Välj en sida

CARBON FOOTPRINTING – CORE FEATURE

Räkna och optimera byggnads koldioxidavtryck

Räkna och optimera byggnads koldioxidavtryck

Vad är byggnads koldioxidavtryck?

Byggnads koldioxidavtryck (CO2) ta hänsyn till koldioxidavtryck under en byggnads livscykel. Beräknandet omfattar energiförbrukningen och användningen av materialet.

Byggnads miljöpåverkan är på väg att få större betydelse. Beräkning och optimering av byggnads koldioxidavtryck hjälper dig att vinna nya kunder.

From Building Carbon Footprint to

Livscykelanalys

Life-Cycle Assessment (LCA ) acts the industry standard methodology in quantifying the CO2 footprint of a building.

By automating LCA calculations, you can get instant access to your Building Carbon Footprint performance.

Not sure what’s LCA? Read our express guide now.

Vad kan du göra med One Click LCA?

m

Use existing design data

Importera från Revit, IFC (BIM), Excel, IESVE, (gbXML) och fler andra verktyg.

Calculate whole-building carbon footprint instantly

Skapa LCA-rapporter med byggnads koldioxidavtryck data

f

Design greener

Identifiera de mest effektiva och kostnadseffektiva lösningar

Why choose One Click LCA for your

Carbon Footprinting projects?

I love this approach… To make LCA as easy as possible.

Petr Lhoták

Green Business Senior Specialist, Skanska, Czech Republic

Integrera med verktyg du använder

Reliable material emission databse

Kundberättelser

Köpcentrum

Se hur One Click LCA används för livscykelanalys

Den mest miljövänliga byggnaden

Läs mer

Finska miljöministeriet

Läs mer

Mer än livscykelanalys programvara

Use One Click LCA for all your environmental impact calculations and ecodesign purposes

Livscykelanalys

Automate LCA from your design data. Get BREEAM, LEED, and many other green building certificate credits.

Livscykelkostnadsanalys

Beräkna kostnader för alla stadier i livscykeln. Jämför och välj den mest miljövänliga och kostnadseffektiva utformningen. Skicka in resultat för livscykelkostnader för att tjäna certifieringspoäng.

Koldioxidavtryck

Räkna och optimera byggnads koldioxidavtryck 

Verktyg för cirkulära byggnader

Mät, kvantifiera och optimera byggnadens cirkularitet samt utforma för demontering med Building Circularity verktyget.

Carbon Bench-marking

Get unique benchmark analysis from 1000 buildings.

Tidig optimering för utformningen

Spara tid på koldioxidkalkyler, få snabb återkoppling om problemområden, hitta möjliga besparingar, formulera mål och vinn fler projekt genom att optimera koldioxidavtrycket för hela livscykeln på några minuter.

Ready to get started 

Talk to our local experts

Kunskapsbank

E-böcker, guider & webbinarier

A one-stop hub for everything you need to know about building life cycle assessment, data, and business cases around low-carbon design & construction.