera, beräkna och redovisa organisations växthusgasutsläpp

Du väljer vad beräkningarna ska omfatta.Du kan granska status för datainsamlingen när som helst och var som helst och skicka påminnelser.

Välj emissionsfaktorer från vår uppdaterad, lokaliserad och verifierad miljödata. Exportera alla datakällor och förenkla granskningsprocesser.

Communicate results to stakeholders and understand what to prioritize. Analyze results at all levels over time, and with different perimeter settings to facilitate comparison.

Uppdaterad energi emissionsfaktorer

Vi uppdaterar all relevant data årligen. Du kan alltid få tillgång till de senaste lokala emissionsfaktorerna, inklusive nordiska fjärrvärmenätsspecifika utsläpp. Emission databasen innehåller alla växthusgasutsläppskällor, inte bara koldioxidutsläpp.

Världens största scope 3. databas inom byggindustri

Sätt klimatmål och börja beräkna

Vanliga frågor

Is it suited for all company types?
The tool enables all types of companies to report GHG data.
What emission sources can be reported?
    • You can report emission sources according to ISO 14069, the GHG protocol, and CDP standard categories. These include:
  • Scope 1: Direct emissions from stationary and mobile combustion sources, fugitive emissions, processes and biomass emissions
  • Scope 2: Indirect emissions from electricity, heating and cooling consumption
  • Scope 3: Purchased goods and services, capital goods, waste, business travel and commuting , investments, freight, use and end-of-life of sold products, downstream leasing and franchises
What emissions data is included?
One Click LCA integrates emissions factors for energy (IEA, local energy agencies and providers, and One Click LCA’s own datasets), goods and services (DEFRA, WWF, Base Carbone), extended capital goods from the Carbon Heroes Benchmark Program, and additional datasets.

You can also add your private emission factor data or ask us to add compliant data for your sector if anything is missing.

Not all data sources break down data based on gases, and in such cases, the assessment considers all greenhouse gases. The assessment considers at a minimum all Kyoto Protocol gases (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 and NF3) on a 100-year timeframe.

Can I import past GHG reporting activity data to have it all in One Click LCA?
You can import your historical calculations using our template to store and manage it all in one place.

Är du redo att se

One Click LCA GHG Reporting in action?

sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) fr_FRFrançais fiSuomi sv_SESvenska