Select Page

Integrera LCA i designprocessen med One Click LCAs API

Beräkna LCA i byggprojekt med IMPACT, BIM verktyg utvecklat av StruSoft

Integrera LCA i designprocessen med One Click LCAs API

Beräkna LCA i byggprojekt med IMPACT, BIM verktyg utvecklat av StruSoft

Read the article in English →

Miljöpåverkan av materialer i byggprojekt är på väg att få allt större betydelse. Boverket, myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, arbetar just nu med förberedelser för införandet av redovisning av en klimatdeklaration. Detta kommer leda till krav på att ha utfört en bedömning av klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv vid uppförande av nya byggnader och lagen kommer träda i kraft 2022. Boverkets uppdrag från regeringen omfattar även att utreda kravnivåer för klimatpåverkan. Liknande krav håller på att utredas globalt.

Införandet av krav på att utföra en klimatbedömning är ett första steg. Men för att kunna göra miljömedvetna val är det inte tillräckligt att påbörja utredningen av klimatpåverkan när projektet har gått in i produktionsfas eller redan är färdigställt. För att miljöpåverkan ska minska måste rätt val göras i designfasen. Verktyg för att beräkna projektens miljöpåverkan och kunna utvärdera olika alternativ behöver finnas lättåtkomliga och vara integrerade som ett naturligt steg redan i designfasen.

Beräkna LCA i byggprojekt med IMPACT, BIM verktyg utvecklat av StruSoft

IMPACT, BIM verktyg utvecklat av StruSoft, används av designer och tillverkare av prefabricerade betongelement i samband med konstruktion, planering samt styrning av produktion och transporter. Miljömodulen som just nu är under utveckling i IMPACT, använder One Click LCAs API för att beräkna byggprojektens miljöpåverkan i tidigt skede vilket gör det möjligt att enkelt utvärdera olika alternativ.

För att definiera konstruktionens uppbyggnad och de material som ingår i projekten har användarna tillgång till databasen i One Click LCA som består av ett omfattande bibliotek av miljörelaterad data från olika leverantörer. Efter beräkning i IMPACT har användaren möjlighet att överföra projektdatan direkt in i One Click LCA för att därefter beräkna en tredjepartsverifierad Environmental Product Declaration enligt ISO 14025, EN15804 och andra EPD standarder.

One Click LCAs API gör det möjligt att utforma anpassade LCA-lösningar

Miljömodulen i IMPACT är integrerat mot One Click LCAs API (Application Programming Interface). One Click LCAs API är utformat för att andra verktyg med behov av LCA-analys ska kunna integreras på ett smidigt sätt. Biblioteket som är tillgängligt genom One Click LCA består av mer än 60 integrerade databaser med olika miljödata och material att välja bland.

Verktyg som är intregrerade mot One Click LCAs API kan på ett enkelt sätt överföra projektdatan och fortsätta beräkningen i One Click LCA. Denna vidare beräkning kan användas för att skapa detaljerade rapporter och certifieringar, t.ex. miljövarudeklarationer (Environmental Product Declaration).

One Click LCAs API tillhandahåller bland annat:

  • Tillgång till globala databaser och datakällor
  • Snabbt, asynkront gränssnitt för att beräkna LCA
  • Tillgång till detaljerad LCA metadata om datakällorna
  • Möjlighet att överföra projektdata till One Click LCA för att beräkna LCA enligt fler än 40 standarder och certifieringar
  • Möjlighet att använda funktionen för Send me Data för att skicka data till en annan användare av One Click LCA
  • Tillgång till Carbon Heroes Benchmark Program

Om du har några frågor om One Click LCAs API, hör av dig till support@oneclicklca.com. För frågor gällande miljömodulen i IMPACT, kontakta support.impact@strusoft.com.

 

Need help getting started?

You might also like