Välj en sida

One Click LCA för bygg- och infrastrukturprojekt

Designa mer hållbara byggnader med verktyg för livscykelanalys (LCA). Mät och jämför miljöpåverkan av din byggnad och hitta de mest hållbara alternativen för avancerad ekodesign. Utför livscykelanalys, livscykelkostnadsanalys, designa koldioxidsnåla och mer cirkulära projekt. Välj ett verktyg nedan för att läsa mer.

Enkelt webbaserat verktyg för livscykelanalys, tidig optimering och cirkularitet

Livscykelanalys

HUVUDPLATTFORM - Klimatpåverkan för hela livscykeln och ekodesign

 

Glöm oändliga kalkylblad och föråldrad programvara, automatisera LCA nu.

Omedelbar livscykelbedömning för alla projektfaser. Designa strukturer med låga koldioxidutsläpp och specificera material för anskaffning.

 

Läs mer

Verktyg för efterlevnad

TILLÄGG: BREEAM, LEED, E+C-, etc.

Skräddarsydda resultat för de certifieringssystem du strävar efter.

Välj ditt certifieringssystem och se hur många poäng du kan få med One Click LCA.

Läs mer

Verktyg för cirkulära byggnader

TILLÄGG: Building Circularity

Mät, kvantifiera och optimera byggnadens cirkularitet samt utforma för demontering med Building Circularity verktyget.

Få en helhetsbild och en detaljerad uppdelning per materialtyp.

Läs mer

 

Tidig optimering för utformningen

TILLÄGG: Carbon Designer 3D

Optimera koldioxidutsläpp med Carbon Designer 3D innan du börjar rita.

Tidig optimering har den största potentialen för att minska utsläpp.

 

Läs mer

Livscykelanalys verktyg för infrastruktur

TILLÄGG: Infra Carbon & LCA

Automatisera bedömningar av miljöpåverkan med vårt Infra Carbon & LCA verktyg.

Stöder CEEQUAL, PAS 2080, Envision och HS2.

 

Läs mer

Livscykelkostnadsanalys

 TILLÄGG: Life Cycle Costing

Använd samma data från din LCA-beräkning för att omedelbart få en livscykelkostnadsanalys om kostnadsstrukturen för projektet.

Optimera och hitta den mest miljövänliga och kostnadseffektiva lösningen.

 

Läs mer

Byggd för automatisering.
Betrodda av experter runtom i världen

Gröna certifieringar

Språk

Datapunkter

Länder

Osäker på nästa steg?

Våra experter är här för att hjälpa dig.