Select Page

Rakentamisen elinkaariohjauksen & hiilijalanjälkilaskennan kehittäminen kaupungeissa

 

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanke

Hankkeen tavoitteena oli kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta kaupungit löytäisivät sopivia toimintamalleja vaihtoehtojen vertailuun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suunnittelua ja rakentamista voitaisiin ohjata vähäpäästöiseen suuntaan.

Lue lisää hankkeesta täällä

Helsinki

 

Helsingissä laadittiin menetelmä, jonka avulla voidaan tuottaa hiilijalanjäljen ja kustannusten elinkaaritarkasteluja osana palvelutilaverkkotarkasteluja. Esitetty laskentamenetelmä perustuu One Click LCA:n Site Designer ja Carbon Designer -työkaluihin.
Elinkaarilaskenta osana palvelutilaverkkotarkasteluja: Yleiskuvaus
Palvelutilaverkkoselvityksissä selvitetään sitä, miten palvelutarpeeseen esimerkiksi päiväkotipaikkojen tarpeeseen voidaan vastata hyödyntäen olemassa olevia ja uusia tiloja. Palvelutilaverkkoselvitysten yhteydessä tarkastelut joudutaan tekemään  puutteellisilla lähtötiedoilla. Vastauksena tähän haasteeseen kehitettiin tässä hankkeessa kaksi menetelmää: yksi esiselvityksiä ja toinen palvelutilaverkkoselvityksiä varten

Voit lukea koko hankkeen yleiskuvauksen täällä 

Menetelmä ja ohje laskijalle
Menetelmä ja ohje laskijalle-raportissa sovellettu laskentamenetelmä kuvataan yksityiskohtaisesti, löydät raportin täältä 
Menetelmän koekäyttö
Voit lukea raportin menetelmän koekäytöstä täällä

Tampere

 

Tampereen kaupungille tehtiin ohjeistus rakennusalan päästölaskennan menetelmistä ja vertailtiin vaihtoehtoja sekä toteutettiin pilotti päiväkotikohteessa. One Click LCA:n LCA EN-15978 -työkalun avulla laskettiin ja vertailtiin eri rakennusosien vaikutusta kohteen elinkaaren hiilijalanjälkeen ja kustannuksiin. 

Rakennusalan päästölaskennan menetelmät ja ohjeistus Tampereen kaupungille
Lue koko raportti täällä 
Isokuusen päiväkodin ja koulun hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskelmien pilotointi

 Isokuusen päiväkodin ja koulun pilottikohteen avulla selvitettiin hiilijalanjälkilaskennan prosessia Eri ratkaisuvaihtoehtoja tutkittiin kohteen tarveselvitys- ja hankesuunnitelmatasoisten arkkitehtiluonnosten perusteella. 

Löydät koko raportin täältä 

One Click LCA työkalut

kaupungeille & kunnille

One Click LCA:n Site Designer -työkalu mahdollistaa hiilipäästöjen arvioinnin jo ennen suunnittelutyön aloittamista. One Click LCA:n Site Designer -työkalun avulla voit laskea ja verrata eri maa-alueiden, energialähteiden ja kuljetusvaihtoehtojen hiilipäästöjä. Tämä mahdollistaa hiilipäästöjen huomioimisen jo hanketta aloitettaessa.

Lue lisää Site Designer-työkalusta 

One Click LCA:n Carbon Designer -työkalun avulla voit luoda tyypillisen rakennuksen hetkessä. Luo ja vertaile suunnitteluvaihtoehtoja nopeasti käyttäen käyttövalmiita rakenteita tai materiaaleja.

Lue lisää Carbon Designer työkalusta

Haluatko tietää lisää 

One Click LCA työkaluista ?