Välj sida

One Click LCA livscykelanalys för en byggnad eller infrastrukturprojekt

Komplett lista över 60+ innovativa funktioner. Vi utvecklar ständigt nya funktioner och förbättringar.

STARTERBUSINESSEXPERT
EFTERLEVNAD OCH CERTIFIERING

BREEAM, LEED & 40+ certifieringar

Finns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
Se resultaten redan under beräkningenSkräddarsytt för att uppfylla certifieringsbehov. Se hur det fungerar här. → Se hur det fungerarXXX
Indikatorer för miljöpåverkanEnligt lokala kravEnligt lokala kravEnligt lokala krav
LivscykelstadierEnligt lokala kravEnligt lokala kravEnligt lokala krav
Resultat uppställning enligt standardRapporter i webbaserat och Excel-format, inklusive automatiskt genererade datakällor. Ladda ner resultat i angivna format för efterlevnad och certifiering, för t.ex. Klimatdeklaration,Miljöbyggnad, BREEAM SE BREEAM, E+C-, GLA.XXX
OPTIMERING OCH BENCHMARK
Skapa, kopiera och redigera alternativ→ Se hur det fungerarXXX
Skapa designalternativ utan att bygga om en BIMXXX
Jämför alternativ med detaljerade tabeller och diagramXXX
Spåra resultat från design till färdig byggnadXXX
Lås eller dölj beräkningsalternativXXX
Carbon Heroes BenchmarkJämför med liknande projekt → Se hur det fungerarXXX
Skapa portföljdataCreate and visual design portfolios or operating portfolios. → Se hur det fungerarX

INMATNING AV DATA

Mata in, redigera data i ett webbgränssnittErsätt beräkningsdata enkelt. Dela enheter till ingående delar. Lås datapunkter.XXX
Återanvänd favoritmaterial→ Se hur det fungerarXXX
Kopiera data från andra projekt och alternativInklusive dina egna och projekt som delas med dig. Jämför och kopiera dataXX
Gruppera material för att skapa konstruktionsenheter→ Se hur det fungerarXX
INTEGRATIONER & AUTOMATION
Importera data från ExcelMed hjälp av en mall.XX
Importera data från BIM eller energimodeller IFC, gbXML, Revit, IES, Tekla Structural Designer, IDA ICE, Sketchup, Archicad, Solibri, DesignBuilder, SimpleBIM, Bentley AECOsim, AutocaseXX
Smart, automatisk kartläggning av importerad dataOne Click LCA lär sig automatiskt kartläggningsinställningar också förkartläggning och sammanslagning av modeller.XX
BIM-modellkontrollGranska kvaliteten på BIM-modelldata → Se hur det fungerarXX
Importera data (delvis,helt)XX
Spåra LCA-data till BIM eller inmatad data som du har importerat→ Se hur det fungerarXX
Ladda ner, redigera och återimportera materialdata i ExcelX
BIM programvara bi-directional plugins Få resultat till BIM-modellen - bi-directional plugins Finns för Autodesk Revit, Rhino, Grasshopper och SimplebimX
"Skicka mig data"Andra kan skicka data till dig direkt från BIM. Du behöver inte en BIM-programvarulicens, de behöver inte ha One Click LCA licens. → Se hur det fungerarX
TILLGÅNG TILL LCA DATABAS
Omfattande generisk databas för material, energi och processerInklusive periodiskt uppdaterade nationella och regionala för energimix datamängderXXX
One Click LCA: s generiska konstruktions- och systemdata-bibliotekXXX
Omfattande verifierad databas med globala och lokala EPD: er All with uniform verification and homogenisation incl. biogenic carbonXXX
Lokala databaser för certifieringsverktygDetta gäller E + C-, MPG / NMD-, Klimatdeklaration- och IMPACT-modulerXXX
Tydliga datakortData nyckelegenskaperXXX
Ladda EPD:er ner direktXX
PRIVAT DATAHANTERING
Begär EPD från tillverkare via One Click LCA→ Se hur det fungerarXXX
Skicka / ta emot privata LCA-dataTill / från One Click LCA-användareXX
Skapa dina egna betongmixX
Skapa egna byggmonteringsbibliotek→ Se hur det fungerarX
Importera eller mata in dina privata LCA-databibliotekX
MATERIAL / PRODUKT BENCHMARKING
Se produktens koldioxidintensitet i olika tillgängliga enheterXXX
Grundläggande materialjämförelseJämför enskilda produkter från en vagga till gravenXXX
Avancerad materialjämförelseAd hoc-materialjämförelser. Jämför alla material / produkter från vaggan till graven. Se hur det fungerarX
Grönt material benchmarkJämför produkter inom samma klass från samma land, regionalt och globalt → Se hur det fungerarX
ECO DESIGN & LCA MODELLFUNKTIONER
Koldioxideffekt som visas för varje material uppdelat efter livscykelstadieXXX
Koldioxidpris eller koldioxidutsläppens marginalkostnad för samhälletKoldioxidpris eller koldioxidutsläppens marginalkostnad för samhället → Se hur det fungerarXXX
Scenarier för transport och livslängdSe alla LCA & LCC parameterinställningar här.XXX
Grundläggande materialtillverkning lokaliseringLokalisering baserat på projektplatsen → Se hur det fungerarXXX
Livslängdens slut scenarier för hela projektetXXX
LCA Checker→ Se hur det fungerarXX
Avancerad materialtillverkning lokaliseringLocalisation adjustable for each material. → Se hur det fungerarX
Se detaljerad beräkningsmetod för varje rad→ Se hur det fungerarX
Specificera livslängdens slut scenarier för varje material eller EPD→ Se hur det fungerarX
Modellkonservering av ett befintligt material i byggnadenBeroende på certifiering / efterlevnadens omfattning av bedömningen.X
RESULTATVISUALISERING
Sammanfattning av resultat och analysdiagramSammanfattningsdiagram: cirkel, stapel, kolumn, bubbeldiagram och trekartor. Analysdiagram: resultat efter livscykelsteg och resultat efter klassificeringXXX
Sidofältresultat för omedelbar feedbackXXX
Avancerade diagramSankey, avancerade treemaps och sunburstX
Anpassa diagram med dina egna klassificeringarX
KUNDSUPPORT & TRÄNING
Kundsupport XXX
Hjälpartiklar XXX
UtbildningDistansutbildning 1,5 timmarOmfattande distansutbildning
TILLÄGG
Carbon Designer 3DFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
LivscykelkostnadsanalysFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
Cirkulärt byggandeFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
Site DesignerFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
Koldioxid & LCA för infrastrukturFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
Skräddarsydda API-lösningarFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg

One Click LCA EPD Generator & Product Carbon verktyg

Fullständig lista över funktioner

STARTERBUSINESSEXPERT
BERÄKNA PRODUKTENS KOLDIOXIDAVTRYCK
Beräkna produktens koldioxidavtryck med hjälp av godkända mallarXXX
Indikatorer för miljöpåverkanGWP only, EN 15804+A1Möjlighet att uppgradera till fullständig LCA.Enligt EN 15804 + A1 & A2Enligt EN 15804 + A & A2; TRACI 2.1; INIES; UL & NSFFörutom resultat med enligt EN 15804+ A1 och A2, kan du också uppfylla: - TRACI-karakteriseringar för den nordamerikanska marknaden - INIES fransk nationell kompletterande standard - UL-miljö och NSF EPD-program
Förverifierad beräkningsmodellGäller förverifierade produktkategorierKolla förverifierade produktkategorier här. 

Gäller förverifierade produktkategorier

Kolla förverifierade produktkategorier här. 

Gäller förverifierade produktkategorier

Kolla förverifierade produktkategorier här. 
SKAPA EN EPD
Skapa snabbt nya EPD:er med godkända mallarXX
Exportera förfylld EPD-mall i WordXX
Exportera förfylld mall för bakgrundsrapport i WordXX
Skapa privata LCA-data eller projekt-EPD: erGenerera data för anbud eller projektkrav som inte kräver verifierade EPDXX
Maskinläsbart utdataformat (ILCD + EPD)X
VERIFIERING & PUBLICERING
Tredjeparts verifiering och publicering av en EPD – EN 15804 ja ISO 14025per-EPDper-EPD
Project EPD plausibility verificationsper-EPDper-EPD
Publicering av en EPD i One Click LCA databasXXX
OPTIMERING
Skapa, kopiera och redigera alternativXXX
Jämför alternativ med detaljerade tabeller och diagramXXX
Lås eller dölj beräkningsalternativXXX
Skapa portföljdataCreate and visual design portfolios or operating portfolios. → Se hur det fungerarX
INMATNING AV DATA
Mata in, redigera data i ett webbgränssnittErsätt beräkningsdata enkelt. Dela enheter till ingående delar. Lås datapunkter.XXX
Återanvänd favoritmaterial→ Se hur det fungerarXXX
Kopiera data från andra projekt och alternativDna egna och projekt som delas med dig. XX
INTEGRATIONER & AUTOMATION
Importera data från ExcelMed hjälp av en mall.XX
Smart, automatisk kartläggning av importerad dataOne Click LCA automatiskt lär sig dina kartläggningsinställningar.XX
Importera data (delvis,helt)XX
Ladda ner, redigera och återimportera materialdata i ExcelX
TILLGÅNG TILL LCA DATABAS
Tillgång till Ecoinvent- datasets för din produktkategoriXXX
Tillgång till hela Ecoinvent-databasen och LCIA-databasenFinns som tilläggFinns som tilläggFinns som tillägg
Omfattande generisk databas för material, energi och processerInklusive periodiskt uppdaterade nationella och regionala för energimix datamängderXXX
One Click LCA: s generiska konstruktions- och systemdata-bibliotekXXX
Omfattande verifierad databas med globala och lokala EPD: er All with uniform verification and homogenisation incl. biogenic carbonXXX
Tydliga datakortData nyckelegenskaperXXX
Ladda ner tillgängliga EPD:er från databasXX
PRIVAT DATAHANTERING
Skicka / ta emot privata LCA-dataXX
Skapa egna byggmonteringsbibliotek→ Se hur det fungerarX
Importera eller mata in dina privata LCA-databibliotekX
MATERIAL / PRODUKT BENCHMARKING
Grönt material benchmark- EPD benchmarkingJämför produkter inom samma klass från samma land, regionalt och globaltX
ECO DESIGN & LCA MODELLFUNKTIONER
Koldioxideffekt som visas för varje material uppdelat efter livscykelstadieXXX
Mass balanceMass Balance allows ensuring that input and output flow masses (of any type, solid, gaseous and liquid, also for data not captured as masses), can be compared to ensure 100 % consistency of flowsXX
Se detaljerad beräkningsmetod för varje radX
Averaging calculationsTa reda på merX
RESULTATVISUALISERING
Sammanfattning av resultat och analysdiagramSammanfattningsdiagram: cirkel, stapel, kolumn, bubbeldiagram och trekartor. Analysdiagram: resultat efter livscykelsteg och resultat efter klassificeringXXX
Sidofältresultat för omedelbar feedbackXXX
Avancerade diagramSankey, advanced treemaps, annualized, sunburst, stacked impacts for all impact categories by life-cycle stageX
Anpassa diagram med dina egna klassificeringarX
KUNDSUPPORT & TRÄNING
Kundsupport XXX
Hjälpartiklar XXX
On-boardingXXX

One Click LCA GHG-rapporteringsverktyg

Fullständig lista över funktioner

STARTERBUSINESSEXPERT
SCOPE 1-3 RAPPORTERING
Modellering Scope1-2 (både platsbaserade och marknadsbaserade)XXX
Årliga, kvartalsdata, månatliga datainmatningarXXX
Modellerar Scope 1-3 med omfattande Scope 3-databibliotekXX
Skapa resultat enligt GRESBExtended data classification for GRESB reportingX
Exportera Excel-rapporterExtended data classification for GRESB reportingX
OPTIMERING
Jämför prestandautveckling över tidXXX
Skapa, kopiera och redigera alternativXXX
Jämför alternativ med detaljerade tabeller och diagramXXX
Lås eller dölj beräkningsalternativXXX
Skapa portföljdataCreate and visual design portfolios or operating portfolios. → Se hur det fungerarX
INMATNING AV DATA
Mata in, redigera data i ett webbgränssnittErsätt beräkningsdata enkelt. Dela enheter till ingående delar. Lås datapunkter.XXX
Återanvänd favorit utsläppsfaktorer→ Se hur det fungerarXXX
Kopiera data från andra projekt och alternativDna egna och projekt som delas med dig. XX
INTEGRATIONER & AUTOMATION
Importera data från ExcelMed hjälp av en mall.XX
Smart, automatisk kartläggning av importerad dataOne Click LCA automatiskt lär sig dina kartläggningsinställningar.XX
Importera data (delvis,helt)XX
GHG UTSLÄPPSFAKTORER
Tydliga datakortSpecific data from DEFRA and ADEME Base CarboneXXX
Avancerad granskning, hitta och välja direkta eller indirekta utsläppDepending on the scope.
Tillgång till GHG-rapporterings datasetSpecific data from DEFRA, ADEME Base Carbone, IPCC, and Ecoinvent derived.XXX
Omfattande One Click LCA-databas med Scope 3 dataIncluding global EPDs and average building carbon footprints.XX
Ladda EPD:er ner direktXX
PRIVAT DATAHANTERING
Skicka / ta emot privata LCA-dataXX
Hantera privat utsläppsfaktorbibliotekX
MATERIAL / PRODUKT BENCHMARKING
Grönt material benchmark- EPD benchmarkingJämför produkter inom samma klass från samma land, regionalt och globaltX
ECO DESIGN & LCA MODELLFUNKTIONER
Koldioxideffekt som visas för varje material uppdelat efter livscykelstadieXXX
Se detaljerad beräkningsmetod för varje radX
RESULTATVISUALISERING
Sammanfattning av resultat och analysdiagramSammanfattningsdiagram: cirkel, stapel, kolumn, bubbeldiagram och trekartor. Analysdiagram: resultat efter livscykelsteg och resultat efter klassificeringXXX
Sidofältresultat för omedelbar feedbackXXX
Avancerade diagramSankey, advanced treemaps, annualized, sunburst, stacked impacts for all impact categories by life-cycle stageX
Anpassa diagram med dina egna klassificeringarX
KUNDSUPPORT & TRÄNING
Kundsupport XXX
Hjälpartiklar XXX
On-boardingXXX