Välj sida

Ta kontroll över framställning och publicering av EPD:er

One Click LCA EPD Generator-verktyg hjälper erfarna professionella att ta fram EPD:er och LCA:er för alla sorts produktkategorier, inklusive kategorier som inte har några egna produktkategoriregler, med fullständig kontroll över programoperatör och tredjeparts verifierare. 

Ta fram EPD:er som följer ISO- och EN-standarder, för alla produkter, i alla branscher

The EPD Generator allows you to calculate unlimited Life Cycle Assessments (LCAs) and create Environmental Product Declarations (EPDs) for all product categories, in any industry. The tool generates LCA data in compliance with EN 15804+A1, EN 15804+A2, ISO 14067 and TRACI impact categories. With it, you can model LCAs and EPDs in conformity with ISO 21930, ISO 14040, ISO 14044 and ISO 14025 as applicable. 
Mjukvaran är inte låst endast till en viss tillverkningssektor och därför särskilt lämpligt för konsultföretag.

Använd vår förenklade mall för datainsamling ellervälj dina egna produktkategori-regler och skapa dina egna mallar för datainsamling som passar din produkt. Med det flexibla EPD-verktyget kan du automatiskt överföra din materialförteckning till LCA-plattformen med ett klick, antingen med hjälp av filöverföring (dvs. Excel) eller med ett applikationsprogrammerings-gränssnitt (API).

Få tillgång till One Click LCAs EPD-databas och relevanta Ecoinvent-data för att utföra obegränsade LCA för dina produkter. Verktyget genererar LCA-data i enlighet med EN 15804 + A1-, EN 15804 + A2- och TRACI kategorierna och låter dig modellera LCA och EPD i enlighet med ISO 21930, ISO 14040, ISO 14044 och ISO 14025.

Skapa dina EPD: er genom att sammanställa resultaten från LCA-studien och annan information i EPD-rapporteringsformatet. Choose and manage your own EPD Program Operator, and independent third-party verifier.

Frihet att välja, och få hjälp när du behöver

Om du har erfarenhet av LCA och EPD eller arbetar med ett brett sortiment av produktkategorier, erbjuder One Click LCA EPD Generator-verktyg den anpassningsförmåga och noggrannhet du behöver. Du kan begära extra support genom alla faser när du skapa din första EPD, från att förbereda bakgrundsrapporten och granska beräkningsdata till att utbilda ditt marknadsföringsteam.

Åtkomst till stora mängder EPD- och Ecoinvent-data

Få tillgång till One Click LCAs omfattande EPD-databas och 150 Ecoinvent-dataset. Med möjlighet att uppgradera för åtkomst till hela Ecoinvent-databasen.

Vill du ta fram EPD:er snabbare och till lägre kostnad?

Om du bara behöver ta fram EPD:er för en eller två produktkategorier och inte tidigare har arbetat med EPD:er, är One Click LCA förverifierad EPD-generator lösningen för dig. Detta verktyg förenklar processen och minskar den mängd arbete du behöver utföra medan du samtidigt betalar betydligt mindre.

EPD Generator (utan för-verifiering)

Vem riktar det sig till?

Konsulter som känner till EPD och som arbetar med fler än två produktkategorier.

Vilka produktkategorier har den stöd för?

Alla branscher och obegränsat med produktkategorier

Verifiering och publicering

Du hanterar själv dessa. Du kan också publicera resultaten direkt i One Click LCA-databas

Resultat

Product’s LCA results according to EN15804 & both A1+A2 amendments, TRACI 2.1

Databas

Ecoinvent 3.6 & One Click LCA-godkända EPD:er

Support & utbildning

Support ingår, utbildning finns att tillgå

Förverifierad EPD-generator

Vem riktar det sig till?

Manufacturers and consultants with little to no experience with EPDs, working with 1-2 product categories.

Vilka produktkategorier har den stöd för?

Kategorier för byggprodukter och material

Verifiering och publicering

We manage the third-party verification and publishing for you. You can also publish the EPDs directly to One Click LCA database

Resultat

Verified and published EPDs according to EN15804 & both A1+A2 amendments, TRACI 2.1

Databas

Ecoinvent 3.6 & One Click LCA-godkända EPD:er

Support & utbildning

Support och utbildning ingår

Vanliga frågor

Varför behöver jag skapa en EPD?
Miljövarudeklarationer hjälper dig att mäta och marknadsföra hållbarheten för dina produkter. EPD:er efterfrågads alltmer och kommer inom vissa sektorer att bli obligatoriska.
Varför välja One Click LCA EPD Generator-verktyg istället för traditionell programvara för LCA?
Med One Click LCA:s produktnivå-verktyg kan du utföra beräkningar snabbare och leverera de resultat du behöver, allt från koldioxidberäkningar och LCA till EPD.

One Click LCA:s verktyg är intuitiva och användarvänliga och erbjuder förenklat arbetsflöde för datainsamling samt tillgång till vår omfattande EPD-databas och upp till 200 relevanta Ecoinvent-dataset. Med möjlighet att uppgradera för att komma åt hela Ecoinvent-databasen. 

Genom att välja One Click LCA sparar du tid och sänker din kostnad för att ta fram EPD:er.

What product categories does One Click LCA EPD Generator support?
The One Click LCA EPD Generator supports all products, across all industries, from construction to textiles – and all stops in between. If you need a solution for a specific category please write to sales@bionova.fi.
Who should choose the One Click LCA EPD Generator?
Det här verktyget är främst utformat för konsulter och passar alla som själva vill beräkna sina LCA och leverera miljövarudeklarationer av typ III i enlighet med EN 15804, ISO 21930, ISO 14040 och ISO 14044 och verifiera att de uppfyller ISO 14025. 

Välj det här alternativet om:

  • Du vill själv välja och hantera dina produktkategori-regler och din EPD-programoperatör,
  • Du vill själv välja och ta hand om din oberoende tredjepartsverifierare,
  • Du vill ta det fulla ansvaret för att resultaten följer dina uppsatta mål för PCR och standarder,
  • Du vill ägna tid åt att välja och köpa alla tjänster separat och hantera leveransen av dem, och
  • Du vill själv ta ansvar för efterlevnad, resultat, kostnader och tidsfrister.

If you work with one or two  product categories, and want to produce EPDs faster and at a lower cost, choose One Click LCA förverifierad EPD-generator.

Kan jag för-verifiera en produktkategori om jag behöver den senare?
Ja det kan du. Om du har ytterligare frågor kring detta, skriv till sales@bionova.fi.
Varför är tredjepartsgranskning av EPD:er viktigt?
Tredjepartsgranskning av EPD:er är en nyckelfaktor för varför EPD:er värderas så högt: De innehåller standardiserad och jämförbar information. Det här är kärnan i den internationella standarden som definierar EPD:er, ISO 14025.
Behöver jag publicera min EPD?
Nej, du kan välja att inte publicera och skapa en privat EPD endast för anbud. Publika EPD: er måste publiseras och vårt team kommer att stödja dig genom processen. Du kan dra nytta av lägre EPD-publiceringskostnader med vår förverifierade EPD-generatorn.
Where can I publish EPDs created with One Click LCA EPD Generator?

You can publish EPDs created with One Click LCA in virtually any EPD program.

One Click LCA is pre-verified for the International EPD System, EPD Hub, EPD Australasia EN RTS. This means the process is straightforward and documentation is aligned. One Click LCA is also approved by the Concrete Sustainability Council for achieving its sustainable concrete ratings.

One Click LCA is also used to publish FDES for the French INIES EPD program, with pre-generated INIES documentation.

One Click LCA is also used to publish EPDs in IBU, EPD Norge, UL EN PEP Ecopassport EPD programs.

Vi publicerar EPD med EPD International (Environdec) and the Building Information Foundation RTS, an Eco-Platform member EPD program.

 Environdec has a mutual recognition with other established Program Operators, including: AENOR GlobalEPD (Spain); IBU (Germany); EPD Norge (Norway) and SCS Global Services (USA).

Med vår expertplan andra programoperatörer ockå tillgängliga t.ex INIES, Nationale Milieudatabaase, EPD Norge, and UL EnvironmentObservera dock att för-verifierad-lösning inte är tillgänglig när du publicerar på dessa plattformar.

Finns det fler alternativ och var hittar jag ytterligare information om dem?
Kontakta oss genom att skriva till sales@bionova.fi eller boka in en demo här.

Ny e-bok

Hur man kan skapa en

Miljövarudeklaration

Hur kan företag dra nytta av EPD:er?

EPD Kunskapsbank.

E-bok,guider & webbinarier

Altt du behöver att veta om EPD:er och livscykelanalys

Är du redo att leverera EPD:er med

One Click LCA EPD Generator?