Valitse sivu

Miljöbyggnad: Certifikat för en mer hållbar byggnad

Använd One Click LCA för att uppfylla kraven för Miljöbyggnad 4.0 och gör ditt projekt mer attraktivt för köpare eller hyresgäster. Vi hjälper dig att komma igång!

Hur du kan använda One Click LCA

för att uppfylla kraven för Miljöbyggnad 4.0

One Click LCA gör det enkelt att utföra LCA-beräkningar och få resultat på rätt format med specialanpassade verktyg för både Miljöbyggnad 4.0, Indikator 4 Klimatpåverkan och Klimatdeklaration.

Oavsett om ditt mål är att endast göra en Klimatdeklaration, eller att uppnå Miljöbyggnad Guld och räkna ut byggnadens klimatpåverkan under hela livscykeln så har One Click LCA verktyg och funktioner för dig.

Spara tid och importera dina data via våra olika integrationer. One Click LCA stödjer Revit, Archicad, Excel med flera. Du kan importera mängdförteckning, kostnadskalkyl eller BIM-modell direkt in i One Click LCA. Läs mer om integrationer.

Få tillgång till One Click LCA:s omfattande databas med både generiska klimatdata från t.ex. Boverket samt produktspecifika EPD-­data från både Sverige och världen. All data i One Click LCA:s databas har genomgått granskning så att du kan vara trygg att datan tillåts för det lagkrav eller den certifiering du arbetar med.

Få skräddarsydda LCA-resultat som uppfyller kraven för Miljöbyggnad 4.0. Ett stort urval av diagram och grafer skapas automatiskt i verktyget. Välj hur du vill redovisa resultaten, t.ex. per livscykelmodul eller per byggdel.

Med hjälp av resultaten kan du minska materialåtgången eller välja andra byggvaror som har en lägre påverkan på miljö och klimat.

Våra kunder

Vad är Miljöbyggnad Indikator 4?

En ny byggnad som certifieras enligt Miljöbyggnad måste uppfylla kraven i 15 indikatorer. Syftet med Miljöbyggnad indikator 4 är att deklarera och minska byggnadens miljöpåverkan. Indikatorn bedöms genom att en klimatberäkning utförs för byggnadens klimatpåverkan och resultaten redovisas i kg CO2e per m2 Bruttoarea (BTA). Livscykelanalys är den metodik som ligger till grund för att utföra klimatberäkningarna.

Läs mer om Miljöbyggnad på Sweden Green Building Councils hemsida.

Betygskriterier för Miljöbyggnad 4.0:

Brons

Byggnadens klimatpåverkan från livscykelmodul A1–A5 redovisas i enlighet med Boverkets regelverk för klimatdeklarationer.

 

Silver

Förutsättning: Brons-nivå

 

Maximal klimatpåverkan för livscykelmodul A1–A5 får inte överstiga den maximala* klimatpåverkan för Silver som är satt av SGBC för den relevanta byggnadstypen.

Guld

Förutsättning: Silver-nivå

Maximal klimatpåverkan för livscykelmodul A1–A5 får inte överstiga den maximala* klimatpåverkan för Guld som är satt av SGBC för den relevanta byggnadstypen.

En full LCA** för byggnaden ska utföras. Byggnadens klimatpåverkan under hela livscykeln ska beräknas.

**En full LCA innebär att även användningsskedet B och sluthanteringsskedet C ska beräknas vilket kan göras i One Click LCA:s verktyg för Miljöbyggnad 4.0.
One Click LCA har sedan tidigare ett verktyg för Miljöbyggnad 3 vilket också fortfarande kan läggas till på svenska kunders licenser vid förfrågan.

Osäker på rätt lösning eller redo att komma igång?

Vi hjälper dig hitta rätt lösning
& att komma igång med verktyget