Valitse sivu

Pikaopas Ympäristöselosteisiin (EPD)

Miksi yrityksesi tarvitsee niitä, ja kuinka EPD luodaan

Mikä on ympäristöseloste (EPD)

EPD (Environmental Product Declaration) tai ympäristöseloste, on asiakirja, joka välittää avoimesti tiedon minkä tahansa tuotteen tai materiaalin ympäristövaikutuksista koko sen elinkaaren ajan.

Rakennusteollisuudessa EPD:t edistävät hiilipäästöjen vähentämistä mahdollistamalla eri materiaalien ja tuotteiden vaikutusten vertailun, jotta voidaan valita kestävin vaihtoehto.

  • Rakennusalan ostajayritykset, kuten insinööri-, arkkitehti- ja suunniteluyritykset vertailevat vähähiilisiä ja kestäviä ratkaisuja projekteilleen
  • Valmistajien on mahdolista optimoida tuotteidensa ympäristövaikutuksia EPD:n avulla ja markkinoida tuotteitaan läpinäkyvästi

Ympäristöseloste on yleensä voimassa viisi vuotta se laaditaan aina voimassa olevien asianmukaisten standardien mukaisesti. Rakennusten ympäristöselosteet perustuvat ISO 14040/14044, ISO 14025,  EN 15804 tai ISO 21930 standardeihin.

Ympäristöselosteet auttavat saavuttamaan EPD- ja LCA-pisteitä sertifiointijärjestelmissä, kuten LEED, BREEAM sekä monissa muissa sertifioinneissa.

Ympäristöselosteet ja elinkaariarviointi

Ympäristöselosteet perustuvat elinkaariarvioinnin käytäntöihin ja metodologiaan. Niiden soveltamisala kuitenkin ulottuu elinkaarianalyysia laajemmalle, johtuen lisävaatimuksista, jotka mainitut standardit ja niihin liittyvät kehykset asettavat.

On olemassa on useita erityyppisiä ympäristöselosteita, jotka kattavat tuotteen eri elinkaaren vaiheet:

  • Cradle-to-gate EPD kattaa vain materiaalin valmistusprosessin ja korjuun. Se sisältää minimaalisen määrän tietoa elinkaariarviointia varten.
  • Cradle-to-grave EPD sisältää tuotteen koko elinkaaren, mukaan lukien ylläpidon ja elinkaaren lopun. Jos haluat laatia ympäristöselosteen tuotteellesi tai hyödyntää valmistajasi ympäristöselostetta, tämä on paras valinta.
  • Cradle-to-gate -vaihtoehdoilla sisältyy Cradle to Gate EPD -vaihtoehdon minimivaatimukset sekä joitakin lisätietomoduuleja Cradle-to-grave -ympäristöselosteen muunnelmasta.

Miltä ympäristöseloste näyttää?

Voit ladata alta esimerkkejä asiakasyrityksiemme ympäristöselosteita, jotka on luotu One Click LCA:n avulla ja julkaistu ympäristöselosteiden julkaisupalveluntarjoajien toimesta.

Miten yritys voi hyötyä ympäristöselosteista

Ympäristöselosteet rakennushankkeissa ja valmistuksessa ovat vielä vapaaehtoisia. Uuden lakimuutoksen myötä 2025 ilmastoselvitys muuttuu pakolliseksi ja täten myös ympäristöselosteiden käyttö vakiintuu standardiksi. Ympäristöselosteiden käyttö on kasvamassa nopeasti ympäristövaikutusten tietoisuuden lisääntyessä. Sekä julkiset että yksityiset sidosryhmät vaativat yhä enemmän ympäristöselosteita.

Ympäristöselosteiden luomisella tai julkaisemisella on useita etuja, joihin kuuluvat:

  • Erottaudu kilpailijoista: ympäristöselosteet auttavat erottamaan tuotteesi kilpailijoista ja antavat tietoa tuotteesi ympäristövaikutuksista.
  • Sääntely ja lainsäädännölliset vaatimukset: kaikkien EU:n ja ETA:n julkisten hankintaviranomaisten on käytettävä ympäristöselosteita arvioidessaan tuotteiden ympäristöjalanjälkeä, esimerkiksi Belgiassa ympäristöselosteiden käyttö vaaditaan, jos yritys suorittaa minkäänlaista ympäristöön liittyvää markkinointia. Suomessa 1.1.2025 alkaen materiaaliseloste tulee olemaan pakollinen ja EPD täyttää materiaaliselosteen vaatimukset.
  • Rakentamisen sertifiointi ja niiden pisteytys: Elinkaariarvioinnista saatavat pisteet ovat kustannustehokkaita ja helppoja verrattuna muiden pisteiden vaatimuksiin rakennusten sertifioinneissa. Myös BREEAM ja LEED antavat pisteitä mikäli elinkaariarvioinnissa käytetään ympäristöselosteita.

Lue yksityiskohtainen artikkeli englanniksi: The Business Case for Investing in EPDs.

Ympäristöselosteen luominen

Vaihe 1 — Tiedonkeruu: sisältäen raaka-aineet, resurssien kulutus ja jätedata tuotteellesi. Valitsemasi ohjelmaoperaattori ja tuoteryhmäsääntö (PCR, product category rule) määrittävät, mitä tietoja sinun tulee kerätä, riippuen siitä, mitä tuotteesi elinkaaren vaiheita ja mitä vaikutusluokkia elinkaariarvioinnissasi tulee arvioida.

Vaihe 2 — Elinkaariarvioinnin suorittaminen: elinkaariarvioinnin on vastattava PCR:ää.

Vaihe 3 — Taustaraportin valmistelu: taustaraportti on tärkeä lisä julkiselle ympäristöselosteellesi. Se tarjoaa lisätietoja käytetystä elinkaariarviointimetodologiasta, oletuksista ja lähestymistavasta kolmannen osapuolen varmennusta varten, sekä standardeista, joita olet noudattanut.

Vaihe 4 — Kolmannen osapuolen varmennus: jokainen ympäristöseloste on varmennettava riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta ennen julkaisua. Tämä takaa, että ympäristöseloste on luotettava ja varmistaa, että ympäristöseloste vastaa oleellisen PCR:n vaatimuksia.

Miksi kolmannen osapuolen varmennus on tärkeää? Lue lisää seuraavassa kohdassa.

Vaihe 5 — Julkaisu: Kun ympäristöselosteesi on varmennettu riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta, se on valmis julkaistavaksi. Tätä varten sinun on toimitettava EPD dokumentti julkaisua varten ohjelmaoperaattorille, joka käsittelee, rekisteröi ja julkaisee ympäristöselosteesi. Jos käytät One Click LCA:n Pre-verified EPD-generaattori-työkalua, hoidamme tämän prosessin puolestasi.

Miksi kolmannen osapuolen suorittama EPD verifiointi on tärkeää?

Kolmannen osapuolen suorittama verifiointi on avaintekijä sille, miksi EPD:tä arvostetaan. Verifiointi takaa niiden puolueettomuuden ja vertailukelpoisuuden. Se on keskeinen osa kansainvälistä standardia, joka määrittelee EPD:t (ISO 14025). Ilman kolmannen osapuolen tekemää verifiointia, EPD:tä ei hyväksytä monissa sertifiointijärjestelmissä, säännöksissä ja hankintavaatimuksissa.

EPD:iden kysynnän kasvaessa yhä useammat yritykset tarjoavat dokumentteja, joita kutsutaan EPD:iksi, ilman kolmannen osapuolen verifiointia. Tästä johtuen ostajilta vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta. Verifioinnin ohittaminen saattaa tuntua houkuttelevalta lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä se voi vaikuttaa EPD:n hyödyntämismahdollisuuksiin.

Lue lisää EPD verifionnin tärkeydestä, englanninkieliessä artikkelissa: Why EPD verification transparency matters

Vaikka One Click LCA avulla on mahdollista laatia EPD edullisemmin, emme tee kompromisseja laadun suhteen. One Click LCA:n työkaluilla on mahdollista luoda dokumentteja, jotka noudattavat kansainvälisiä LCA-, EPD- ja verifiointistandardeja: ISO 21930, ISO 14044, ISO 14025, ISO 14067, EN 15804, EN 15804+A1, EN 15804+A2 ja EN 15942.

Etkö tiedä, mistä aloittaa?

Asiantuntijamme auttavat mielellään

E-kirja

How to make an EPD & how it helps your business

 

EPD tietopankki

E-kirjoja, oppaita & webinaareja

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää tuotteen ja materiaalien elinkaariarvioinnista, EPD: stä ja siitä miten yrityksesi voi hyödyntää EPD:itä

One Click LCA EPD generaattorin lisenssivaihtoehdot

Starter: Helppo ratkaisu tuotteen hiilijalanjäljen laskemiseen

Yrityksille, jotka haluavat toteuttaa tuotteen ympäristövaikutusten arvioinnin sekä joiden tavoitteena on laskea tuotteen hiilijalanjälki ISO 14040, 14044 ja EN 15804 standardien mukaan.

Opi lisää →

Business: Automatisoi EPD-laatimisprosessi

Luo, verifioi ja julkaise EPD:itä vain muutamassa viikossa kustannustehokkaasti Pre-verified EPD generaattorin avulla.

Opi lisää →

Expert: Hallinnoi EPD laatimisprosessia alusta loppuun

Hyödynnä LCIA tietoja ja vertaile tuotteesi ympäristövaikutuksia markkinoilla olemassa olevien tuotteiden kanssa.

Opi lisää →

Etkö tiedä, mistä aloittaa?

Asiantuntijamme auttavat mielellään