Välj en sida

One Click LCA livscykelanalys för en byggnad eller infrastrukturprojekt

Enterprise-planerna inkluderar alla avancerade och expert-funktioner

BUSINESSEXPERTENTERPRISE
EFTERLEVNAD OCH CERTIFIERING

Verktyg för BREEAM, LEED & 40+ certifieringsöverensstämmelse

LCA-verktyg för din region och applikation, fler tillgängliga som tilläggLCA-verktyg för din region och applikation, fler tillgängliga som tilläggKaikki sisältyy
Se resultaten redan under beräkningenSkräddarsytt för att uppfylla certifieringsbehov. Se hur det fungerar här. → Se hur det fungerarXXX
Indikatorer för miljöpåverkanEnligt lokala kravEnligt lokala kravEnligt lokala krav
LivscykelstadierEnligt lokala kravEnligt lokala kravEnligt lokala krav
Resultat uppställning enligt standardRapporter i webbaserat och Excel-format, inklusive automatiskt genererade datakällor. Ladda ner resultat i angivna format för efterlevnad och certifiering, för t.ex. Klimatdeklaration,Miljöbyggnad, BREEAM SE BREEAM, E+C-, GLA.XXX
OPTIMERING OCH BENCHMARK
Skapa, kopiera och redigera designalternativ→ Se hur det fungerarXXX
Skapa designalternativ utan att bygga om en BIMXXX
Jämför alternativ med detaljerade tabeller och diagramXXX
Spåra resultat från design till färdig byggnadXXX
Lås eller dölj beräkningsalternativXXX
Carbon Heroes BenchmarkingJämför med liknande projekt → Se hur det fungerarXXX

INMATNING AV DATA

Mata in, redigera data i ett webbgränssnittErsätt beräkningsdata enkelt. Dela enheter till ingående delar. Lås datapunkter.XXX
Återanvänd favoritmaterial→ Se hur det fungerarXXX
Kopiera data från andra projekt och alternativInklusive dina egna och projekt som delas med dig. Jämför och kopiera dataXXX
Gruppera material för att skapa konstruktionsenheter→ Se hur det fungerarXXX

INTEGRATIONER & AUTOMATION

Importera data från ExcelMed hjälp av en mall.XXX
Importera data från BIM- eller energimodeller i Autodesk Revit, Autodesk Civil 3D, Bentley, Excel och 15+ andra verktygIFC, gbXML, Revit, IES, Tekla Structural Designer, IDA ICE, Sketchup, Archicad, Solibri, DesignBuilder, SimpleBIM, Bentley AECOsim, AutocaseXXX
Smart, automatisk kartläggning av importerad dataOne Click LCA lär sig automatiskt kartläggningsinställningar också förkartläggning och sammanslagning av modeller.XXX
BIM-modellkontrollGranska kvaliteten på BIM-modelldata → Se hur det fungerarXXX
Importera data (delvis, helt)XXX
Spåra LCA-data till BIM eller inmatad data som du har importerat→ Se hur det fungerarXXX
Ladda ner, redigera och återimportera materialdata i ExcelXX
Överför data i båda riktningar mellan One Click LCA och BIM-verktyg som Autodesk Revit, Rhino och GrasshopperXX
Importera data från SaaS-programverktyg som Autodesk Platform Services och ProcoreXX
Ta emot LCA-data från dina leverantörerXX
Låt kollegor och andra skicka data direkt från BIMXX
Ladda ner alla EPD:er som används i projektet för smidig rapporteringImportera data från Autodesk BIM 360 och Autodesk Construction Cloud.XX

TILLGÅNG TILL LCA DATABAS

Över 10,000 unika One Click LCA datapunkter för material, verktyg och processerInklusive periodiskt uppdaterade nationella och regionala för energimix datamängderXXX
Över 10,000 unika One Click LCA komplexa monteringar, inklusive konstruktioner och MEP-systemXXX
Över 100,000 verifierade industrins Miljövarudeklaration (EPD) databaserAlla med enhetlig kontroll och homogenisering inkl. biogent kol.XXX
Alla lokala lagstadgade databaser för efterlevnadsverktygXXX
Tydliga datakortData nyckelegenskaperXXX
PRIVAT DATAHANTERING
Skicka / ta emot privata LCA-dataTill / från One Click LCA-användareXXX
Skapa dina egna betongmixXX
Skapa egna byggmonteringsbibliotekXX
Importera eller mata in
dina privata LCA-databibliotek
XX
Få LCA-data från era leverantörerXX
MATERIAL / PRODUKT BENCHMARKING
Se produktens koldioxidintensitet, med automatisk enhetsomvandling för inmatade dataXXX
Jämför data via heltäckande datakortXXX
Välj data att jämföra i anpassade diagramXX
Avancerad EPD-jämförelse för detaljerad specifikationXX
ECO DESIGN & LCA MODELLFUNKTIONER
Scenarier för transport och livslängdXXX
Koldioxidpris eller koldioxidutsläppens marginalkostnad för samhälletKoldioxidpris eller koldioxidutsläppens marginalkostnad för samhället → Se hur det fungerarXXX
Scenarier för transport och livslängdSe alla LCA & LCC parameterinställningar här.XXX
Aseta tietojen lokalisointi projektitasollaLokalisering baserat på projektplatsen → Se hur det fungerarXXX
Livslängdens slut scenarier för hela projektetXXX
Fullständighets- och sannolikhetskontroll med LCA Checker→ Se hur det fungerarXXX
Specificera livslängdens slut scenarier för varje material eller EPDXX
Se detaljerad beräkningsmetod för varje rad→ Se hur det fungerarXXX
Avancerad materialtillverkning lokaliseringBeroende på certifiering / efterlevnadens omfattning av bedömningen.XX
RAPPORTGENERERING
Sammanfattning av resultat
och analysdiagram
XXX
Anpassningsbart Sankey-diagram och spindeldiagramXX
Sidofältresultat för omedelbar feedbackXXX
KUNDSUPPORT & TRÄNING
Topprankad kundsupportXXX
Omfattande hjälpcenterXXX

Standard kostnadsfri onboarding-support

XXX
24/7 själv-onboardingXXX

Standard kostnadsfri onboarding-support

XXX

Avancerad skräddarsydd onboarding, utbildning och support

Finns som tilläggFinns som tilläggX
Stöd för implementering
Arkivera och avarkivera projektXXX
Mappar för gruppering av projektXX
Avancerad rapportering av användningX
Flexibel tillgång till all programvara, inklusive efterlevnadsverktyg och tilläggX
API för automatisering av LCA-arbetsflöden, projektrapportering m.m.X
Avtal om servicenivåX
SÄKERHET
Enkel inloggning (SSO)XXX
Säkerhetslösningar för företag, inkl. enkel inloggning (Single Sign-On)X
Säkerhetscertifierad enligt ISO 27001, världens strängaste standard för cybersäkerhetXXX
Verktyg för LCA-certifieringar (BREEAM, LEED...)X
TILLÄGG
Verktyg för regional reglering (Klimatdeklaration, GLA, RE2020...)Finns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
Tidiga skedets optimering av klimatpåverkan med Carbon Designer 3DFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
LivscykelkostnadsanalysFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
Verktyg för livscykelkostnad för infrastrukturFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
Cirkulärt byggandeFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
Koldioxid & LCA för infrastrukturFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
Net Zero Carbon-verktygFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
Verktyg för livscykelkostnad för MEP-systemFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
Carbon Strategy Pack för anpassning till GHG-protokolletFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
Support paketFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg

One Click LCA - EPD Generator & Product Carbon-verktyg

STARTERBUSINESSEXPERT
BERÄKNA PRODUKTENS KOLDIOXIDAVTRYCK
Beräkna produktens klimatpåverkan smidigtXXX
Indikatorer för miljöpåverkanEndast GWP, EN 15804+A1Möjlighet att uppgradera till fullständig LCA.Enligt EN 15804 + A1 & A2Enligt EN 15804+A1+A2;
TRACI 2.1; INIES; NMD & ISO 21930Förutom resultat med enligt EN 15804+ A1 och A2, kan du också uppfylla: - TRACI-karakteriseringar för den nordamerikanska marknaden - INIES fransk nationell kompletterande standard - UL-miljö och NSF EPD-program
Förverifierad beräkningsmodellEndast Starter+Kolla förverifierade produktkategorier här.

Gäller förverifierade
produktkategorier

Kolla förverifierade produktkategorier här.

Gäller förverifierade
produktkategorier

Kolla förverifierade produktkategorier här.
SKAPA EN EPD
För-verifierat verktyg för EPD Hub & The International EPD SystemXX
Generera färdiga EPD-utkast i WordXX
Generera färdiga utkast till
bakgrundsrapporter i Word
XX
Skapa privata LCA-data eller projekt-EPD: erGenerera data för anbud eller projektkrav som inte kräver verifierade EPDXX
Skicka din EPD till EPD Hub med ett enda klickXX
Använd färdiga mallar för en rad olika
produktkategorier
XX
Maskinläsbart utdataformat (ILCD + EPD)X
Generera PEP Ecopass och INIES FDES+A2 dokumenthttps://www.oneclicklca.com/product-category-templates/X
VERIFIERING & PUBLICERING
Rapport om produktens koldioxidavtryckXXX
Publicering av en EPD i One Click LCA databasXX
Tredjeparts verifiering och publicering
av en EPD – EN 15804 ja ISO 14025
Avgifter tillämpasAvgifter tillämpas
Projekt EPD:s kontrollerAvgifter tillämpasAvgifter tillämpas
OPTIMERING
Skapa, kopiera och redigera alternativXXX
Jämför alternativ med detaljerade tabeller och diagramXXX
Lås eller dölj beräkningsalternativXXX
INMATNING AV DATA
Mata in, redigera data i ett webbgränssnittErsätt beräkningsdata enkelt. Dela enheter till ingående delar. Lås datapunkter.XXX
Återanvänd favoritmaterial→ Se hur det fungerarXXX
Kopiera data från andra projekt och alternativInklusive dina egna projekt och projekt som delas med dig XX
INTEGRATIONER & AUTOMATION
Importera material och beskrivande data
i Excel för automatiserad EPD-genereringMed hjälp av en mall.
XX
Smart, automatisk kartläggning av importerad dataOne Click LCA lär sig automatiskt dina kartläggningspreferenserXX
Importera data (delvis, helt)XX
Ladda ner, redigera och återimportera materialdata i ExcelX
TILLGÅNG TILL LCA DATABAS
Tillgång till Ecoinvent-datasets
för din produktkategori
XXX
Tillgång till hela Ecoinvent-databasen
och LCA-databasen
Finns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
Omfattande generisk databas för material,
energi och processerInklusive periodiskt uppdaterade nationella och regionala för energimix datamängder
XXX
One Click LCA: s generiska
konstruktions- och systemdata-bibliotek
XXX
Omfattande verifierad databas
med globala och lokala EPD: er Alla med enhetlig kontroll och homogenisering inkl. biogent kol.
XXX
Tydliga datakortData nyckelegenskaperXXX
Ladda ner tillgängliga EPD:er från databasXX
PRIVAT DATAHANTERING
Skicka / ta emot privata LCA-dataXX
Skapa egna byggmonteringsbibliotek→ Se hur det fungerarX
Importera eller mata in
dina privata LCA-databibliotek
X
ECO DESIGN & LCA MODELLFUNKTIONER
Koldioxideffekt som visas för varje material uppdelat efter livscykelstadieXXX
Massbalans för korrekta resultatMassbalans gör det möjligt att säkerställa att ingående och utgående flödesmassor (av alla typer, fasta, gasformiga och flytande, även för data som inte registreras som massor) kan jämföras för att säkerställa 100 % konsistens i flödena.XX
Biogen koldioxidbalans för korrekta resultatXX
Energibalans för korrekta resultatXX
Se detaljerad beräkningsmetod för varje radX
Genomsnittberäkningar för flera produkter eller produktionsanläggningarX
Benchmarking av gröna material - EPD benchmarkingLäs merX
RESULTATVISUALISERING
Sammanfattning av resultat
och analysdiagramSammanfattningsdiagram: cirkel, stapel, kolumn, bubbeldiagram och trekartor. Analysdiagram: resultat efter livscykelsteg och resultat efter klassificering
XXX
Sidofältresultat för omedelbar feedbackXXX
Avancerade diagramSankey, avancerade treemaps, sunburst, för alla kategorier av klimatpåverkan per livscykelstadium.X
Anpassa diagram med dina egna
klassificeringar
X
Stöd för implementering
Mappar för gruppering av projektX
KUNDSUPPORT & TRÄNING
Utmärkt supportXXX
Omfattande hjälpcenterXXX
Utförlig onboarding av experterDelvisXX