Välj en sida

Ny e-bok

Hur man kan skapa en

Miljövarudeklaration

Hur kan företag dra nytta av EPD:er?

En guide för byggprodukttillverkare

Om du har funderat på att investera i EPD:er men inte är säker på var du ska börja eller är förvirrad av terminologin, är den här guiden för dig.

Miljöpåverkan av byggprodukter är på väg att få större betydelse. Allt fler kommuner och beställare kräver redan idag att deras leverantörer ska kunna leverera sina byggprodukter med en miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD, Environmental Product Declaration). Det kommer också en lag om krav på klimat-och miljödeklarationer från och med 2022. Även miljöcertifieringssystem som Miljöbyggnad, BREEAM och LEED inkluderar på olika sätt krav på användning av EPD:er

För byggprodukttillverkare kan miljövarudeklaration ge möjlighet att lätt kommunicera produkternas miljöprestanda för potentiella kunder eller inköpare. EPD:er kan stärka konkurrenskraften och hjälpa företag att nå nya marknader.

En miljövarudeklaration är ett verifierat och registrerat dokument som innehåller transparent och jämförbar information om byggprodukters miljöprestanda. Informationen i en EPD baseras till största del på en livscykelanalys av produkten. Alla EPD:er verifieras av en oberoende part och är baserade på internationella standarder. Det betyder att EPD:er ger objektiva, trovärdiga och transparenta bedömningar av produkters miljöprestanda

Om du har funderat på att investera i EPD:er men inte är säker på var du ska börja eller är förvirrad av terminologin, är den här guiden för dig. Guiden börjar med en översikt av EPD:er och täcker de begrepp du behöver känna till för att komma igång. Den tar dig igenom skapandet av en EPD och slutar med ett avsnitt om hur du använder EPD för att få en konkurrensfördel.

Denna guide har tagits fram av One Click LCA.

Fyll i formulär och ladda ned ebok

EPD Kunskapsbank.

E-böcker, guider & webbinarier

Altt du behöver att veta om EPD:er och livscykelanalys

E-böcker & Studier

Osäker på nästa steg?

Våra EPD-experter hjälper dig