Valitse sivu

Rakentamisen kiertotalous

With One Click LCA Building Circularity, you can track, quantify and optimise the circularity of materials sourced and used, as well as the end-of-life circularity. Design for disassembly and adaptability.

Develop and communicate a clear strategy to design more circular buildings

Sisällytä kiertotalouden periaatteet suunnitelmiisi. Samalla voit määrittää ja vertailla eri suunnitteluvaihtoehtojen vaikutuksia.

Kiertotalouden periaatteita noudattava rakennus käyttää enemmän kierrätettyjä, uusiutuvia tai uudelleenkäytettyjä materiaaleja ja vähemmän neitseellisiä materiaaleja. Voit määrittää materiaalien lähteet helposti syöttämällä kierrätettyjen, uusiutuvien tai uudelleenkäytettävien materiaalien prosenttimäärät. Nämä tiedot eivät vaikuta LCA-tuloksiin, vaan niitä käytetään dokumentoimaan materiaalin kiertokyky.

Oletusarvoisesti materiaaleille määritetään käyttöikä. Nämä arviot perustuvat materiaalityyppeihin. Materiaalien käyttöijissä on eroja riippuen siitä mitä materiaaleja käytetään.
Materiaalien asentamisessa tulisi ottaa huomioon Design for Disassembly-periaatteet. Esimerkiksi, onko mahdollista käyttää irrotettavia kiinnittimiä liiman sijaan, jos se mahdollistaa materiaalin poistamisen rikkoutumattomana. Lisäksi suunnitelmassa tulisi ottaa huomioon materiaalien muunneltavuus rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa.

Määritä ja arvioi materiaalikierto Ellen McArthur säätiön kiertotalous-pisteytyksen avulla. Vertaa erilaisia suunnitteluskenaarioita ja löydä paras vaihtoehto.

Saavuta tuloksilla BREEAM-pisteitä

With your circularity assessment, you can comply with the requirements of HQE Economie Circulaire, the London Plan Circularity Statement and the Ellen McArthur Foundation Circularity Indicators. You can also earn credits in BREEAM Mat 06, and Man 03.

Suunnittele kiertotalouden periaatteiden mukaisia rakennuksia

Näe suunnitelmiesi suorat vaikutukset rakennuksen hiilijalanjälkeen ja vähennä hiilipäästöjä

Webinar Replay

Circular Economy and Building Circularity Tool

Get an overview of Circular Economy in construction and see a demo of One Click LCA Building Circularity tool.

Haluatko tietää lisää

 Rakentamisen kiertotalous-työkalusta?