Sélectionner une page

One Click LCA for Norge

NS 3720-kompatible livssyklusvurderinger for å overholde miljødeklarasjonskrav og oppnå BREEAM NOR sertifisering og LEED International-poeng

One Click LCAs løsninger for Norge

Ett-stegs karbon- og livssyklusanalyseprogramvare for byggeprosjekter og produkter

For arkitekter, rådgivende ingeniører

Building LCA Programvare

Lett å vurdere og redusere klimavtrykket

  • Bemøt de nye klimadeklarasjonskravene og få BREEAM NOR- og LEED-poeng
  • Enkelt ta fram referansebygg
  • Identifiser hotspots og måter å redusere klimaavtrykket på

For byggevareprodusenter og rådgivende ingeniører

Générateur d'EPD et FDES flexible , ACV produit

Vis frem dine lavkarbonprodukter

  • Generer EPD-er og produkters klimaavtrykk.
  •  Sammenlign produktene dine.
  •  Få produktene dine sett av potensielle kunder.

Hvorfor velge One Click LCA?

BIM og BEM integrationer

Datapoints fra bygg og anlegg

Grønnebygg sertifikationer

Inkludert Revit, Grasshopper, Excel, IES-VE og Tekla

Tilgang til verdens største database for bygg og anlegg

Overhold NS 3720-standarden, oppfylle nye klimadeklarasjonskrav og få BREEAM NOR og LEED International poeng

Ettertraktet av ledende eksperter innen bærekraft i Norge

Begynn med å inkludere NS 3720-kompatible LCAer i ditt arbeide allerede idag

Byggesektoren spiller en viktig rolle for å nå Norges klimamål om å være karbonnøytral innen 2050. Den kommende norske klimadeklarasjonen forventes å kreve at nye bolig- og næringsbygg beregner og fremviser sine karbon- og driftsutslipp ved bruk av eksisterende NS 3720 lCA-metodikk.

For å møte etterspørselen må arkitekter, ingeniører og entreprenører gjennomføre livssyklusvurderinger (LCA) for sine store prosjekter. Mange innser allerede nå forretningsfordelene av å inkludere LCA i deres kjernevirksomhet og tjeneste.

Med mer utslippsrapportering kommer et behov for transparent materialdata. Byggevareprodusenter oppdager fordelene ved å beregne og rapportere produktets påvirkning, enten det er via EPD-er eller enkle produkt-karbonavtrykk, som en måte å ligge i forkant i et konkurranseutsatt marked.

One Click LCA tilbyr NS 3720-kompatible livssyklusvurderingsverktøy (LCA) som er tilgjengelige for alle. Som gjør det mulig for ikke-spesialister å kvantifisere, rapportere og redusere klimgassutslipp fra byggeprosjekter, produkter og porteføljer. Oppdag hvordan du kan vurdere og rapportere virkningen av ditt arbeid i dag.

Klar til å starte?

Utforsk One Click LCA-løsninger