Välj sida

Utforma mer cirkulära byggnader

With One Click LCA Building Circularity, you can track, quantify and optimise the circularity of materials sourced and used, as well as the end-of-life circularity. Design for disassembly and adaptability.

Utforma mer cirkulära byggnader

Kvantifiera och jämför effekterna av dina olika designval med byggnadens cirkularitetspoäng.

En mer cirkulär byggnad använder mer återvunna, förnybara och återanvända resurser och färre nya material. Du kan enkelt bestämma varifrån du vill skaffa materialets genom att ange procentsatserna för återvunna, förnybara och återanvända material. Denna information påverkar inte dina LCA-resultat utan används enbart för att dokumentera materialcirkularitet.

Välj olika processer för slutbehandling . Som standard tilldelas material en slutbehandling-process. Dessa processer grundas på materialtyp, och du kommer märka att det finns skillnader i processer för slutbehandling beroende på vilka materialalternativ du använder.
Överväg materialinstallation med hjälp av Design for demonteringsmetoder, t.ex. användning av demonterbara fästanordningar istället för lim eller om det gör så att materialet på något annat sätt inte förstörs. Designa så att materialen kan anpassas för framtida förändringar i byggnadens användning.

Kvantifiera och bedöm materialets cirkularitet i din design med hjälp av byggnads-cirkularitetspoäng. Jämför olika utformningscenarier och hitta det mest cirkulära alternativet.

Användbar för BREEAM-poäng, HQE och London Plan

Med hjälp av din cirkularitetsbedömning kan du uppfylla kraven från HQE Economie Circulaire, London Plan Circularity Statement och Ellen McArthur Foundation Circularity Indicators. Du kan även tjäna poäng för BREEAM Mat 06, Mat 05, Mat 03 och Man 03.

Mer cirkulär design, mindre koldioxidutsläpp

Se de direkta effekterna av din cirkulära design på koldioxidutsläppen från din byggnad under hela dess livstid.

Webinar Replay

Circular Economy and Building Circularity Tool

Get an overview of Circular Economy in construction and see a demo of One Click LCA Building Circularity tool.

Är du redo att börja använda

 Cirkulär verktyg