Välj en sida

EPD Kunskapsbank

E-böcker, webbinarium och artiklar

Resurser

En Environmental Product Declaration (EPD) eller på svenska miljövarudeklaration EPD är ett dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Här hittar du resurser som hjälper dig att lära dig mer om EPD:er och komma igång med miljödeklarationer.

Environmental Product Declarations

Vad,varför och hur

Överblick av EPD:er: Varför investera i EPD:er? Vad kostar en EPD? Hur många EPD:er finns i Europa?

Hur man kan skapa en EPD?

Hur kan företag dra nytta av EPD:er?

Guiden börjar med en översikt av EPD:er och täcker de begrepp du behöver känna till för att komma igång. Det tar dig igenom skapandet av en EPD och slutar med ett avsnitt om hur du använder EPD för att få en konkurrensfördel.

EPD Visualisations

EPD infographics & data visualizations

Visualizations to explain how EPDs from how they are created to their role in low carbon construction. We’ve made these images available for free download to help improve understanding of the challenges faced in achieving net zero carbon construction and the solutions available.

Free Training

Get started with EPDs and product LCAs to boost your business

Whether you are looking to create EPDs, or just simply calculate your products carbon footprint for transparency or Eco-design, this course is packed with knowledge & hands on experience that will help you get started with your Product LCA

Free of charge
Language: English
2-hour online live traning

Läs mer

Inizia con gli EPD e potenzia il tuo Business

Questo corso è ricco di conoscenze ed esperienze pratiche che ti aiuteranno ad iniziare con i LCA dei tuoi prodotti.

Gratuito
Lingua: italiano
Sessione online di 2 ore

Läs mer

Empieza con las DAPs e impulsa tu negocio

Este curso está repleto de conocimientos y experiencia práctica que te ayudarán a comenzar con el ACV de tus productos.

Gratis
Idioma: Español
Sesión de 2 horas en línea

Läs mer

Démarrez avec les DEP/ FDES et dynamisez votre activité

Ce module regorge de connaissances et d’expériences pratiques qui vous aideront à démarrer l’ACV de vos produits.

Gratuite
En français
Session en ligne de 2 heures

En savoir plus →

One Click LCA EPD Generator licensoptioner

Starter: Beräkna produktens koldioxidavtryck på ett enkelt sätt

För företag som vill beräkna sina produkters koldioxidavtryck enligt ISO 14040, 14044 och EN 15804.

Läs mer

Business: Automatisera och effektivisera EPD-leverans

Skapa, verifiera och publicera EPD på bara några veckor till en mycket lägre kostnad.

Läs mer

Expert: Ta full kontroll

För företag som behöver egna LCIA-dataset i sina beräkningar och vill jämföra produkter-EPD:er med befintliga EPD:er på marknaden.

Läs mer

Osäker på nästa steg?

Våra EPD-experter hjälper dig