Valitse sivu

Site Designer

One Click LCA:n Site Designer -työkalu mahdollistaa hiilipäästöjen huomioon ottamisen hankkeesi varhaisimmassa vaiheessa - jo ennen suunnittelutyön aloittamista.

Huomioi hiilipäästöt jo suunnitteluvaiheessa

One Click LCA:n Site Designer -työkalun avulla voit laskea ja verrata eri maa-alueiden, energialähteiden ja kuljetusvaihtoehtojen hiilipäästöjä. Tämä mahdollistaa hiilipäästöjen huomioimisen jo hanketta aloitettaessa.

One Click LCA:n Site Designer -työkalun avulla voit luoda kullekin hankkeelle arvion ottamalla huomioon geotekniset olosuhteet,maankäytön muutokset, skenaarioihin pohjautuvat operatiiviset kuljetusvaikutukset . Tuloksia voidaan käyttää tukemaan toteutettavuusanalyysejä sekä hiilitietoista maa-alueen valintaa

Site Designer -työkalun avulla voit helposti laskea materiaalien ja energia-vaihtoehtojen vaikutukset. Voit myös vertailla erilaisia skenaarioita rakennusten lämmittämiseen, viilentämiseen tai valaisemiseen, ja aloittaa työskentelyn aikaisemmin - ja tehokkaammin - hiilipäästöjen vähentämiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä elinkaaren vaiheita One Click LCA tukee?
One Click LCA tukee kaikkien elinkaaren vaiheiden laskelmia kehdosta hautaan, sellaisena kuin se on määritelty EN 15978 -standardissa, mukaan lukien rakennustuotteet ja prosessi A1-A5:ssä, rakennuksen käyttö, huolto, energian- ja vedenkulutus B1-B7:ssä, elinkaaren lopun vaikutukset C1-C4:ssä ja ulkoiset vaikutukset D-moduulissa.

 

Useimmissa työkaluissamme, jotka on suunnattu koko rakennuksen LCA:n eri sertifiointeihin ja laskentajärjestelmiiin, käytettävissä olevat elinkaarivaiheet kuitenkin rajataan vastaamaan kyseistä järjestelmää.

Kuka yleensä käyttää ohjelmistoa?
One Click LCA:ta käyttävät yli 60 maassa ekologisen rakentamisen asiantuntijat, mukaan lukien arkkitehdit, rakentajat, suunnittelijat, rakennesuunnittelijat, ympäristökonsultit, CSR-asiantuntiat ja maanmittaajat sekä rakennustuotteiden valmistajat ja sijoittajat, hallitukset ja instituutit.
Voiko One Click LCA auttaa minua saavuttamaan sertifiointipisteitä?
One Click LCA:ta voidaan käyttää BREEAM-, LEED-, DGNB- ja HQE-sertifiointeihin sekä yli 40 muuhun ympäristösertifiointijärjestelmään
Onko One Click LCA integroitu muiden suunnittelutyökalujen kanssa?
One Click LCA integroi rakennustietomalleja muodoissa IFC2x3, IFC4, Revit, ArchiCAD ja Tekla Structures. Se on integroitavissa kaikkiin energiamallinnusohjelmiin ja tukee gbXML-muotoa (mukaan lukien DesignBuilder ja IES-VE). Työkalu on integroitavissa myös Microsoft Exceliin, lisäksi IES-VE integrointi.
Lue lisää täältä
Mitä tietokantoja One Click LCA:han sisältyy ja mitä standardeja ne noudattavat?
Löydät luettelon nykyisistä tietokannoista täältä. Järjestelmä sisältää myös EPD-tietoja, joita ei julkaista yllä mainittuihin tietokantoihin. One Click LCA -tietokantoihin syötetyt EPD:t sisältävät yksityiskohtaisia teknisiä tietoja rakennustuotteista ja ne noudattavat standardeja EN15804 ja/tai ISO 14025. Kaikki sisällytetyt EU-tietokannat noudattavat EN 15804 -standardia ja Pohjois-Amerikan tietokannat noudattavat ISO 14040/44 -standardia.

 

Useille eurooppalaisille ja maailman rakennusmateriaalien tuottajille One Click LCA tarjoaa valmistajakohtaista tietoa, mikä mahdollistaa erittäin tarkat laskentatulokset.

 

Niille, jotka eivät vielä tiedä, mitä tiettyä rakennustuotetta (valmistajakohtaiset EPD:t) tullaan käyttämään, One Click LCA:lla on myös maakohtaisia keskimääräisiä tietoja (esim. Ökobaudat ja INIES).

 

Jos One Click LCA:ta käytetään alueilla, joissa ei vielä ole kattavaa rakentamisen LCA-tietokantaa, tarjoamme paikallisen kompensaatiomenetelmän, joka sallii meidän lokalisoida tietoja ja saada tuloksia, jotka vastaavat tietyn alueen paikallisia olosuhteita.

Haluatko tietää lisää

Site Designer -työkalusta?