Välj en sida

Livscykelanalys-verktyg för infrastruktur

Med One Click LCA Infrastructure-verktyget kan du kvantifiera miljöpåverkan från ditt infrastrukturprojekt, vare sig det är flygplatser, broar, kanaler, transmissionssystem, vägar, översvämningsskydd, parkering eller vattenreningsverk.

Allt du behöver för att automatisera klimat- och miljöpåverkansbedömningar för CEEQUAL, PAS2080, Envision, HS2

One Click LCA uppfyller kraven i CEEQUAL version 4.1 och över, och har certifierats av tredje part enligt ISO och EN standarder samt LCA standarder.

Du kan importera BOM och BIM-modeller via vår Excel-mall - eller alternativt manuellt mata in markarbeten, masstransporter och byggmaterial.

Få tillgång till ett utökat utbud av infrastrukturrelaterade konstruktioner (t.ex. vägbommar, cykelvägar, viltstängsel, dagvattenledningar, trottoarer etc). All data uppfyller EN 15804+A1 och +A2.

Jämför olika scenarier för utformningen och se omedelbara resultat för koldioxidbesparing.

Envision

Envision is the infrastructure scheme from Harvard

 • RA1.1 Reduce Net Embodied Energy (18 points)
 • CR1.1 Reduce Greenhouse Gas Emissions (25 points)

BREEAM Infrastructure (Formerly CEEQUAL) v6

 • 7.3.1 Life-Cycle Assessment (100p)

 • 7.3.2 Environmental Product Declarations (EPDs) (17p)

 • 7.7.1 Energy and carbon emissions reduction for operation (70p)

 • 7.8.1 Embodied water (25p)

 • CEEQUAL v5: 2.4.1, 2.4.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.5.2, 8.6.1

 • CEEQUAL version 4.1. and above: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4

FprEN 17472:2021

 • Hållbarhet hos byggnadsverk
 • Hållbarhetsvärdering av anläggningar
 • Beräkningsmetoder

PAS 2080

Efterlevnad också med PAS 2080 – världens första specifikation för hantering av koldioxidutsläpp över hela livscykeln i infrastruktur.

Infrastructure Sustainability Council (Australia)

One Click LCA is approved against the Infrastructure Sustainability Materials Calculator (ISMC v2.0.10) and reduction credit (Mat-1 or Rso-6).

Certifikat

Lär dig mer och se verktyget i bruk

One Click LCA Infrastructure