Valitse sivu

Automatisoi rakennuksen elinkaarikustannus-laskelmat

Laske rakennuksen elinkaaren ajan kustannukset. Vertaile ja valitse ympäristöystävällisin ja kustannustehokkain suunnitelma. Ansaitse sertifiointipisteitä elinkaarikustannuslaskelmien tuloksilla.

Automatisoi LCC-laskelmat ja vähennä rakennusten elinkaarikustannuksia

Tuo kaikki rakennusmateriaalit ja -määrät Excelistä, BIM:stä tai energiamalleista. Jos olet jo laskenut LCA:n, samoja materiaaleja voidaan käyttää LCC-laskelmissa. Käyttö- ja ylläpitokustannukset luodaan automaattisesti sijaintisi perusteella. Kunnossapito lasketaan rakennusmateriaaliesi käyttöiän perusteella. Kaikki muut kustannukset voidaan lisätä manuaalisesti. Voit helposti muokata lukuja, jos tiedossa on tietyt hanketiedot.

One Click LCA:n elinkaarikustannustyökalu on suunniteltu EN 16627-ja ISO 15686-5-standardien mukaisesti. Tulokset raportoidaan pakollisten EN-standardin kustannusluokkien mukaan, mukaan lukien rakentamiseen, huoltamiseen, käyttöön ja käyttöiän päättymiseen liittyvät kustannukset.

Luo ja vertaile suunnittelmavaihtoehtoja löytääksesi ekologisimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun.

Käytä elinkaarikustannusraportin mallia tulostesi esittelemiseen. LCC-tulokset ovat EN 16627- ja ISO 15686-5-standardien mukaisia, ja sisältävät kaikki pakolliset kustannuskategoriat: rakentaminen, käyttö, huolto ja elinkaaren lopun kustannukset.

Käyttövalmis tietokanta,joka on räätälöity sijaintisi mukaan

One Click LCA:n tietokannassa on saatavilla kustannustiedot kaikille päärakennusmateriaaleille. Tietokannan tuotantoprosessissa käytetään useita kustannustietokantoja, mukaan lukien Neubau Baupreise Kompakt; Statistische Baupreise für Positionen mit Kurzttexten (BKI) (2017) ja Spon’s Architects’ and Builders’ Price Book (AECOM) (2017).

Saavuta BREEAM - Man 02-pisteitä

Voit lähettää LCC-tulokset saavuttaaksesi BREEAM - Man 02 -pisteitä, mukaan lukien rakennuksen osien elinkaarikustannukset (LCC) (2 pistettä) ja komponenttien elinkaarikustannukset (1 piste).

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on elinkaarikustannuslaskennan tarkoitus ?
Elinkaarikustannusanalyysi (LCCA tai LCC lyhennettynä) on tarkin tapa lisätä rakennuksen hankesäästöjä vertaamalla erilaisia suunnitteluratkaisuja. Verrattuna yleisemmin käytettyyn ROI-laskelmaan, LCC perustuu pitkäaikaisiin kustannuksiin ja säästöihin ja siinä otetaan huomioon se, että ne ovat yhteydessä toisiinsa. "Elinkaari"-osa tarkoittaa, että LCC arvioi kaikki elinkaaren aikana syntyneet kustannukset, mukaan lukien rakentamiseen, huoltamiseen, käyttöön ja käyttöiän päättymiseen liittyvät kustannukset.
Mitkä ovat elinkaarikustannuksen standardit?
Standardit, johon LCC-metodologia viittaa, ovat ISO 15686–5, EN 16627 ja YK:n “Standardoitu elinkaarikustannusmenetelmä rakennushankinnoissa” PD 156865:2008.
Mitä tietoja LCC-laskelmiin on saatavilla?
Dataan on sisällytetty muutokset, jotka liittyvät työvoimakustannuksiin ja kustannusindekseihin. Materiaalikustannus data ottaa huomioon asennettujen materiaalien kustannukset ja ne sisältävät työvoimakustannuskomponentin. One Click LCA tietokanta sisältää kustannustiedot kaikista tärkeimmistä rakennusmateriaaleista. Sen tarkkuus riippuu tyypin, spesifikaation ja rakennusmenetelmän vaihteluista. Tietokantojen tuotantoprosessissa on käytetty erilaisia ​​kustannustietokantoja, mukaan lukien Neubau Baupreise Kompakt; Statistische Baupreise für Positionen mit Kurzttexten (BKI) (2017) ja Spon's Architects Builders’ Price Book (AECOM) (2017). Työvoimakustannukset perustuvat Kansainväliseen työjärjestöön, työvoimakustannusraporttiin (2016) Nämä kustannukset ovat työvoiman sopimuspuolen maksamia työvoimakustannuksia, mukaan lukien kaikki sovellettavat yleiskustannukset. Ylläpitokustannukset perustuvat alueellisiin työvoimakustannuksiin. Tuotantoprosessissa on otettu huomioon eri lähteet, mukaan lukien Whitestone Facility Operations Cost Reference, International (2014) ja Whitestone Facility Maintenance And Repair Cost Reference, International (2013), ja se sisältää muutoksia eri alueille, jotka liittyvät työvoimakustannuksiin, prosesseihin ja kustannusindekseihin. Elinkaarikustannukset lasketaan pääomakustannusten perusteella. Käyttöiän loppu on prosenttiosuus pääomakustannuksista, joka perustuu keskimääräisiin hankkeisiin.
Mitä kustannuselementtejä sisältyy arviointiin?
Elinkaarimoduuli Analyysin laajuus
A0-A5 Ennen rakentamista ja ennen käyttöä -vaihe Osto- tai vuokrakustannukset (maa-alueen kustannukset); rakennustuotteiden kustannukset; tehtaan ja maa-alueen väliseen kuljetukseen liittyvät kustannukset; hankkeen toteutettavuus-, kaavailu-, suunnittelu-, insinöörityö- ja rakennuskustannukset, mukaan lukien luvat, käyttöönotto ja luovutus; alueen raivaus- ja maisemointikustannukset (esim. ruohikko, puut ja vastaavat piha-alueella) ja muut ulkoiset työkustannukset; tukipalkkiot ja kannusteet (esim. uudistuvaan energiaan liittyvät tulot).
B1-B3 Käyttö- ja huoltokustannukset Rakennukseen liittyvät kiinteistönhallintakustannukset (esim. säännöllinen siivous, vakuutus, turvallisuus, palotarkastus ja vastaavat kustannukset); korjauskustannukset; maa-alueiden ylläpito; remontti.
B4-B5 Vaihdot / kunnostus Suunniteltu adaptaatio tai kunnostus (mukaan lukien infrastruktuuri, varustus ja käyttöönotto, validointi ja luovutus); pääjärjestelmien ja komponenttien vaihto (mukaan lukien liitännäinen suunnitelma ja hankehallinta).
B6 Energiankäyttö Energiakustannukset (mukaan lukien polttoaine ja sähkö lämmitykseen, jäähdytys, teho, lämmin käyttövesi ja valaistus EU:n Rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin tai EPBD:n mukaisesti).
B7 Vedenkäyttö Vedenkäyttöön liittyvät kustannukset (esim. maksut, paikalliset veloitukset, ympäristöverot)
C1-C4 Purkuvaihe Purkukustannukset; purkamiseen ja hävittämiseen liittyvät kustannukset; veloitukset & verot (esim. kaatopaikka); jätehuoltokustannukset
Mitä eroja on diskontattujen elinkaarikustannusten ja nimellisten elinkaarikustannusten välillä?
One Click LCA: n elinkaarikustannustyökalulla voit laskea elinkaarikustannukset (diskontatut) ja elinkaarikustannukset, (nimelliset eli laskelmissa huomioitu inflaatio). Molemmissa vaihtoehdoissa otetaan huomioon samat laskentaparametrit (samat asetetut inflaatioasteet), mutta siinä on kuitenkin yksi suuri ero. Elinkaarikustannukset, diskontattuina, ei ota huomioon inflaatiota ja valitun valuutan arvon arvioidaan olevan sama koko asetetun laskentajakson ajan. Elinkaarikustannukset, nimelliset tulokset sisältävät inflaation, mikä tarkoittaa, että asetetulla valuutalla ei ole samaa arvoa koko laskentajakson ajan. Tämä johtaa usein korkeampaan kokonaismäärään.
Mitkä ovat elinkaarikustannuksen edut ja haitat?
On olemassa eriäviä näkemyksiä LCC-lähestymistapaan. LCC: nähdään pelkästään keskittyvän kustannusten vähentämiseen eikä siinä oteta huomioon rakennuksen ympäristövaikutuksia. On totta, että ympäristöystävälliset materiaalit voivat joskus olla kalliimpia, kun tekniikka kehittyy jatkuvasti, uudet, ekologisemmat materiaalit voivat osoittautua kustannustehokkaiksi ratkaisuiksi. Mikä on kustannustehokkaampaa: asentaa perinteinen LVI-järjestelmä ja kuluttaa paljon energiaa vuosikymmenien aikana tai ostaa nykyaikainen LVI-järjestelmä, joka mahdollistaa vähäiset päästöt, tuottaa yhtä paljon tai enemmän energiaa kaikkien kulutuksen kattamiseen? 
Milloin minun tulisi tehdä elinkaarikustannusten analyysi?
LCC tulisi suorittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen merkittävien päätösten tekemistä. Koko tiimin tulisi olla mukana luomassa vaihtoehtoja hankkeen koko potentiaalin hyödyntämiseksi. LCC: tä tulisi nähdä jatkuvana prosessina ja laskelmat tulisi toistaa useita kertoja projektin edetessä. Suosittelemme pitämään LCC- laskelmat ajan tasalla sen tarkkuuden ja laadukkaan analyysin varmistamiseksi.

Oletko valmis automatisoimaan rakennuksen

elinkaarikustannuslaskennan?

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]