Valitse sivu

Automatisoi rakennuksen elinkaarikustannus-laskelmat

Laske rakennuksen elinkaaren ajan kustannukset. Vertaile ja valitse ympäristöystävällisin ja kustannustehokkain suunnitelma. Ansaitse sertifiointipisteitä elinkaarikustannuslaskelmien tuloksilla.

Automatisoi LCC-laskelmat ja vähennä rakennusten elinkaarikustannuksia

Tuo kaikki rakennusmateriaalit ja -määrät Excelistä, BIM:stä tai energiamalleista. Jos olet jo laskenut LCA:n, samoja materiaaleja voidaan käyttää LCC-laskelmissa. Käyttö- ja ylläpitokustannukset luodaan automaattisesti sijaintisi perusteella. Kunnossapito lasketaan rakennusmateriaaliesi käyttöiän perusteella. Kaikki muut kustannukset voidaan lisätä manuaalisesti. Voit helposti muokata lukuja, jos tiedossa on tietyt hanketiedot.

One Click LCA:n elinkaarikustannustyökalu on suunniteltu EN 16627-ja ISO 15686-5-standardien mukaisesti. Tulokset raportoidaan pakollisten EN-standardin kustannusluokkien mukaan, mukaan lukien rakentamiseen, huoltamiseen, käyttöön ja käyttöiän päättymiseen liittyvät kustannukset.

Luo ja vertaile suunnittelmavaihtoehtoja löytääksesi ekologisimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun.

Käytä elinkaarikustannusraportin mallia tulostesi esittelemiseen. LCC-tulokset ovat EN 16627- ja ISO 15686-5-standardien mukaisia, ja sisältävät kaikki pakolliset kustannuskategoriat: rakentaminen, käyttö, huolto ja elinkaaren lopun kustannukset.

Käyttövalmis tietokanta,joka on räätälöity sijaintisi mukaan

One Click LCA:n tietokannassa on saatavilla kustannustiedot kaikille päärakennusmateriaaleille. Tietokannan tuotantoprosessissa käytetään useita kustannustietokantoja, mukaan lukien Neubau Baupreise Kompakt; Statistische Baupreise für Positionen mit Kurzttexten (BKI) (2017) ja Spon’s Architects’ and Builders’ Price Book (AECOM) (2017).

Saavuta BREEAM - Man 02-pisteitä

Voit lähettää LCC-tulokset saavuttaaksesi BREEAM - Man 02 -pisteitä, mukaan lukien rakennuksen osien elinkaarikustannukset (LCC) (2 pistettä) ja komponenttien elinkaarikustannukset (1 piste).

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on elinkaarikustannuslaskennan tarkoitus ?
Elinkaarikustannusanalyysi (LCCA tai LCC lyhennettynä) on tarkin tapa lisätä rakennuksen hankesäästöjä vertaamalla erilaisia suunnitteluratkaisuja. Verrattuna yleisemmin käytettyyn ROI-laskelmaan, LCC perustuu pitkäaikaisiin kustannuksiin ja säästöihin ja siinä otetaan huomioon se, että ne ovat yhteydessä toisiinsa. "Elinkaari"-osa tarkoittaa, että LCC arvioi kaikki elinkaaren aikana syntyneet kustannukset, mukaan lukien rakentamiseen, huoltamiseen, käyttöön ja käyttöiän päättymiseen liittyvät kustannukset.
Mitkä ovat elinkaarikustannuksen standardit?
Standardit, johon LCC-metodologia viittaa, ovat ISO 15686–5, EN 16627 ja YK:n “Standardoitu elinkaarikustannusmenetelmä rakennushankinnoissa” PD 156865:2008.
Mitä tietoja LCC-laskelmiin on saatavilla?
Kaikki aineelliset tiedot sisältävät eri alueiden työvoimakustannuksiin ja kustannusindekseihin liittyvät muutokset. Materiaalikustannuksia koskevat datasetit on jäsennelty siten, että niissä harkitaan asennettujen materiaalien kustannukset ja ne sisältävät työvoimakustannuskomponentit. Kustannustiedot on saatavilla kaikillle One Click LCA -tietokannan päärakennusmateriaaleille. Laskelman tarkkuus riippuu tyypin, määrittelyjen ja rakennustavan variaatioista. Tietokannan tuotantoprosessissa on käytetty useita kustannustietokantoja, mukaan lukien Neubau Baupreise Kompakt; Statistische Baupreise für Positionen mit Kurzttexten (BKI) (2017) ja Spon’s Architects’ and Builders’ Price Book (AECOM) (2017).

Työvoimakustannukset perustuvat Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2016 työvoimakustannuksiin. Nämä kustannukset ovat sopimusosapuolen työvoimasta maksamat kokonaiskustannukset, mukaan lukien kaikki sovellettavat yleiskustannukset.

Ylläpitokustannukset perustuvat alueellisiin työvoimakustannuksiin ja eri huoltotoimenpiteiden työläyteen. Tuotantoprosessissa harkitaan eri lähteitä, mukaan lukien Whitestone-laitoksen toimintakustannusviite, Kansainvälinen (2014) ja Whitestone-laitoksen huolto- ja korjauskustannusviite, Kansainvälinen (2013). Nämä sisältävät eri alueita varten tehtyjä muutoksia, jotka liittyvät työvoimakustannuksiin, prosesseihin ja kustannusindekseihin.

Käyttöiän lopun kustannukset lasketaan pääomakustannusten perusteella. Käyttöiän päättyminen on prosenttiosuus pääomakustannuksista, jotka perustuvat keskimääräisiin hankkeisiin.

Mitä kustannuselementtejä sisältyy arviointiin?
Elinkaarimoduuli Analyysin laajuus
A0-A5 Ennen rakentamista ja ennen käyttöä -vaihe Osto- tai vuokrakustannukset (maa-alueen kustannukset); rakennustuotteiden kustannukset; tehtaan ja maa-alueen väliseen kuljetukseen liittyvät kustannukset; hankkeen toteutettavuus-, kaavailu-, suunnittelu-, insinöörityö- ja rakennuskustannukset, mukaan lukien luvat, käyttöönotto ja luovutus; alueen raivaus- ja maisemointikustannukset (esim. ruohikko, puut ja vastaavat piha-alueella) ja muut ulkoiset työkustannukset; tukipalkkiot ja kannusteet (esim. uudistuvaan energiaan liittyvät tulot).
B1-B3 Käyttö- ja huoltokustannukset Rakennukseen liittyvät kiinteistönhallintakustannukset (esim. säännöllinen siivous, vakuutus, turvallisuus, palotarkastus ja vastaavat kustannukset); korjauskustannukset; maa-alueiden ylläpito; remontti.
B4-B5 Vaihdot / kunnostus Suunniteltu adaptaatio tai kunnostus (mukaan lukien infrastruktuuri, varustus ja käyttöönotto, validointi ja luovutus); pääjärjestelmien ja komponenttien vaihto (mukaan lukien liitännäinen suunnitelma ja hankehallinta).
B6 Energiankäyttö Energiakustannukset (mukaan lukien polttoaine ja sähkö lämmitykseen, jäähdytys, teho, lämmin käyttövesi ja valaistus EU:n Rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin tai EPBD:n mukaisesti).
B7 Vedenkäyttö Vedenkäyttöön liittyvät kustannukset (esim. maksut, paikalliset veloitukset, ympäristöverot)
C1-C4 Purkuvaihe Purkukustannukset; purkamiseen ja hävittämiseen liittyvät kustannukset; veloitukset & verot (esim. kaatopaikka); jätehuoltokustannukset
Mitä eroja on diskontattujen elinkaarikustannusten ja nimellisten elinkaarikustannusten välillä?
One Click LCA:n elinkaarikustannustyökalun avulla voit laskea "alennetun elinkaarikustannuksen" ja "nimellisen elinkaarikustannuksen" (diskonttaamaton, sisältää inflaation). Molemmissa tulosluokissa otetaan huomioon samat laskentaparametrit (samat inflaatioasteet), mutta olemassa on yksi suuri ero.

"Alennettu elinkaarikustannus" ei ota huomioon tilin inflaatiota, ja valitun valuutan arvon arvioidaan olevan sama koko asetetun laskentajakson ajan. "Nimellisen elinkaarikustannuksen" tulokset sisältävät inflaation, mikä tarkoittaa sitä, ettei asetetulla valuutalla ole sama arvo koko laskentajan, mikä usein johtaa korkeampaan kokonaisarvoon.

Mitkä ovat elinkaarikustannuksen edut ja haitat?
Ei välttämättä ole varsinaisia haittoja vaan ongelma LCC-lähestymistavassa.

On huomioitu, että LCC keskittyy yksinomaan kustannusten vähennyksiin ottamatta huomioon rakennuksen ympäristövaikutusta. Vaikka on totta, että ekoystävälliset materiaalit voivat olla kalliimpia, teknologian kehittyessä uudet ja ekologisemmat materiaalit voivat osoittautua kustannustehokkaiksi ratkaisuiksi elinkaariperspektiivissä. Kumpi menetelmä on kustannustehokkaampi: perinteisen HVAC-järjestelmän asentaminen ja suuri energiankulutus vuosikymmenten aikana vai nykyaikaisen HVAC-järjestelmän ostaminen, jolla saavutetaan nollatason rakennussuunnittelu ja joka tuottaa yhtä paljon tai jopa enemmän energiaa kattamaan kaikki kustannukset? 

Milloin minun tulisi tehdä elinkaarikustannusten analyysi?
LCC tulisi tehdä mahdollisimman varhaisessa hankkeen vaiheessa ennen kuin suuria päätöksiä on tehty. Koko tiimin tulisi osallistua vaihtoehtojen luomiseen hankkeen kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

LCC:ta tulisi pitää jatkuvana prosessina ja laskelmat tulisi toistaa useita kertoja hankkeen siirtyessä rakennusvaiheiden välillä. Kehotamme pitämään sen ajan tasalla tarkkuuden ja korkealaatuisen analyysin varmistamiseksi.

Oletko valmis automatisoimaan rakennuksen

elinkaarikustannuslaskennan?