Automatisoi rakennuksen elinkaarikustannus-laskelmat

Laske rakennuksen elinkaaren ajan kustannukset. Vertaile ja valitse ympäristöystävällisin ja kustannustehokkain suunnitelma. Ansaitse sertifiointipisteitä elinkaarikustannuslaskelmien tuloksilla.

Automatisoi LCC-laskelmat ja vähennä rakennusten elinkaarikustannuksia

Tuo kaikki rakennusmateriaalit ja -määrät Excelistä, BIM:stä tai energiamalleista. Jos olet jo laskenut LCA:n, samoja materiaaleja voidaan käyttää LCC-laskelmissa. Käyttö- ja ylläpitokustannukset luodaan automaattisesti sijaintisi perusteella. Kunnossapito lasketaan rakennusmateriaaliesi käyttöiän perusteella. Kaikki muut kustannukset voidaan lisätä manuaalisesti. Voit helposti muokata lukuja, jos tiedossa on tietyt hanketiedot.

One Click LCA:n elinkaarikustannustyökalu on suunniteltu EN 16627-ja ISO 15686-5-standardien mukaisesti. Tulokset raportoidaan pakollisten EN-standardin kustannusluokkien mukaan, mukaan lukien rakentamiseen, huoltamiseen, käyttöön ja käyttöiän päättymiseen liittyvät kustannukset.

Luo ja vertaile suunnittelmavaihtoehtoja löytääksesi ekologisimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun.

Käytä elinkaarikustannusraportin mallia tulostesi esittelemiseen. LCC-tulokset ovat EN 16627- ja ISO 15686-5-standardien mukaisia, ja sisältävät kaikki pakolliset kustannuskategoriat: rakentaminen, käyttö, huolto ja elinkaaren lopun kustannukset.

Käyttövalmis tietokanta,joka on räätälöity sijaintisi mukaan

One Click LCA:n tietokannassa on saatavilla kustannustiedot kaikille päärakennusmateriaaleille. Tietokannan tuotantoprosessissa käytetään useita kustannustietokantoja, mukaan lukien Neubau Baupreise Kompakt; Statistische Baupreise für Positionen mit Kurzttexten (BKI) (2017) ja Spon’s Architects’ and Builders’ Price Book (AECOM) (2017).

Saavuta BREEAM - Man 02-pisteitä

Voit lähettää LCC-tulokset saavuttaaksesi BREEAM - Man 02 -pisteitä, mukaan lukien rakennuksen osien elinkaarikustannukset (LCC) (2 pistettä) ja komponenttien elinkaarikustannukset (1 piste).

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on elinkaarikustannuslaskennan tarkoitus ?
Elinkaarikustannusanalyysi (LCCA tai LCC lyhennettynä) on tarkin tapa lisätä rakennuksen hankesäästöjä vertaamalla erilaisia suunnitteluratkaisuja. Verrattuna yleisemmin käytettyyn ROI-laskelmaan, LCC perustuu pitkäaikaisiin kustannuksiin ja säästöihin ja siinä otetaan huomioon se, että ne ovat yhteydessä toisiinsa. "Elinkaari"-osa tarkoittaa, että LCC arvioi kaikki elinkaaren aikana syntyneet kustannukset, mukaan lukien rakentamiseen, huoltamiseen, käyttöön ja käyttöiän päättymiseen liittyvät kustannukset.
Mitkä ovat elinkaarikustannuksen standardit?
Standardit, johon LCC-metodologia viittaa, ovat ISO 15686–5, EN 16627 ja YK:n “Standardoitu elinkaarikustannusmenetelmä rakennushankinnoissa” PD 156865:2008.
Mitä tietoja LCC-laskelmiin on saatavilla?
All material data include modifications for different regions related to labour costs and cost indexes. Datasets for material costs are structured to consider the cost of materials installed, and they include a labour cost component. The cost data is available for all main construction materials in the One Click LCA database. Its accuracy will depend on variances in type, specification, and method of construction. The database production process has used various cost databases, including the Neubau Baupreise Kompakt; Statistische Baupreise für Positionen mit Kurzttexten (BKI) (2017) and the Spon’s Architects’ and Builders’ Price Book (AECOM) (2017). Labour costs are based on the International Labour Organization, Labour costs 2016. These costs are the total costs paid for labour by the party contracting labour including all applicable overheads. Maintenance costs are based on regional labour costs and labour intensity of various maintenance operations. The production process has considered various sources, including Whitestone Facility Operations Cost Reference, International (2014) and Whitestone Facility Maintenance And Repair Cost Reference, International (2013) and include modifications for different regions related to labour costs, processes and cost indexes. End-of-life costs are calculated based on the capital costs. The end-of-life is a percentage of capital costs, which is based on averaged projects.
Mitä kustannuselementtejä sisältyy arviointilaajuuteen?
Elinkaarimoduuli Analyysin laajuus
A0-A5 Ennen rakentamista ja ennen käyttöä -vaihe Osto- tai vuokrakustannukset (maa-alueen kustannukset); rakennustuotteiden kustannukset; tehtaan ja maa-alueen väliseen kuljetukseen liittyvät kustannukset; hankkeen toteutettavuus-, kaavailu-, suunnittelu-, insinöörityö- ja rakennuskustannukset, mukaan lukien luvat, käyttöönotto ja luovutus; alueen raivaus- ja maisemointikustannukset (esim. ruohikko, puut ja vastaavat piha-alueella) ja muut ulkoiset työkustannukset; tukipalkkiot ja kannusteet (esim. uudistuvaan energiaan liittyvät tulot).
B1-B3 Käyttö- ja huoltokustannukset Rakennukseen liittyvät kiinteistönhallintakustannukset (esim. säännöllinen siivous, vakuutus, turvallisuus, palotarkastus ja vastaavat kustannukset); korjauskustannukset; maa-alueiden ylläpito; remontti.
B4-B5 Vaihdot / kunnostus Suunniteltu adaptaatio tai kunnostus (mukaan lukien infrastruktuuri, varustus ja käyttöönotto, validointi ja luovutus); pääjärjestelmien ja komponenttien vaihto (mukaan lukien liitännäinen suunnitelma ja hankehallinta).
B6 Energiankäyttö Energiakustannukset (mukaan lukien polttoaine ja sähkö lämmitykseen, jäähdytys, teho, lämmin käyttövesi ja valaistus EU:n Rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin tai EPBD:n mukaisesti).
B7 Vedenkäyttö Vedenkäyttöön liittyvät kustannukset (esim. maksut, paikalliset veloitukset, ympäristöverot)
C1-C4 Purkuvaihe Purkukustannukset; purkamiseen ja hävittämiseen liittyvät kustannukset; veloitukset & verot (esim. kaatopaikka); jätehuoltokustannukset
Mitä eroja on "alennetun elinkaarikustannuksen" ja "nimellisen elinkaarikustannuksen" välillä?
With One Click LCA Life Cycle Costing tool, you can calculate  ‘Life cycle cost, discounted’ and  ‘Life cycle cost, nominal’ (undiscounted, includes inflation). Both result categories take into account the same calculation parameters (the same set inflation rates), however, there is one major difference. The ‘Life-cycle cost, discounted’ does not take into account inflation, and the value of the chosen currency is estimated to be the same over the entire set calculation period. The ‘Life cycle cost, nominal’ results include inflation, meaning that the set currency will not have the same value over the entire calculation period, which often results in a higher total.
Mitkä ovat elinkaarikustannuksen edut ja haitat?
There is, perhaps, not a disadvantage, but an issue that some people see in the LCC approach. It has been noted that LCC focuses exclusively on cost reduction and has no regard for the environmental impact of a building. While it is true that eco-friendly materials can sometimes be more expensive, as technology keeps evolving, new, more ecological materials can prove to be cost-efficient solutions when adopting life cycle perspective. What is more cost-efficient: installing the conventional HVAC system and consuming a lot on energy over the course of decades or purchasing a contemporary HVAC system that enables net zero building design, producing as much or more energy to cover all expenditure? 
Milloin minun tulisi tehdä elinkaarikustannusten analyysi?
LCC should be implemented as early in the project as possible before any major decision has been made. The whole team should be involved in creating alternatives to capture the full potential of your project. LCC should be regarded as an ongoing process and calculations should be repeated several times as the project transitions through construction stages. Our advice is to keep it up to date to ensure accuracy and high quality analysis.

Oletko valmis automatisoimaan rakennuksen

elinkaarikustannuslaskennan?

fiSuomi
en_GBEnglish (UK) fr_FRFrançais sv_SESvenska fiSuomi