Välj en sida

EPD typer som One Click LCA stödjer

Lösningar som passar en rad affärsbehov och uppfyller standardkrav

En storlek behöver inte passa alla - vi tillgodoser olika behov

Olika typer av miljövarudeklarationer (EPD:er) kan skapas med One One Click LCA EPD Generator för att passa olika affärsbehov. Dessutom kan EPD:er som skapats med generatorn användas för Klimatdeklaration.

Den här artikeln sammanfattar funktionerna för varje typ.För mer information om hur du identifierar vilken EPD du behöver, se: Olika EPD-typer och deras användning..

Flexibla EPD:er som uppfyller standardernas krav

Alla aspekter av EPD: er, från livscykelbedömningar (LCA) till den typ av verifiering som krävs, styrs av en rad internationella standarder, sammanfattade i tabellen nedan. 

LCA standarder EPD standarder Standarder för verifiering
ISO 14040 och 14044 EU/EEA: EN 15804 +A1 /+A2
Internationell ISO 21930

ISO 14025 eller
ISO 14021

Varje EPD skapad med One Click LCA, oavsett EPD-typ, överensstämmer med ISO 14040, ISO 14044 och EN 15804+A2 (som bland annat krävs av RICS-riktlinjer). De tillhandahåller också bakåtkompatibilitet för EN 15804+A1 och uppfyller ISO 21930 när de skapas med expertlicenser.

Den typ av verifiering som krävs för byggprodukters EPD:er styrs av två huvudsakliga ISO-standarder: ISO 14025 — Miljödeklarationer av typ III som kräver oberoende- och vanligtvis tredjepartsverifiering; och ISO 14021 - Självdeklarerad / typ II-miljömärkningför påståenden från tillverkaren

One Click LCA EPD:er som har genomgått ett av de tillgängliga tredjepartsverifieringsalternativen överensstämmer med ISO 14025och andra är självdeklarerade och uppfyller ISO 14021.

Artikel

Olika EPD-typer och deras användning.

E-bok

How to make an EPD & how it helps your business

EPD-typer som One Click LCA stödjer

EPD verifierad av en oberoende tredje part

Dotter-EPD

Verifierad projekt EPD

Privat data

EPD verifierad av en oberoende tredje part

Tredjepartsverifierad EPD är den vanligaste typen, och vad som vanligtvis menas med termen EPD när andra saker inte anges. Den är den mest accepterade formen av EPD och accepteras av nästan alla gröna byggsystem, föreskrifter och standarder. Tredjepartsverifierade EPD:er kan också vara kostnadseffektiva, One Click LCA erbjuder ett speciellt EPD publicerings-program för publicering av flertal EPD:er för kostnadseffektiv EPD-publicering.

Publicering EPD program
Verifiering EPD verifieras av en ackrediterad tredje part
Omfattning av verifiering Verifiering baserat på EPD-programmets fullständiga checklista, förutom objekt som garanteras av programmets status som förverifierat. Inkluderar Verifieringsuttalande.
Rekommenderas för Allmänt tillgängliga produkter med en standardspecifikation
Inte lämplig för Anbud (se Verifiering och Privat Data)

Stora satser av produktspecifika EPD:er (se dotter-EPD)

Dotter-EPD:er

Dotter-EPD (som också kallas för sister-EPD) är ett variant av en befintlig tredjepartsverifierad EPD. De fungerar bra för tillverkare med ett stort utbud av mycket liknande produktvarianter eller lagerhållningsenheter (SKU). Dotter-EPD:er gör det möjligt för företag att täcka sina varianter med produkt- eller SKU-specifika, publicerade tredjepartsverifierade EPD:er. Dotter-EPD:er måste likna deras tredjepartsverifierade Moder-EPD: de måste tillverkas med en liknande process, från liknande råvaror och för en liknande funktion.

Avvikelser i detaljerad ingrediensmix, produkt storlek, tjocklek, skikttjocklekar och beläggningstyp till exempel skulle i allmänhet vara tillåtna för en Dotter-EPD. Att ändra det primära materialet, produktionsprocessen eller funktionen skulle dock inte vara det.

Dotter-EPD erbjuds av One Click LCA från och med Q3 2021.

Publicering EPD program
Verifiering Moder-EPD verifiering och variansverifiering med en detaljerad process
Omfattning av verifiering Verifiering baserad på områden som skiljer sig från tredjepartsverifierad EPD. Inget Verifieringsuttalande.
Rekommenderas för

Tillverkare med ett stort antal distinkta produkter / SKU, till exempel: betongtillverkare (färdigblandad och prefabricerad) eller någon produkt tillverkad med ett stort antal varianter. Dotter-EPD erkänns inte på alla marknader. De är mest erkända och tillämpade i Norge, Sverige och USA.

Dotter-EPD erkänns inte på alla marknader. De är mest erkända och tillämpade i Norge, Sverige och USA.

Inte lämplig för En situation där ingen ”moder” tredjepartsverifierad EPD är tillgänglig att använda som grund. När ett specifikt verifieringsuttalande krävs för EPD.
När ett specifikt verifieringsutlåtande krävs för EPD.

Exempel på vad som kan kvalificera som dotter-EPD ges nedan:

  • Olika storlekar av tillverkade stålkonstruktioner, aluminiumfasader eller prefabricerade betongelement gjorda för en liknande funktion med användning av liknande produktionsteknik och från liknande material
  • Olika storlekar av fönster eller dörrar för en liknande funktion med liknande rammaterial, så länge alla har en liknande funktion
  • Olika färdigblandade betongblandningar tillverkade av samma material, så länge ingen av dem har en fundamentalt annorlunda råvarubas.
  • Olika färgblandningar som används för samma ändamål, även om blandningarna varierar
  • Olika sammansättningar av byggnadstekniska system, såsom ventilationsmaskiner

Verifierad projekt EPD

Verifierad projekt EPD är ett dokument som genereras för ett kontrakt, anbud eller projekt där en specifik verifiering krävs. Som dotter-EPD, kräver de att en tredjepartsverifierad EPD ska användas som grund och de måste tillverkas med en liknande process, från liknande råvaror och för en liknande funktion.

Publicering Ingen. Tillverkaren kan välja att publicera.
Verifiering Verifieras av One Click LCA-experter
Omfattning av verifiering Liknande men mer fokuserad än tredjepartsverifiering. Inkluderar Verifieringsuttalande.
Rekommenderas för Kontrakt, anbud eller projekt som kräver specifik verifiering.
Inte lämplig för EPD som måste publiceras

Privat data

Privata data är data som utfärdats av en tillverkare till någon annan part i form av rapporter, filer eller skickas direkt via One Click LCA:s Skicka data till en annan användarfunktionalitet till dem direkt för att använda dem i deras One Click LCA-projekt direkt och utan kostnad.Detta gör det möjligt att skicka specifika produkt-LCA-data direkt och utan onödigt krångel till en designer som till exempel arbetar med ett byggprojekt. Designers måste acceptera mottagandet av data och därefter kan de använda dem i One Click LCA och anslutna BIM-plugins. Denna typ av data, till skillnad från andra typer, är en ISO 14021 självdeklarerad EPD.

Publicering Ingen. Publicering inte rekommenderad
Verifiering Ingen
Omfattning av verifiering Ingen
Rekommenderas för Specifika data som inte kräver verifiering eller överensstämmelse med ISO 14025
Inte lämplig för EPD som måste publiceras eller verifieras

Artikel

How we work with data at One Click LCA

Osäker på nästa steg?

Våra experter är här för att hjälpa dig

EPD Kunskapsbank

E-böcker, guider & webbinarier

A one-stop hub for everything you need to know about product and material life cycle assessment and EPDs as well as the business cases for product sustainability.