Välj en sida

Utforma mer cirkulära byggnader

Med Building Circularity-verktyget kan du mäta, kvantifiera och optimera byggnaders cirkularitet såväl som cirkularitet i slutet av livscykeln. Utforma för demontering och anpassningsförmåga.

Hur utformar du mer cirkulära byggnader?

Kvantifiera och jämför effekterna av dina olika designval med byggnadens cirkularitetspoäng.

En mer cirkulär byggnad använder mer återvunna, förnybara och återanvända resurser och färre nya material. Du kan enkelt bestämma varifrån du vill skaffa materialets genom att ange procentsatserna för återvunna, förnybara och återanvända material. Denna information påverkar inte dina LCA-resultat utan används enbart för att dokumentera materialcirkularitet.

Välj olika processer för slutbehandling. Som standard tilldelas material en process för slutbehandling. Dessa processer grundas på materialtyp, och du kommer märka att det finns skillnader i processer för slutbehandling beroende på vilka material du använder.

Överväg installationer med principer för Design för demontering, t.ex. användning av demonterbara fästanordningar istället för lim eller om det gör så att materialet på något annat sätt inte förstörs. Designa så att materialen kan anpassas för framtida förändringar i byggnadens användning.

Kvantifiera och bedöm materialets cirkularitet i din design med hjälp av byggnads-cirkularitetspoäng. Jämför olika utformningscenarier och hitta det mest cirkulära alternativet.

Användbar för BREEAM-poäng, HQE och London Plan

With your circularity assessment, you can comply with the requirements of HQE Economie Circulaire, the London Plan Circularity Statement and the Ellen McArthur Foundation Circularity Indicators. You can also earn credits in BREEAM Mat 06, and Man 03.

Mer cirkulär design, mindre koldioxidutsläpp

Se de direkta effekterna av din cirkulära design på koldioxidutsläppen från din byggnad under hela dess livstid.

Inspelning av webbinarium

Circular Economy and Building Circularity Tool

Få en överblick av cirkulär ekonomi inom byggbranschen och se en demo av Building Circularity verktyget i inspelningen (på engelska).

Lär dig mer och börja använda

 Building Circularity-verktyget