Select Page

Dutch Green Building Council biedt One Click LCA voor MPG en BREEAM-NL

Library                     Articles                  Blog              Case studies

Dutch Green Building Council biedt One Click LCA aan voor milieuprestatieberekening

 

Sinds 1 januari 2018 is de regelgeving over de berekening van de milieuprestatie van gebouwen (MPG-berekening) veranderd. Voor nieuwe woongebouwen en kantoren is er een wettelijke grenswaarde gesteld. De behoefte aan goede software, waarmee de MPG tijdens het ontwerp- en bouwproces snel en eenvoudig kan worden bepaald is daardoor toegenomen. Dit vormt voor de Dutch Green Building Council aanleiding een nieuwe tool voor de milieuprestatieberekening aan te bieden: ‘One Click LCA’.

 

Sinds enkele jaren is One Click LCA internationaal een begrip voor het opstellen van milieuberekeningen voor gebouwen. Door One Click LCA ook voor de Nederlandse markt beschikbaar te maken wil DGBC het eenvoudiger maken om milieubewust te ontwerpen. Dit doel zal bereikt worden doordat MPG berekeningen sneller kunnen worden gemaakt en vervolgens overzichtelijk verschillende varianten met elkaar worden vergeleken. One Click LCA is door SBK gevalideerd en kan zodoende voor ook gebruikt worden voor het bepalen van de MPG om aan het bouwbesluit te voldoen. Naast het opstellen van een MPG zal het met One Click LCA in toekomst ook mogelijk zijn voor andere BREEAM-NL credits te gebruiken. Naast Mat 01, kan One Click LCA ook gebruikt worden om punten voor de Levenscyclus Kostenberekening voor BREEAM NL te berekenen.

 

Een belangrijke features in One Click LCA is de koppelingen met andere softwaresystemen. BIM, Revit of Excel documenten kunnen door de software worden omgezet in een MPG bepaling. Het is hierdoor niet meer nodig om handmatig de oppervlakten en hoeveelheden te berekenen, dit gebeurt volledig automatisch.

 

Als gebruiker van de DGBC Materialentool heeft u de mogelijkheid om One Click LCA voor een periode uit te proberen. Hiervoor kunt u een proeflicentie aanvragen, waarmee u kennis kunt maken met de tool. Op het BREEAM congres op 20 maart zullen twee workshops worden gegeven waarmee u nader kennis kunt maken met deze vernieuwende wijze om MPG berekeningen te maken.

 

Meer informatie op www.dgbc.nl/materialentool.

 

 

Begin Vandaag Nog