Valitse sivu
Live Webinar

Klimatdeklaration ur byggprodukttillverkarens perspektiv + Lärdomar från Abetong

Päivä(t)

:

H(s)

:

Minuutti(a)

:

Second(s)

Stay connected with us!

Klimatdeklaration ur byggprodukttillverkarens perspektiv + Lärdomar från Abetong

Highlight: EPD, Produkt LCA, Klimatdeklaration

Nu när Klimatdeklaration har införts ställs mer krav på information om produkters miljöprestanda. Delta på vårt webbinarium och lär dig hur du kan kommunicera dina produkters miljöprestanda till dina kunder? Och dra nytta av EPD:er (miljövarudeklarationer)?

Vi har även bjudit in Magnus Jönsson, Utvecklingsingenjör från Abetongs Teknikavdelning för att dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar kring Abetongs EPD process.

Under en timmes webbinarium kommer du att lära dig:

  • Vad innebär regler kring klimatdeklaration av byggnader och hur kommer EPD:er in i detta?
  • Hur ditt företag kan dra nytta av EPD:er?
  • Konkreta steg för att komma igång med EPD
  • Lärdomar från Abetong 

Talare

Erik Larsson

Business Development at One Click LCA

Erik arbetar främst med den nordiska marknaden och har en bakgrund som civilingenjör inriktad mot industriell ekologi från Chalmers tekniska högskola.

Magnus Jönsson

Utvecklingsingenjör på Abetongs Teknikavdelning

Han har nästan två decenniers erfarenhet som prefabdesigner och konstruktionschef.

Kort om Klimatdeklaration

Målet med klimatdeklarationer är att öka medvetenheten om miljöfrågor och stimulera ”gröna” produktval. Byggherrar och projektörer kan minska klimatpåverkan genom att välja miljövänligare byggmaterial, konstruktioner och byggteknik.
  • Gäller dem som söker bygglov från 1 januari 2022
  • LCA-redovisningklimatdeklarationen redovisar byggnadens klimatbelastning
  • Det finns inga krav för förbättringar (ännu), men Boverket har föreslagit att gränsvärden för klimatutsläpp från byggnader införs 2027 för byggskedet
  • Gäller nya byggnader som uppförs och som kräver bygglov. Vissa byggnader är undantagna t.ex industrianläggningar och verkstäder

Tillverkare måste anpassa sig efter nya krav från inköpare och byggherrar

Byggherrar och inköpare kan minska klimatpåverkan genom att välja miljövänligare byggmaterial, konstruktioner och byggteknik. Byggprodukttillverkarna måste anpassa sig när inköpare börjar förändra sina krav. Speciellt kommer det att ställas nya krav  av byggprodukter. Tillverkarna måste anpassa sitt sätt att dokumentera byggprodukterna.

Dessutom måste de värdera om deklarationerna också är lättillgängliga för inköparna. EPD:er ger möjlighet att lätt kommunicera produkters miljöprestanda för inköpare och det är lätt för inköparna att hitta produkt-EPD:er från EPD-databaser. Dessutom rekommenderar Boverket att de EPD:er som nyttjas i klimatdeklarationer bör vara kvalitetsgranskade avseende till exempel representativitet och noggrannhet.  

En ökande konkurrens mellan produkttillverkare

Om en byggprodukttillverkare väljer att inte dela sin produktinformation kommer tillverkaren att ha det svårare att konkurrera med andra företag som skapar EPD:er och anpassar sig till de nya kraven. Inköpare, byggherrar och entreprenörer kommer att bli mer medvetna om produkters- och byggnaders klimatpåverkan. Fördelen med transparens är att tillverkare som delar med sig av information kan bygga upp förtroende för sitt varumärke speciellt som transparens med all säkerhet kommer att få även större betydelse i byggbranschen.

What previous attendees said about our webinars?

That was a very informative presentation and webinar.
Tara Tariq

Manager, Sustainability Monitoring & Reporting, Katso Nexus

The webinar was very helpful and had good, valuable information.
Piotr Podhajny

LEED AP BD + C, DGNB Consultant and Engineer, Midtconsult

I enjoyed the webinar and did learn new information from the presentation.
Bobby Rozier

LEED AP, Project Manager, MBP (McDonough Bolyard Peck)

Skapa en klimatdeklaration, utan krångel

One Click LCA programvara är godkänd av Boverket och kombinerar intuitiva funktioner med världens största LCA-databas för snabba och effektiva automatiserade LCA.