Välj en sida

Ta kontroll över framställning och publicering av EPD:er

The One Click LCA EPD Generator helps experienced consultants create EPDs and LCAs for any product categories, including categories that do not have their own Product Category Rules, with complete control over Program Operator, and third-party verifier. One click lca

Ta fram EPD:er som följer ISO- och EN-standarder, för alla produkter, i alla branscher

The EPD Generator allows you to calculate unlimited Life Cycle Assessments (LCAs) and create Environmental Product Declarations (EPDs) for all product categories, in any industry. The tool generates LCA data in compliance with EN 15804+A1, EN 15804+A2, ISO 14067, INIES, and TRACI 2.1 impact categories. With it, you can model LCAs and EPDs in conformity with ISO 21930, ISO 14040, ISO 14044, and ISO 14025 as applicable. The software also allows you to create customer specific private EPDs (or project EPDs) and TM65-compliant calculations.

Mjukvaran är inte låst endast till en viss tillverkningssektor och därför särskilt lämpligt för konsultföretag.

Använd vår förenklade mall för datainsamling ellervälj dina egna produktkategori-regler och skapa dina egna mallar för datainsamling som passar din produkt. Med det flexibla EPD-verktyget kan du automatiskt överföra din materialförteckning till LCA-plattformen med ett klick, antingen med hjälp av filöverföring (dvs. Excel) eller med ett applikationsprogrammerings-gränssnitt (API).

Få tillgång till One Click LCA:s EPD-databas och relevanta Ecoinvent-data för att utföra obegränsade LCA för dina produkter. Verktyget genererar LCA-data i enlighet med EN 15804 + A1-, EN 15804 + A2- och TRACI kategorierna och låter dig modellera LCA och EPD i enlighet med ISO 21930, ISO 14040, ISO 14044 och ISO 14025.

Skapa dina EPD:er genom att sammanställa resultaten från LCA-studien och annan information i det format för rapportering som krävs för EPD:er. Välj och hantera EPD-program och oberoende tredjepartsgranskare själv.

Frihet att välja, och få hjälp när du behöver

Om du har erfarenhet av LCA och EPD eller arbetar med ett brett sortiment av produktkategorier, erbjuder One Click LCA EPD Generator-verktyg den anpassningsförmåga och noggrannhet du behöver. Du kan begära extra support genom alla faser när du skapa din första EPD, från att förbereda bakgrundsrapporten och granska beräkningsdata till att utbilda ditt marknadsföringsteam.

Åtkomst till stora mängder EPD- och Ecoinvent-data

Få tillgång till One Click LCAs omfattande EPD-databas och 150 Ecoinvent-dataset. Med möjlighet att uppgradera för åtkomst till hela Ecoinvent-databasen.

Vill du ta fram EPD:er snabbare och till lägre kostnad?

Om du bara behöver ta fram EPD:er för en eller två produktkategorier och inte tidigare har arbetat med EPD:er, är One Click LCA:s För-verifierade EPD-generator lösningen för dig. Detta verktyg förenklar processen och minskar den mängd arbete du behöver utföra medan du samtidigt betalar betydligt mindre.

EPD Generator (utan för-verifiering)

Vem är det för?

Konsulter som känner till EPD och som arbetar med fler än två produktkategorier.

Vilka produktkategorier har den stöd för?

Alla branscher och obegränsat med produktkategorier

Verifiering och publicering

Du hanterar själv dessa. Du kan också publicera resultaten direkt i One Click LCA-databas

Resultat

Produktens LCA-resultat enligt standarden EN15804 och de båda ändringarna A1+A2, TRACI 2.1

Databas

Ecoinvent 3.8 & One Click LCA’s qualifying EPDs

Support & utbildning

Support ingår, utbildning finns att tillgå

Förverifierad EPD-generator

Vem är det för?

Tillverkare och konsulter med lite eller ingen erfarenhet av EPD och som arbetar med 1-2 produktkategorier.

Vilka produktkategorier har den stöd för?

Kategorier för byggprodukter och material

Verifiering och publicering

Vi sköter tredjepartsverifiering och publicering åt dig. Du kan också publicera EPD:erna direkt på One Click LCA-databas

Resultat

Verifierade och publicerade EPD:er enligt standarden EN15804 & båda ändringarna A1+A2-ändringarna, TRACI 2.1

Databas

Ecoinvent 3.8 & One Click LCA’s qualifying EPDs

Support & utbildning

Support och utbildning ingår

Vanliga frågor

Varför behöver jag skapa en EPD?
Miljövarudeklarationer hjälper dig att mäta och marknadsföra hållbarheten för dina produkter. EPD:er efterfrågas alltmer och kommer inom vissa sektorer att bli obligatoriska. Till exempel är EPD:er, tillsammans med Boverkets databas, ett viktigt underlag i lagen för Klimatdeklaration av byggnader.
Varför välja One Click LCA EPD Generator-verktyg istället för traditionell programvara för LCA?
Med One Click LCA:s produktnivå-verktyg kan du utföra beräkningar snabbare och leverera de resultat du behöver, allt från koldioxidberäkningar och LCA till EPD.

One Click LCA:s verktyg är intuitiva och användarvänliga och erbjuder förenklat arbetsflöde för datainsamling samt tillgång till vår omfattande EPD-databas och upp till 200 relevanta Ecoinvent-dataset. Med möjlighet att uppgradera för att komma åt hela Ecoinvent-databasen. 

Genom att välja One Click LCA sparar du tid och sänker din kostnad för att ta fram EPD:er.

Vilka produktkategorier stöds av One Click LCA:s EPD Generator?

One Click LCA Flexibelt EPD-verktyg har stöd för alla sorters produkter, inom alla branscher, allt från byggnation till textilier - och allt däremellan. Om du behöver en lösning för en viss kategori, skriv till sales@oneclicklca.com.

Vem ska välja One Click LCA:s EPD-generator?
Det här verktyget är främst utformat för konsulter och passar alla som själva vill beräkna sina LCA och leverera miljövarudeklarationer av typ III i enlighet med EN 15804, ISO 21930, ISO 14040 och ISO 14044 och verifiera att de uppfyller ISO 14025. 

Välj det här alternativet om:

  • Du vill själv välja och hantera dina produktkategori-regler och din EPD-programoperatör
  • Du vill själv välja och ta hand om din oberoende tredjepartsverifierare
  • Du vill ta det fulla ansvaret för att resultaten följer dina uppsatta mål för PCR och standarder,
  • Du vill ägna tid åt att välja och köpa alla tjänster separat och hantera leveransen av dem
  • Du vill själv ta ansvar för efterlevnad, resultat, kostnader och tidsfrister

Om du arbetar med en eller två produktkategorier och vill ta fram EPD:er snabbare och till en lägre kostnad, välj One Click LCA:s För-verifierade EPD-generator.

Kan jag för-verifiera en produktkategori om jag behöver den senare?

Ja det kan du. Om du har ytterligare frågor kring detta, skriv till sales@oneclicklca.com

Varför är tredjepartsgranskning av EPD:er viktigt?
Tredjepartsgranskning av EPD:er är en nyckelfaktor för varför EPD:er värderas så högt: De innehåller standardiserad och jämförbar information. Det här är kärnan i den internationella standarden som definierar EPD:er, ISO 14025.
Behöver jag publicera min EPD?
Nej, du kan välja att inte publicera och skapa en privat EPD endast för anbud. Publika EPD: er måste publiseras och vårt team kommer att stödja dig genom processen. Du kan dra nytta av lägre EPD-publiceringskostnader med vår förverifierade EPD-generatorn.
Var kan jag publicera EPD:er skapade med One Click LCA:s EPD programvara?

Du kan publicera EPD:er skapade med One Click LCA med så gott som vilket EPD-program som helst.

One Click LCA är för-verifierad för International EPD System, EPD Hub, EPD Australasia och RTS. Vilket betyder att processen är enkel. One Click LCA är också godkänt av Concrete Sustainability Council för att ha uppnått dess efterlevnad för hållbar betong.

Publicera FDES i det French INIES EPD programmet med för-genererat INIES dokumentation.

Publicera EPD:er i IBU, EPD Norge, UL och PEP Ecopassport EPD programs.

Publicera EPD med EPD HubEPD International (Environdec) och på Rakennustieto (RTS)

 Environdec har dessutom ömsesidigt erkännande med andra etablerade programoperatörer, bl.a. AENOR GlobalEPD (Spanien), IBU (Tyskland), EPD Norge och SCS Global Services (USA).

Med vår expertlicens är andra programoperatörer också tillgängliga t.ex. INIES, Nationale Milieudatabaase, EPD Norge, och UL Environment. Notera att för-verifierad lösning inte är tillgänglig när du publicerar på dessa plattformar.

Finns det fler alternativ och var hittar jag ytterligare information om dem?

Vänligen mejla oss: sales@oneclicklca.com eller boka in en demo .

Ny e-bok

Hur man kan skapa en

Miljövarudeklaration

Hur kan företag dra nytta av EPD:er?

EPD Kunskapsbank.

E-böcker, guider & webbinarier

Allt du behöver veta om EPD:er och livscykelanalys

Är du redo att leverera EPD:er med

One Click LCA EPD Generator?