Välj en sida

Carbon Designer 3D is now available

An evolution of the previous Carbon Designer tool, Carbon Designer 3D is packed with productivity-boosting features for even more powerful early design optimisation. See how it works >>

Upptäck koncept med låga koldioxidutsläpp innan du ens börjar rita

Med One Click LCA Carbon Designer kan du direkt skapa en typisk byggnad med enbart former och storlekar. Generera snabbt och jämför utformningsalternativ med hjälp av färdiga byggnadsstrukturer och material.

Early design optimisations have the highest impact on carbon saving potentials and lowest cost

Optimera utformningarna redan från början. Inga materialmängder behövs.

Lös redan tidigt i utformningen de största svårigheterna när det gäller koldioxidoptimering Med Carbon Designer kan du snabbt skapa och jämföra olika utformningsalternativ med fördefinierade byggnadsstrukturer och material.

Välj en färdig standardbyggnad som är specifik för ditt land och din byggnadstyp. Dessa standardbyggnader ger dig mängder av de material du behöver. Justera referensbyggnadens former och storlekar och få omedelbara koldioxiduppgifter. Detta är din referensbyggnad.

You can choose regional building models for: Finland, Norway, Sweden, the UK and Ireland, the US and Canada, Southern Europe (Italy, Spain, Portugal) and generic European. Eastern European models are coming soon.

Tillämpa ett scenario för att snabbt ändra hela byggnadens struktur, t.ex. till trä, stål eller betong. Eller byt ut varje byggnadsdel, som att byta golvplattor mot betongplattor med Bubble Deck. Eller gör din egen konstruktions-sammansättning.

 

Jämför olika scenarier för utformningen och se omedelbara resultat för koldioxidbesparing.

Generera referensbyggnader enligt krav från LEED och BREEAM NOR - NS3720

Carbon Designer kan användas för att generera referensbyggnader som uppfyller krav enligt LEED v4 (arketyp eller alternativa utformningsalternativ), skapa alternativ enligt BREEAM NOR 2018, med mera.

Använd färdiga strukturer eller skapa dina egna sammansättningar

Med Carbon Designer kan du snabbt skapa tidiga designalternativ med de inbyggda scenarierna och färdiga strukturerna. Du kan också skapa egna konstruktioner på organisationsnivå och anpassa verktyget efter dina egna specifika behov.

Betrodd av myndigheter

Norge, Statsbygg

Statsbygg, det norska direktoratet för offentlig byggnation och fastigheter, rådgiver, äger, förvaltar och utvecklar statliga fastigheter. Statsbygg äger alla statliga fastigheter, inklusive alla ambassader, och investerar årligen cirka 650 miljoner dollar i byggnation. De använder Carbon Designer för att definiera standardvärden och för att sätta upp mål för minst 30% minskning.

Läs mer

Finland, Finlands byggvaruindustri-förbund

Finland har lanserat sitt gratis designverktyg för låga koldioxidutsläpp, som utvecklats utifrån Carbon Designer. Verktyget överensstämmer med Finlands miljöministeriums hela livscykelanalys av den byggnadsmetod som tillämpas i de kommande koldioxid-förordningarna samt europeiska standarder för byggnader. Verktyget har utvecklats med hjälp av det innovativa Carbon Designer-verktyget med stöd för mycket tidiga utformningsbeslut.

Läs mer 

Vanliga frågor

Is Carbon Designer still available?

Carbon Designer has now been superseded by an enhanced early design optimisation tool, Carbon Designer 3D

You can continue to access the tool, but we will no longer improve the tool and will no longer offer the previous Carbon Designer to new clients. Existing users will be offered the option to move to Carbon Designer 3D. Eventually, we will phase out the original version of Carbon Designer.

Hur får jag tillgång till Carbon Designer?

Carbon Designer is an add-on to One Click LCA tool for buildings, and is not sold separately. Contact sales@oneclicklca.com for a demo or quote.

Var finns Carbon Designer tillgänglig?
Carbon Designer erbjuder skräddarsydda typiska byggnadsscenarier för:

 • Storbritannien (byggnader i Storbritannien, del L 2016)
 • Norge (referensbyggnad v2019.1)
 • Finland
 • Sverige
 • Italien
 • Frankrike
 • Europa
 • Södra Europa
 • Norra USA (ASHRAE 90.1 zon 4 & 5)
 • Södra USA (ASHRAE 90.1 zon 2 & 3)
 • Kanada (ASHRAE 90.1 zon 5 & 6)
Kan jag använda Carbon Designer om jag saknar materialmängder?
Det enda du behöver känna till är byggnadstyp, total golvyta och antal våningar. Resten kan du antingen anpassa eller så kan du använda standardvärden. Verktyget Carbon Designer genererar mängder material som kan översättas till din koldioxidavtryck. 

Ready to start early design optimisation?

See Carbon Designer 3D in action