Valitse sivu

Klimagassregnskap for bygninger – er du klar?

Norge har innført krav om å øke ombruk og dokumentere utslipp fra bygninger og byggeplasser, fra 1. juli 2022. Her er vår oppsummering av de endringene for å hjelpe deg å komme i gang.

Norge har introdusert nye nasjonal klimakrav fra 1 juli 2022 – er du klar?

Norske Regjeringen har nå sett nye nasjonal krav til klimagassregnskap for bygninger, minimering av utslipp med ombrukskartlegging og avfallssortering for bygninger. Forskriften gjelder fra 1. juli 2022, og har en overgangsperiode på ett år. Du kan lese kunngjøringen fra den norske regjeringen her.

Hva er nytt ?

  • Klimagassregnskap for alle boligblokk og yrkesbygninger.
  • Minimering av utslipp med ombruk kartlegging
  • Minimering og sortering av avfall fra byggeplasser
  • Bruk av helse og miljøvennlig materialer
1

Hvordan skal klimagassregnskap lages?

Forskriften setter ingen grenseverdier, men krever at ved oppføring og hovedombygging av boligblokk og yrkesbygning skal det utarbeides et klimagassregnskap basert på metoden i Norsk Standard NS 3720:2018.

One Click LCA Norge Building LCA-verktøy er basert på NS 3720. Verktøyet er også godkjent av BREEAM NOR og mange andre sertifisering.

Carbon Designer 3D kan hjelpe dere med laging av referansebygg og tidligfase vurdering av deres prosjekter med kun bygningstype og størrelse.

2

Ombruks kartlegging og design for demontering

Nye bygg skal utformes slik at de kan demonteres, gjenbrukes eller gjenvinnes senere. Inkorporere design for demontering praksis for f.eks: bruk av demonterbare festemidler i stedet for lim og tenke på hvordan skal material behandles i slutten av livet.

One Click LCA Building Circularity Tool hjelper til med å identifisere og kartlegge materialer som støtter Design for Disassembly (DfD) og Adaptation (DfA).

3

Kartlegging og dokumentering av gjenbruk av materialer

I renoveringsprosjekter skal gjenbruk av materialer kartlegges og dokumenteres.

 One Click LCAs Building Circularity Tool hjelper til med å kvantifisere sirkulariteten av materialer  og gir e sirkularitet poeng.

4

Velge mer bærekraftige produkter

Kun produkter som ikke er helsefarlige kan brukes. Selv om miljø produktdeklarasjon (EPDer) ikke er obligatorisk, gjør bruk av EPDer det lettere å demonstrere samsvar.

 One Click LCA tilbyr en rekke rimelige EPD-løsninger for produsenter.

5

Gjør deg klar med One Click LCA

Den nye forskriften kommer i kraft fra 1. juli 2022, og har en overgangsperiode av ett år. Du kan lese kunngjøringen fra den norske regjeringen her.

One Click LCA støtter klimagassregnskap i samsvar med NS 3720 og EPD-oppretting i samsvar med EN 15804.

Be om en gratis konsultasjon i dag

One Click LCA for Norge

NS 3720 gjort enkelt

Gjør deg klar med One Click LCA

Snakk med eksperten vår i dag