Välj sida

Carbon Designer 3D

Koldioxidoptimera innan du börjar rita

Beräkna inbäddad koldioxid med enbart byggnadstyp och storlek. Optimera, jämför och visualisera koldioxidprestandan.

Det här är Carbon Designer 3D

Spara tid på koldioxidkalkyler, få snabb återkoppling om problemområden, hitta möjliga besparingar, formulera mål och vinn fler projekt genom att optimera koldioxidavtrycket för hela livscykeln på några minuter.

Visualisera koldioxidavtrycket från olika designalternativ på minuter

Det krävs varken LCA-kunskaper, materialmängder eller BIM-modeller

Skapa designalternativ enkelt

 • Lätt att skapa referensbyggnader och designalternativ. Det enda som behövs är byggnadens storlek och typ.
 • Carbon Designer 3D innehåller användarklara lokaliserade byggnadsscenarier, stomsystem och standardkonstruktioner.
 • Du kan också välja att använda egna konstruktioner och skapa egna scenarier.
 • Modellgenereringen är uppdelad i enkla steg som leder dig genom processen.

Hitta problemkällor

 • På en minut ger dig Carbon Designer 3D återkoppling om ditt projekts koldioxidrelaterade problemkällor.
 • Du kan kartlägga vilka material och byggnadsdelar som har störst effekt.
 • 3D-modellen och koldioxidvyn hjälper dina kunder att förstå var klimatpåverkan kommer ifrån.
 • Du kan även anpassa transparensen för att bättre visualisera deras stommar.
 • Omedelbar överblick över ökningar eller minskningar i procent från din baslinje.

Fördjupning för kraftfull jämförande analys

 • Med Carbon Designer 3D kan du skapa ett obegränsat antal utformningar och jämföra upp till fyra modeller åt gången. 
 • Du kan fördjupa dig i varje utformning och jämföra effekterna av olika strukturella system, byggmetoder, konstruktioner, produkter med mera, visuellt och på några minuter. 
 • Variera analysens omfattning och välj att exkludera eller inkludera egenskaper som t ex fundament, system eller beklädnad.
 • Tillgång både till tillverkarens data och egna privata data i analyser.

Vem riktar det sig till?

fastighetsutvecklare

Designers

Konsulter

Ingenjörer

Byggentreprenörer

Produktivitetshöjande funktioner som snabbar upp arbetsflödet och ger dig mer kontroll

Lätt att byta strukturer och material

 • Växla enkelt mellan olika stommar och stomsystem
 • Användarvänlig sökfunktion som gör det möjligt att välja bland alla material i One Click LCA:s omfattande databas.
 • Ändra material eller hela konstruktioner och lägg till nya.

Ladda upp och spara obegränsat antal utformningar

 • Carbon Designer 3D är projektbaserat, inte designbaserat som vårt tidigare verktyg.
 • Det ger dig flexibilitet att spara och hantera dina data som du själv vill.
 • Du kan skapa ett obegränsat antal utformningar och jämföra upp till fyra modeller åt gången.

Ange valfri utformning som baslinje eller mall

 • Spara dina utformningar som baslinjemallar och använd dem i framtida projekt tillsammans med andra i företaget.
 • Alla utformningar kan anges som mall eller baslinje, så du har full frihet att ändra vilken baslinje som används i dina jämförelser.

Skräddarsy dina mallar för baslinje

 • Skapa en referensbyggnad för en ny region eller ett nytt land som saknar det.
 • You can choose to limit your templates to either specific building parts – eg structural elements – or different energy consumption scenarios that affect the building envelope.

Kraftfull analyskapacitet
för bättre designbeslut

Vilka insikter kan du få från Carbon Designer 3D?

Se klimatpåverkan direkt

Totalt koldioxidavtryck

Koldioxidrelaterade problemkällor

Total minskning eller ökning av koldioxidutsläpp

Fyra sätt att visualisera koldioxidavtryck

Efter byggnadsdel

Efter klassificering

Efter material

Efter komponent

Datadrivna designbeslut

Bygga högt eller småskaligt?

Val av stommaterial

Bygga nytt eller bygga om?

Val av byggsystem

Leverantörsval

Så här säger våra kunder

“The Carbon Designer tool is amazing. We can look into options for reducing carbon very early on in the design process when we don’t even know what the material profile would look like.”  Judhajit (Jude) Chakraborty

Senior Sustainability Consultant/Associate, Stantec

Vanliga frågor

Tillgång

Hur får jag tillgång till Carbon Designer 3D?

Det ingår i de nya paketen One Click LCA Carbon Strategy Pack och Expert Pack och ett urval andra paket. Det är dessutom tillgängligt som tilläggsprogram till andra versioner av One Click LCA:s mjukvara för byggnader.

Var är Carbon Designer 3D tillgängligt?

Carbon Designer 3D kan användas överallt i världen, för alla tänkbara byggnadstyper. Det stödjer dessutom nästan alla One Click LCA:s efterlevnadsmoduler och kan alltså användas för att uppfylla regelverk och certifieringar. Lokalanpassade versioner av Carbon Designer 3D erbjuder skräddarsydda, typiska byggscenarier för olika områden och finns idag för Irland, Tyskland (med data från ÖKOBAUDAT) och Ungern. Fler länder kommer att läggas till. 

The Med hjälp av mallfunktionen kan användare lägga till företagsegna mallar i Carbon Designer 3D och skapa mer skräddarsydda scenarier för olika regioner eller specifika materialtyper, byggnadsdelar eller byggmetoder.

Fungerar Carbon Designer 3D med alla licensnivåer?

Alla licenser från Business och uppåt har tillgång till Carbon Designer 3D som tilläggsprogram. I vissa paket ingår det i huvudplanen, även om de tillgängliga funktionerna i Carbon Designer 3D kan variera beroende på licensnivån. Prata med vårt team om du undrar vilket alternativ som är bäst för dig.

Med vilka LCA-verktyg är Carbon Designer 3D kompatibelt?

It’s part of the new One Click LCA Carbon Strategy and Expert Packs and selected other packs, and available as an add-on to other versions of One Click LCA’s software for buildings. Carbon Designer 3D supports all of One Click LCA’s compliance modules for buildings with following exceptions: Dutch MPG/NMD, British IMPACT and Swiss Graue Energie  modules. 

Det finns idag ingen infrastrukturversion av Carbon Designer 3D.

Hur fungerar det?

Kan jag använda Carbon Designer 3D om jag inte har några materialmängder?

Javisst! Det enda du behöver känna till är byggnadstyp, bruttoarea och antal våningar. I övrigt kan du antingen anpassa eller använda standardvärden. Carbon Designer 3D genererar allmänna materialmängder som kan översättas till koldioxidavtryck.

Är 3D-modellen en fullt detaljerad gestaltning av en byggnad?

Modellen är en noggrann gestaltning av byggnaden och visar bl a placeringen av pelare och balkar. Men den innehåller inte vissa byggnadsdelar, som t ex trappor, balkonger eller fönster. Den är en förenklad men noggrann modell.

Ska Carbon Designer 3D endast användas i början av ett projekt?

Nej. Carbon Designer 3D stödjer tidig koldioxidoptimering och screening-LCA i det allra första projektskedet. Men det kan även användas för att beräkna koldioxidavtryck i senare skeden av ett projekt.

Vilka stomsystem kan Carbon Designer 3D användas med?

Carbon Designer 3D kan användas med en mängd olika stomsystem, bland annat prefabricerade pelar-balkstommar, platsgjutna pelar-balksystem, med mera. Verktyget gör det också enkelt att byta stomsystem i dina utformningar.

About Carbon Designer 3D

Vem har utvecklat Carbon Designer 3D?

Carbon Designer 3D är utvecklat av One Click LCA. Föregångaren Carbon Designer utvecklades ursprungligen av One Click LCA Ltd i samarbete med norska staten 2018 och har sedan dess byggts ut med ytterligare nationella byggnadsmoduler för Irland (Irish GBC), Frankrike (FPI France), Finland (Byggnadsindustrin RT) och flera branschorganisationer.

Vilka är skillnaderna mellan det befintliga Carbon Designer-verktyget och Carbon Designer 3D?

Carbon Designer och Carbon Designer har samma kärnfunktioner. Men den nya versionen innehåller många förbättringar – som ofta föreslagits av våra användare. Här är en sammanfattning av de främsta förbättringarna:  

 • Bättre byggkalkyler – och alltså större precision
 • Bättre användarupplevelse som snabbar upp ditt arbetsflöde. 
  • Användarvänlig sökfunktion.
  • Möjlighet att fritt lägga till alla material och stommar ur One Click LCA:s omfattande databas, istället för att enbart välja ur en lista med få alternativ.
  • Förenklad modellgenerering. 
  • Möjlighet att växla mellan olika stomtyper.
  • Se uppgifterna för varje utformning du jämför, ner till de specifika materialen och byggelementen. 
  • Obegränsade utformningar och möjlighet att jämföra fyra åt gången. 
 • Bättre baslinjefunktionalitet:  
  • Alla utformningar kan anges som baslinje.
  • Möjlighet att skapa och spara skräddarsydda referensmallar och egna data som kan användas i hela företaget i pågående och framtida projekt.
  • Möjlighet att skapa en referensbyggnad för en ny region eller ett nytt land som saknar det. 
  • Möjlighet att begränsa mallar till specifika byggnadsdelar eller energianvändningsscenarier – så att du kan fokusera på de områden som behövs.
  • Du har flexibilitet att ändra de baslinjescenarier som används i jämförelserna och kan se kompletta uppgifter för varje utformning, så att du kan identifiera var regionala effekter kommer ifrån och redigera direkt. 
 • Avancerad visualisering 
  • Att ha en 3D-modell hjälper användaren att förstå hur referensbyggnaden ser ut och var klimatpåverkan kommer ifrån.
  • Fler visualiseringar – bland annat grafer som visar resultat efter material, byggelement, klassificering (t ex RICS etc). 
 • Verktyget är projektbaserat snarare än designbaserat. Du kan ladda upp så många utformningar som du vill och har full flexibilitet att spara och hantera dina data.

Vad händer med det befintliga Carbon Designer-verktyget?

You can continue to access the tool, but we will no longer improve the tool. Existing users will be offered the option to move to Carbon Designer 3D. Eventually, we will phase out the original version of Carbon Designer.

Vill du komma igång?

Boka en demo med våra regionala specialister.

Kunskapsbank

E-böcker, guider och webbinarier

Altt du behöver att veta om EPD:er och livscykelanalys

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]